Empower2Change – Osnaživanje civilnog društva u lokalnim zajednicama

Empower2Change - Osnaživanje civilnog društva u lokalnim zajednicama

23jun2:40 PM2:50 PMEmpower2Change - Osnaživanje civilnog društva u lokalnim zajednicama2:40 PM - 2:50 PM MTS Dvorana, Dečanska 14

Detalji događaja

Trogodišnji program javnog propagiranja u zajednici „Pokret Polet“ finansira se sredstvima Evropske unije, a sprovodi ga Fondacija Trag u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (engl. KoRSE). Program je kreiran sa namerom da unapredi i podrži proces reformi javnih politika u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, pružanjem finansijske i stručne podrške organizacijama civilnog društva kako bi se zalagale za promene koje doprinose društveno-ekonomskom razvoju.
Podrška mladim istraživačima, podrška organizacijama civilnog društva i osnaživanje građana kako bi učestvovali u procesima donošenja odluka su ključne ideje ovog projekta.

Više

Vreme

(Petak) 2:40 PM - 2:50 PM

Lokacija

MTS Dvorana

Dečanska 14

Go to Top