PRODUCTION³ – poziv za umetnike

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 31.01.2024. do 19.00 časova
Sredstva: N/A
Oblast: kultura
Konkurs je za: profesionalne umetnike, umetničke grupe ili ansamble

PRODUCTION³ je projekat saradnje malog obima koji se sufinansira kroz evropski program Kreativna Evropa.

Projekat će se sprovoditi od oktobra 2023. do decembra 2025. godine, a četiri partnera zadužena su za njegovu realizaciju: Dolina umetnosti iz Mađarske, Artemrede iz Portugala, ArtLink iz Srbije i Istraživački institut HETFA iz Mađarske.

Ciljevi projekta:

1) Bolje razumevanje novih zahteva i ponašanja publike;
2) Pokrenuti inovacije u modelima saradnje između aktera kreativnog lanca vrednosti;
3) Pokrenuti nove načine, metoda i modele razvoja publike;
4) Povećati kapacitet u kulturnim i kreativnim sektorima da oslobode i šire svoj inovativni potencijal.

Svrha poziva: 

Prijavom na ovaj poziv podnosioci prijava podnose umetnički predlog za projekat koji će se razvijati u Srbiji, predstavljen kao rad u nastajanju sa ciljem prikupljanja doprinosa publike u svojoj zemlji i obilaska finalne produkcije/izvođenja u Portugalu.
Kandidati se, osim toga, obavezuju da će učestvovati u Laboratoriji za zajedničko kreiranje i da će sarađivati u istraživačkom pravcu P3, uključujući fokus grupu koju će organizovati lokalni koproducent/partner u organizaciji nakon prvog perioda produkcije.

Umetnički domen: savremena scenska umetnost (pozorište, ples i hibridni jezici). Podstiče se uključivanje muzičkih elemenata/muzičara (klasična/džez/world music ili savremeni zvučni izrazi).

Finalna produkcija: projekat će biti u obliku performansa, dužine između 1 i 48 sati (podstiču se originalni formati), osmišljenog za scenski prostor, nekonvencionalno okruženje ili otvoreni prostor (važe tehnička ograničenja i treba ih potvrditi zajedno sa organizatorom partnerom u celom stvaralačkom procesu).

Profil: profesionalni umetnici ili umetničke grupe ili ansambli po mogućnosti do 3 osobe kao koautori.
Prioritet imaju umetnici u razvoju (18+ godina) sa najmanje tri godine umetničke aktivnosti. Nije potrebno prethodno međunarodno iskustvo.

Međutim, podnosioc zahteva treba da budu pravno lice (ili da pribegnu eksternom partneru/organizaciji za ugovorne svrhe i svrhe fakturisanja) i da poseduju potrebno stručno iskustvo u produkciji i organizaciji za uspešnu realizaciju projekta međunarodne saradnje.

Sve nacionalnosti su dobrodošle, pod uslovom da je pravno lice koje aplicira iz zemlje promotera javnog poziva.

Srpski umetnici koji žive u inostranstvu takođe imaju pravo da se prijave, ali ih treba obavestiti da troškovi smeštaja u njihovoj izvornoj zemlji, tokom boravka i prezentacije rada, nisu pokriveni, kao ni putni troškovi koji prevazilaze troškove predviđene projektom.

Kako se prijaviti/Šta je potrebno

1. Koncept/nacrt projekta

Najmanje 2 stranice, ne manje od 5.000 karaktera; maksimalno 6 stranica, ne više od 12.500 karaktera, isključujući slike. Predlozi projekata ispod ili iznad ovih ograničenja neće se razmatrati.
Obavezno formatiranje: font – Montserrat (otvoreni kod), veličina – 12, razmak između redova – 1,5 reda; margine – 2,5 cm. Maksimalna veličina datoteke: 10 MB (ako je potrebno, koristite alatku za kompresovanje na mreži).

Koncept/nacrt projekta treba da sadrži sledeće elemente:

  1. Prezentacija/biografija/izjava umetnika, uključujući kratak opis vaših glavnih motiva prilikom kreiranja (maksimalno: oko 1 stranica / ne duže od 2.500 karaktera);
  2. Privremeni naziv projekta;
  3. Apstrakt (koji će se koristiti u promotivne svrhe, ako je izabran);
  4. Koncept/namera i motivacija, fokusirajući se na to kako nameravate da se pozabavite angažovanjem/razvojom publike;
  5. Preliminarni pojam o drugim članovima kreativnog tima i izvođačima (ako se može primeniti) koji treba uključiti i njihove kratke biografske podatke i linkove ka veb lokacijama/društvenim medijima (ako postoje);
  6. Pregled očekivanih prekretnica i vremenskog okvira istraživačkog i kreativnog procesa (uzimajući u obzir opšti vremenski okvir projekta PRODUCTION3, kako je navedeno u nastavku);
  7. Predviđeno okruženje (npr. bina, na otvorenom ili nekonvencionalno mesto) i privremene opšte tehničke potrebe.

Slobodno uključiti i vizuelnu inspiraciju/izvore (slike/fotografije) koji mogu da prenesu osećaj estetskog univerzuma predloga.

2. Portfolio koji sadrži do 3 prethodna rada

Indikativna maksimalna dimenzija: 6 strana. Maksimalna veličina datoteke: 10 MB (ako je potrebno, koristite alatku za kompresovanje na mreži).

Uverite se da se minimalni elementi prezentacije svakog rada nalaze u vašem portfoliu, a to su: sinopsis/kratka prezentacija, rezultati, nagrade, priznanja, slike (1 do 3) i veze do video zapisa u punoj dužini kada postoje (davanje lozinki ako je potrebno) i/ili trejleri/promo video snimci .

Dokumenti za prijavu mogu biti napisani na srpskom ili engleskom jeziku (poželjno je). Imajte na umu da će, ukoliko uđete u uži izbor, vaši dokumenti u svakom slučaju biti prevedeni na engleski za pregled međunarodnog žirija, koristeći alat za automatsko prevođenje (DeepL). Kandidati bi takođe trebalo da imaju na umu da će kreativni/produkcijski proces – naime, mentorske sesije i prezentacije „rad u toku“ – i transnacionalna mobilnost podrazumevati dijalog sa međunarodnim partnerima na engleskom jeziku.

Prihvata se samo jedna prijava/predlog projekta po umetniku/grupi/kompaniji. Ako isti podnosilac podnese više podnesaka, smatraće se samo prva primljena.
Prijave treba da se podnesu putem google obrasca.

Svi kandidati će biti obavešteni o rezultatima poziva putem e-pošte, u okviru utvrđenih datuma. Osim ako je drugačije dogovoreno između strana, podnosilac prijave će se smatrati glavnom kontakt osobom za potrebe komunikacije i razvoja Projekta, putem sredstava navedenih u Google obrascu za podnošenje (e-mail i broj telefona).

Kontakt:

Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte na: office@artlink.rs i festival@artlink.rs

Detaljne informacije o pozivu, kao i link za podnošenje prijava nalaze se  OVDE.

Kompletan PDF Poziva možete preuzeti OVDE. 

Podeli sa drugima