EU pruža podršku lokalnim samoupravama u Srbiji – da što brže i uspešnije modernizuju svoje usluge i izgrade svoje kapacitete.  Zahvaljujući EU programu Interreg, Srbija sarađuje sa susednim državama na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, posebno u krajevima blizu državnih međa.

Radiš u lokalnoj samoupravi, želiš da je unaprediš i modernizuješ? Da li te zanima kako izgleda prekogranična i transnacionalna saradnja naše zemlje sa susedima?

U nastavku možeš pogledati koje sve mogućnosti postoje u ovim oblastima:

Kroz nadležno Ministarstvo za evropske integracije, Srbija je uključena u programe sa gotovo svim komšijama: Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, ali i u transnacionalnu saradnju Adrion, Dunavski i i program međuregionalne saradnje URBAKT.

Projekte mogu podneti sve neprofitne institucije (npr. ministarstva, organi pokrajinske vlade i lokalne samouprave, javna preduzeća, univerziteti, škole, bolnice, agencije, udruženja, komore, organizacije civilnog društva itd.) koje su registrovane na teritoriji obuhvaćenoj programom.

U okviru programa transnacionalne saradnje, mogu učestvovati i privatna preduzeća / privatne profitne organizacije.

Postoji nekoliko ovakvih programa, o kojima se možete informisati u ovoj brošuri.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019, u periodu od septembra 2021. do septembra 2024. godine, i u ukupnom iznosu od 2 miliona evra (donacija EU). Ciljne grupe Programa su gradovi i opštine u Srbiji, lokalna administracija, ali i lokalne zajednice, građani, civilni sektor i privredni subjekti kao korisnici unapređenja lokalnog razvojnog planiranja, budžetiranja i finansijskog upravljanja.

Program sprovodi Stalna konferencija gradova i opština a više informacija dostupno je na ovom linku.

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou, odnosno projekat SpaRI, namenjen je zarad stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.

U okviru ovog projekta će postojati tri mogućnosti za finansiranje – dve u maju, a jedna u decembru.

Informišite se na sajtu Stalne konferencije gradova i opština.

ROMACTED je zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope. Ciljne grupe projekta su lokalne javne uprave (izabrani predstavnici i relevantni zvaničnici) i romske zajednice iz odabranih opština. Oni su takođe prve kratkoročne grupe korisnika projekta. Sveukupno, projekat će biti implementiran u 80 opština u regionu. Partnerski gradovi i opštine u Srbiji su: Aleksinac, Apatin, Bač, Kostolac, Kragujevac, Kruševac, Lebane, Niš, Pirot, Prokuplje, Subotica, Vrnjačka Banja, Zaječar i Zvezdara. Srednjoročni i dugoročni korisnici su romska populacija i stanovništvo opštine uopšte.

U okviru ROMACTED šeme malih grantova, 14 partnerskih opština i gradova će dobiti finansijsku podršku za realizaciju dva projekta – jednog generalnog (vezanog za specifične potrebe utvrđene od strane zajednice) i jednog vezanog za prevazilaženje posledica nastalih usled pandemije virusa COVID-19.

Više informacija možete naći na sajtu: http://www.coe-romacted.org

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, odnosno ReLOaD2 projekat teži da ojača demokratiju i proces EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, kao i da unapredi pravni i finansijski okvir, kako bi podstakao razvoj civilnog društva.

Program sprovodi UNDP a više mogućnosti u okvirima ove inicijative pronađite na ovom linku.

Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI) je sproveo tri javna poziva jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa, javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga infrastrukturnih projekata manjeg obima i javni poziv za dostavljanje prijava za pružanje tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave u razvijanju ili reviziji lokalnih stambenih strategija.

Program sprovodi UNOPS a više informacija i konkursna dokumentacija dostupni su na linku.

Regionalni stambeni program jeste zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Obezbeđuje adekvatan i dugotrajan smeštaj najugroženijim izbeglim i raseljenim licima nakon sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu 1991–1995. Pored obezbeđivanja održivog stanovanja prilagođenog potrebama korisnika, RSP takođe unapređuje kapacitet nacionalnih institucija za upravljanje sličnim velikim socijalnim ili programima stambenog zbrinjavanja izbeglica. Kao istinski regionalni program, RSP doprinosi poboljšanju susedskih odnosa promovišući na taj način bezbednost i stabilnost širom regiona.

Za više informacija o konkursima posetite sledeću platformu: http://regionalhousingprogramme.org/

„EU za kulturno nasleđe i turizam“ je EU projekat koji ima za cilj razvoj turizma kao značajnog potencijala za razvoj istočne Srbije i Donjeg Podunavlja.

Projekat je fokusiran na devet opština: Smederevo, Požarevac, Kladovo, Negotin, Zaječar, Veliko Gradište, Golubac i Majdanpek, i Topola.

Najveći deo sredstava usmeren je na unapređenje infrastrukture i rekonstrukciju značajnih spomenika kulture, u cilju povećanja atraktivnosti regiona i očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa.

Značajan cilj projekta jeste podrška u razvoju održivog turizma, zatim podrška održavanju sportskih i omladinskih organizacija, ustanova kulture, škola i udruženja građana.

Projekat se sprovodi sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), na čijem sajtu se možete i informisati.

Info sesije