Srbija i EU  podržavaju privrednike kako bi postigli što bolje rezultate. Razvoj digitalne ekonomije i sve veće povezivanje su izazov ali i velika prilika – pre svega za inovacije i tehnologiju.

Vlasnik si malog ili srednjeg preduzeća? EU podržava osnaživanje privatnog sektora, jer je tvoja firma ključna za privredni razvoj, otvaranje novih radnih mesta i poboljšanje kvaliteta života tvoje porodice i zaposlenih.

Ekonomskim reformama i usklađivanjem sa propisima EU, Srbija ti obezbeđuje bolje uslove za investicije i ekonomski razvoj. Kroz saradnju i razmenu iskustava, srpske i evropske kompanije zajedno uče, rastu i modernizuju svoje poslovanje.

Pogledaj sve mogućnosti iz oblasti biznisa i ekonomije:

Od početka rada Fonda 2011. godine, podrška Evropske unije je bila ključna u finansiranju inovacija u Srbiji i jačanju veza između istraživačkog i privatnog sektora.

Evropska unija je pružala podršku kroz pretpristupne fondove (IPA 2011, 2013, 2014, 2018 i 2019). Fond se pozicionirao kao lider za pružanje sveobuhvatne podrške inovativnom preduzetništvu u Srbiji i omogućio lakši pristup EU fondovima i pristup globalnom tržištu.

Zahvaljujući podršci Evropske unije, u okviru Fonda za inovacionu delatnost dostupni su sledeći programi finansiranja: Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija Program saradnje nauke i privrede i Program akcelerator Katapult.

Trenutno, Fond sprovodi IPA 2019 projekat „Povećanje inovacionih kapaciteta i rasta malih i srednjih preduzeća” ukupne vrednosti od 26 miliona evra, koji se realizuje zahvaljujući zajedničkom ulaganju Republike Srbije (sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija) i Evropske unije.

Saznajte više na veb prezentaciji Fonda: http://www.inovacionifond.rs/cir/

Program Evropske unije za lokalni razvoj, EU PRO Plus, ima cilj da doprinese uravnoteženom društveno-ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava u dva regiona Srbije: Šumadiji i zapadnoj Srbiji te južnoj i istočnoj Srbiji. Program vodi Ministarstvo za evropske integracije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

EU PRO Plus doprinosi poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, a svoj rad fokusira na ekonomski rast i unapređenje socijalne infrastrukture i socijalne kohezije.

Program u Srbiju uvodi teritorijalni i integralni pristup razvoju u cilju ravnomernijeg regionalnog napretka i to kroz izradu teritorijalnih strategija i podršku projektima koji su ih njih proizašli. Unapređenjem socijalne infrastrukture i usluga podignut je kvaliteta života ljudi na lokalnom nivou dok podrška ekonomskom rastu uključuje i osnaživanje privatnog sektora koji predvode preduzetnici.

Aktivnosti programa za cilj imaju stabilan lokalni ekonomski razvoj koji se ostvaruje kroz:

 • Razvoj poslovne infrastrukture
 • Podršku unapređenju konkurentnosti sektora srednjih i malih preduzeća preko organizacija za podršku poslovanju
 • Podršku rastu i unapređenju proizvodnje mikro i malih preduzeća
 • Podršku zapošljavanju mladih i žena

Saznajte više

CFCU se bavi decentralizovanim projektima koji uključuju ugovore o radovima, uslugama, nabavci robe, kao i tvining i ugovore o grantovima. CFCU ugovara i projekte Prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom. Svi ovi projekti su finansirani kroz Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA). Do danas, CFCU je ugovorio više od 330 projekata ukupne vrednosti veće od 570 miliona evra. Trenutno, CFCU ima više od 150 projekata u implementaciji.

Više o dostupnim konkursima

EBRD ima važnu ulogu u jačanju i konkurentnosti privatnog sektora. Mala i srednja preduzeća (MSP), koja čine okosnicu privatnog sektora u Srbiji, suočavaju se sa ograničenim pristupom finansijama, te EBRD radi na povećanju konkurentnosti privatnog sektora, sa dodatnim fokusom na lanac vrednosti agrobiznisa, i nastoji da pomogne malim i srednjim preduzećima u finansiranju projekata koji vode održivom rastu.

