AKTUELNE INFO SESIJE

Prijavi se kako bi ti stizale inspirativne Priče i vesti o EU mogućnostima!

0
RAZLIČITIH POZIVA, KONKURSA I VESTI O EU MOGUĆNOSTIMA
0
PARTNERA SA KOJIMA SARAĐUJEMO NA PROMOCIJI EU MOGUĆNOSTI ZA GRAĐANE SRBIJE
0
DOGAĐAJA, INFO SESIJA I OBUKA O EVROPSKIM PROGRAMIMA PODRŠKE
0
EVROPSKE KUĆE: U BEOGRADU, NIŠU I NOVOM SADU
🇪🇺 je u partnerstvu sa najvećim svetskim omladinskim organizacijama, "Velikom šestorkom", kroz inicijativu Globalna mobilizacija mladih pokrenula Fond za osnaživanje mladih EU. 🎉✨️

Ovaj fond nudi mikro-grantove za podršku inovativnim projektima koje vode mladi, a koji se bave lokalnim izazovima.

Grantovi koje ovaj fond nudi su 👇🏻

💶 Pojedinci i neformalne grupe mladih od 500 do 1.500 evra
💶 Registrovane omladinske organizacije civilnog društva 3.000 do 5.000 evra

Više o uslovima prijave na konkurs na 🔗 u opisu profila!

#EUzaTebe #eumogucnosti

🇪🇺 je u partnerstvu sa najvećim svetskim omladinskim organizacijama, "Velikom šestorkom", kroz inicijativu Globalna mobilizacija mladih pokrenula Fond za osnaživanje mladih EU. 🎉✨️

Ovaj fond nudi mikro-grantove za podršku inovativnim projektima koje vode mladi, a koji se bave lokalnim izazovima.

Grantovi koje ovaj fond nudi su 👇🏻

💶 Pojedinci i neformalne grupe mladih od 500 do 1.500 evra
💶 Registrovane omladinske organizacije civilnog društva 3.000 do 5.000 evra

Više o uslovima prijave na konkurs na 🔗 u opisu profila!

#EUzaTebe #eumogucnosti
...

Danas smo na tvzonaplushd gostovali i podsetili:
U okviru "Zelene nedelje" otvoren je Javni nagradni foto poziv, euinfonis i multivoks za ucesca na zajedničkoj izložbi fotografija, kojs otvara ovogodišnji 2 Festival CircleArt u Nišu.
Nagradni poziv je otvoren do 6.7.2024.
Radove slati na 👉 multivoks@gmail.com
Vise info na dm i sajtu multivoks

#cfd #kulturazademokratiju heartefact_
euinfonis #euzatebe #eumogucnosti

Danas smo na tvzonaplushd gostovali i podsetili:
U okviru "Zelene nedelje" otvoren je Javni nagradni foto poziv, euinfonis i multivoks za ucesca na zajedničkoj izložbi fotografija, kojs otvara ovogodišnji 2 Festival CircleArt u Nišu.
Nagradni poziv je otvoren do 6.7.2024.
Radove slati na 👉 multivoks@gmail.com
Vise info na dm i sajtu multivoks

#cfd #kulturazademokratiju heartefact_
euinfonis #euzatebe #eumogucnosti
...

Danas smo na tvzonaplushd gostovali i podsetili:
U okviru "Zelene nedelje" otvoren je Javni nagradni foto poziv, euinfonis i multivoks za ucesca na zajedničkoj izložbi fotografija, kojs otvara ovogodišnji 2 Festival CircleArt u Nišu.
Nagradni poziv je otvoren do 6.7.2024.
Radove slati na 👉 multivoks@gmail.com
Vise info na dm i sajtu multivoks 

#cfd #kulturazademokratiju heartefact_ 
euinfonis #euzatebe #eumogucnosti

Danas smo na tvzonaplushd gostovali i podsetili:
U okviru "Zelene nedelje" otvoren je Javni nagradni foto poziv, euinfonis i multivoks za ucesca na zajedničkoj izložbi fotografija, kojs otvara ovogodišnji 2 Festival CircleArt u Nišu.
Nagradni poziv je otvoren do 6.7.2024.
Radove slati na 👉 multivoks@gmail.com
Vise info na dm i sajtu multivoks

#cfd #kulturazademokratiju heartefact_
euinfonis #euzatebe #eumogucnosti
...

🚩Odbrojavamo dane do zatvaranja Nagradnog foto konkursa!!!!

