Predstavljanje poziva za programe Kreativna Evropa – Kultura i Media

Predstavljanje poziva za programe Kreativna Evropa - Kultura i Media

23jun11:15 AM12:15 AMPredstavljanje poziva za programe Kreativna Evropa - Kultura i Media11:15 AM - 12:15 AM MTS Dvorana, Dečanska 14

Detalji događaja

– Kreativna Evropa podržava projekte transnacionalne saradnje koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje učestvuju u programu. Ima za cilj bolji pristup evropskoj kulturi i kreativnim delima i promociju inovacija i kreativnosti.
-Kreativna Evropa podržava inicijative za prevođenje i promociju evropskih književnih dela. Cilj je proširenje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti evropskih književnih dela podsticanjem prevođenja i promocije knjiga na jezicima koji se manje koriste. Ovo uključuje sve jezike koji su zvanično priznati u državama članicama EU, osim englesog, nemačkog, francuskog, španskog (kastiljanskog) i italijanskog.

Više

Vreme

(Petak) 11:15 AM - 12:15 AM

Lokacija

MTS Dvorana

Dečanska 14

Go to Top