Trenutno su aktuelni sledeći projekti i programi:

 1. Program podrške konkurentnosti MSP/ SME Competitiveness
 2. Saveti za mala preduzeća/EBRD Advice for Small Businesses
 3. Mladi u biznisu/Youth in Business
 4. Green Economy Financing (GEFF)

Evropska investiciona banka je kreditna ruka Evropske unije –  najveća multilateralna finansijska institucija na svetu i jedan od najvećih pružalaca klimatskih finansija. EIB podržava mala preduzeća na Zapadnom Balkanu kao sredstvo za podsticanje privrednog rasta, inovacija, socijalne integracije i stvaranje novih radnih mesta. Od 2008. godine naše investicije podržale su 28.400 preduzeća i pomogle održanju približno 500.000 radnih mesta u regionu. EIB pomaže malim preduzećima da ostvare investicione planove, dođu do obrtnih sredstava, izgrade ili prošire proizvodne kapacitete, uspostave i konsoliduju kanale distribucije, sprovedu aktivnosti iz oblasti istraživanja i razvoja i još mnogo toga.

Saradnjom sa EIB-om možete da dobijete povoljne kamatne stope u poređenju sa standardnim uslovima poslovnog kreditiranja.

  1. Investicioni program – oporavak i razvoj
  2. Kreditna linija – OTP banka
  3. Kreditna linija Raiffeisen banke
  4. Kredit za podsticaj zapošljavanja žena i ljudi iz osetljivih društvenih grupa
  5. Kreditna linija za privredu – banka Intesa

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) je zajednička finansijska inicijativa Evropske komisije, finansijskih institucija, država članica EU i Norveške za jačanje saradnje u domenu investicija u javni i privatni sektor, a zarad društveno-ekonomskog razvoja i pružanja doprinosa evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. 

WBIF se smatra glavnim instrumentom za pružanje podrške u pripremi i sprovođenju strateški značajnih projekata u oblasti transporta, energetike, zaštite životne sredine i socijalne infrastrukture u regionu. WBIF ima ključnu ulogu u implementaciji Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan 2021-2027 sa ciljem da pospeši dugoročan privredni oporavak regiona, podrži zelenu i digitalnu tranziciju, regionalnu integraciju i konvergenciju sa Evropskom unijom kroz mobilizaciju do 9 milijardi evra bespovratnih EU sredstava. 

U okviru EIP za Zapadni Balkan, a kako bi se unapredio potencijal privatnog sektora u regionu, EU je povećala izdvajanja za mala i srednja preduzeća u vidu bespovratnih sredstava za investicije i garancije u okviru Instrumenta garancija za Zapadni Balkan (Western Balkans Guarantee Facility).

Više informacija

Razvojna agencija Srbije radi na projektu koji finansira Evropska unija – „Direktna dodela bespovratnih sredstava Razvojnoj agenciji Srbije – povećana i tehnološki unapređena rešenja za proizvodne kapacitete među mikro i malim preduzećima i preduzetnicima“, a uz pomoć Ministarstva privrede.

U pitanju je dodeljivanje bespovratnih sredstava mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku opreme sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

Domaći privrednici predstavljaju motor srpske privrede. Ove godine, mikro i mala preduzeća imaju jedinstvenu priliku za prijavu.

Više detalja

Privredna komora Srbije je organizacija privrednih subjekata, koja okuplja privredu Srbije u jedinstven sistem, sektorski i regionalno. Kroz povezivanje privrede i nauke, PKS podstiče primenu novih tehnologija i znanja u savremenom poslovanju i proizvodnji.

Program Horizont Evropa jedna je od inicijativa Evropske unije, u kojoj učestvuje PKS, a koja je usmerena na inovativna mala i srednja preduzeća.

Sada je lakše nego ikad da MSP apliciraju za ovaj program. Takođe, MSP mogu imati koristi od međunarodnih, umreženih inicijativa, usmerenih na pružanje podrške njihovim inovacijama i revolucionarnim tržištima.

Više informacija

EIT Manufacturing (EITM), institut Evropske komisije, osnovan je 2019. godine sa vizijom da će globalna proizvodnja nastaviti da bude dominantna u Evropi, i doprinosi da Evropa i njen proizvodni sektor budu konkurentniji i održiviji. Misija EITM-a je okupljanje evropskih proizvodnih aktera. Čineći to, EITM okuplja rastuću mrežu vrhunskih industrijskih partnera, vodećih akademskih i istraživačkih institucija iz celog regiona i inovativnih startap-ova, preduzeća za skaliranje i malih i srednjih preduzeća.

Više detalja

Info sesije
Podkast “EU mogućnosti”
Panel diskusije