💦 U okviru EU Zelene nedelje, EU info point Niš i Festival CircleArt, objavljuje javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija!!!
🚴‍♀️ Pozivamo umetnike, pojedince i kolektive koji stvaraju u oblasti fotografije, sa teritorije čitave Srbije, da se odazovu na nagradni javni poziv za izlaganje na grupnoj izložbi tokom festivala.
 📷 Zainteresovani mogu prijaviti ranije neobjavljivani i nenagradjivani rad iz oblasti fotografije, koji se uglavnom bavi temom ekologije, reciklaže u najširem smislu, pojavama i posledicama potrošačke kulture i eksploatatorskog odnosa prema prirodi, životinjama i ljudima. 
 🚴🚴‍♂️ Izložba fotografija otvoriće trodnevni Festival CircleArt u Nišu 30.8.2024. u City SMART dvorištu. 
🚩 Svrha izložbe je prvenstveno da skrene pažnju na probleme konzumerističkog, kapitalističkog društva, koje svojom hiperprodukcijom stvara zavisne pojedince, i da podstakne aktivan i kreativan pristup u promeni postojećeg sistema.
Radovi koji kritički i angažovano tretiraju pomenute teme su dobrodošli.
👉 Sadržaj prijave:
- fotografija
- kratka biografija autora/ke, mak 1 A4
- sadržajna koncepcija rada/projekta, mak 1 A4
- kontakt (ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona)
 👉 Učesnicima izložbe pružamo:
- novčane nagrada za 3 najuspešnije fotografije / prva nagrada u iznosu od 200 eura i druga i treća u iznosu od po 100 eura
- promocija izložbe
- otvaranje izložbe uz mali prijem
🚩 Nagradni poziv je otvoren do 6.07.2024. 
 🚩 Rezulati konkursa biće saopšteni 15.7.2024.
🚩 Sve radove i prijave, kao i eventualna pitanja, slati na e-maill:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
 multivoks@gmail.com
 🚴 2. Festival CircleArt – Zelena promena je ženskog roda?, u organizaciji udruženja za prirodu i društvo Multivox, podržava Švajcarska Vlada u okviru programa Kultura za demokratiju, koji sprovodi Hartefakt fond.
Projekat podržava Evropska unija.
#cfd #kulturazademokratiju heartefact_
euinfonis #EUzaTebe #eumogucnosti
multivoks

🚩Odbrojavamo dane do zatvaranja Nagradnog foto konkursa!!!!

💦 U okviru EU Zelene nedelje, EU info point Niš i Festival CircleArt, objavljuje javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija!!!
🚴‍♀️ Pozivamo umetnike, pojedince i kolektive koji stvaraju u oblasti fotografije, sa teritorije čitave Srbije, da se odazovu na nagradni javni poziv za izlaganje na grupnoj izložbi tokom festivala.
📷 Zainteresovani mogu prijaviti ranije neobjavljivani i nenagradjivani rad iz oblasti fotografije, koji se uglavnom bavi temom ekologije, reciklaže u najširem smislu, pojavama i posledicama potrošačke kulture i eksploatatorskog odnosa prema prirodi, životinjama i ljudima.
🚴🚴‍♂️ Izložba fotografija otvoriće trodnevni Festival CircleArt u Nišu 30.8.2024. u City SMART dvorištu.
🚩 Svrha izložbe je prvenstveno da skrene pažnju na probleme konzumerističkog, kapitalističkog društva, koje svojom hiperprodukcijom stvara zavisne pojedince, i da podstakne aktivan i kreativan pristup u promeni postojećeg sistema.
Radovi koji kritički i angažovano tretiraju pomenute teme su dobrodošli.
👉 Sadržaj prijave:
- fotografija
- kratka biografija autora/ke, mak 1 A4
- sadržajna koncepcija rada/projekta, mak 1 A4
- kontakt (ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona)
👉 Učesnicima izložbe pružamo:
- novčane nagrada za 3 najuspešnije fotografije / prva nagrada u iznosu od 200 eura i druga i treća u iznosu od po 100 eura
- promocija izložbe
- otvaranje izložbe uz mali prijem
🚩 Nagradni poziv je otvoren do 6.07.2024.
🚩 Rezulati konkursa biće saopšteni 15.7.2024.
🚩 Sve radove i prijave, kao i eventualna pitanja, slati na e-maill:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
multivoks@gmail.com
🚴 2. Festival CircleArt – Zelena promena je ženskog roda?, u organizaciji udruženja za prirodu i društvo Multivox, podržava Švajcarska Vlada u okviru programa Kultura za demokratiju, koji sprovodi Hartefakt fond.
Projekat podržava Evropska unija.
#cfd #kulturazademokratiju heartefact_
euinfonis #EUzaTebe #eumogucnosti
multivoks
...

