Projekat Policy Answers

Projekat Policy Answers

21jun3:55 PM4:05 PMProjekat Policy Answers3:55 PM - 4:05 PM MTS Dvorana, Dečanska 14

Detalji događaja

Projekat podržava dijalog u vezi sa merama politike, uključujući formalne sastanke, praćenje i postavljanje dnevnog reda, izgradnju kapaciteta i sprovođenje agende EU za Zapadni Balkan, kao i usklađivanje tematskih pririteta. 14 partnerskih organizacija, koje predstavljaju mrežne čvorove u regionu i stručne organizacije EU, pružaju podršku dijalogu o merama politike kroz sastanke ministara, sastanke upravljačke platforme i ad hoc sastancima. Oni pružaju analitičke dokaze putem aktivnosti praćenja i mapiranja (ekosistema zainteresovanih strana, sprovođenja agende za Zapadni Balkan i integracije u Evropski istraživački prostor) i predviđanja. Projekat POLICY ANSWERS takođe omogućava prilagođene i ciljane aktivnosti izgradnje kapaciteta na Zapadnom Balkanu, kao i regionalno usklađivanje u odnosu na digitalnu transformaciju, zelenu agendu i ka zdravim društvima.

Govori: Sanja Popović Pantić, Institut Mihajlo Pupin

Više

Vreme

(Sreda) 3:55 PM - 4:05 PM

Lokacija

MTS Dvorana

Dečanska 14

Go to Top