💦 U okviru EU Zelene nedelje, EU info point Niš i Festival CircleArt, objavljuje javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija!!!
🚴‍♀️ Pozivamo umetnike, pojedince i kolektive koji stvaraju u oblasti fotografije, sa teritorije čitave Srbije, da se odazovu na nagradni javni poziv za izlaganje na grupnoj izložbi tokom festivala.
 📷 Zainteresovani mogu prijaviti ranije neobjavljivani i nenagradjivani rad iz oblasti fotografije, koji se uglavnom bavi temom ekologije, reciklaže u najširem smislu, pojavama i posledicama potrošačke kulture i eksploatatorskog odnosa prema prirodi, životinjama i ljudima. 
 🚴🚴‍♂️ Izložba fotografija otvoriće trodnevni Festival CircleArt u Nišu 30.8.2024. u City SMART dvorištu. 
🚩 Svrha izložbe je prvenstveno da skrene pažnju na probleme konzumerističkog, kapitalističkog društva, koje svojom hiperprodukcijom stvara zavisne pojedince, i da podstakne aktivan i kreativan pristup u promeni postojećeg sistema.
Radovi koji kritički i angažovano tretiraju pomenute teme su dobrodošli.
👉 Sadržaj prijave:
- fotografija
- kratka biografija autora/ke, mak 1 A4
- sadržajna koncepcija rada/projekta, mak 1 A4
- kontakt (ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona)
 👉 Učesnicima izložbe pružamo:
- novčane nagrada za 3 najuspešnije fotografije / prva nagrada u iznosu od 200 eura i druga i treća u iznosu od po 100 eura
- promocija izložbe
- otvaranje izložbe uz mali prijem
🚩 Nagradni poziv je otvoren do 6.07.2024. 
 🚩 Rezulati konkursa biće saopšteni 15.7.2024.
🚩 Sve radove i prijave, kao i eventualna pitanja, slati na e-maill:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
 multivoks@gmail.com
 🚴 2. Festival CircleArt – Zelena promena je ženskog roda?, u organizaciji udruženja za prirodu i društvo Multivox, podržava Švajcarska Vlada u okviru programa Kultura za demokratiju, koji sprovodi Hartefakt fond.
Projekat podržava Evropska unija.
#cfd #kulturazademokratiju Heartefact 
euinfonis #EUzaTebe #eumogucnosti
Udruženje za prirodu i društvo Multivox

💦 U okviru EU Zelene nedelje, EU info point Niš i Festival CircleArt, objavljuje javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija!!!
🚴‍♀️ Pozivamo umetnike, pojedince i kolektive koji stvaraju u oblasti fotografije, sa teritorije čitave Srbije, da se odazovu na nagradni javni poziv za izlaganje na grupnoj izložbi tokom festivala.
📷 Zainteresovani mogu prijaviti ranije neobjavljivani i nenagradjivani rad iz oblasti fotografije, koji se uglavnom bavi temom ekologije, reciklaže u najširem smislu, pojavama i posledicama potrošačke kulture i eksploatatorskog odnosa prema prirodi, životinjama i ljudima.
🚴🚴‍♂️ Izložba fotografija otvoriće trodnevni Festival CircleArt u Nišu 30.8.2024. u City SMART dvorištu.
🚩 Svrha izložbe je prvenstveno da skrene pažnju na probleme konzumerističkog, kapitalističkog društva, koje svojom hiperprodukcijom stvara zavisne pojedince, i da podstakne aktivan i kreativan pristup u promeni postojećeg sistema.
Radovi koji kritički i angažovano tretiraju pomenute teme su dobrodošli.
👉 Sadržaj prijave:
- fotografija
- kratka biografija autora/ke, mak 1 A4
- sadržajna koncepcija rada/projekta, mak 1 A4
- kontakt (ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona)
👉 Učesnicima izložbe pružamo:
- novčane nagrada za 3 najuspešnije fotografije / prva nagrada u iznosu od 200 eura i druga i treća u iznosu od po 100 eura
- promocija izložbe
- otvaranje izložbe uz mali prijem
🚩 Nagradni poziv je otvoren do 6.07.2024.
🚩 Rezulati konkursa biće saopšteni 15.7.2024.
🚩 Sve radove i prijave, kao i eventualna pitanja, slati na e-maill:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
multivoks@gmail.com
🚴 2. Festival CircleArt – Zelena promena je ženskog roda?, u organizaciji udruženja za prirodu i društvo Multivox, podržava Švajcarska Vlada u okviru programa Kultura za demokratiju, koji sprovodi Hartefakt fond.
Projekat podržava Evropska unija.
#cfd #kulturazademokratiju Heartefact
euinfonis #EUzaTebe #eumogucnosti
Udruženje za prirodu i društvo Multivox
...

🚨 Prijave za #Katapult25 kohortu su zvanično OTVORENE 🚨

@fond_za_inovacionu_delatnost poziva startape da se prijave za četvrtu generaciju polaznika Katapult akcelerator programa.

⏰ Rok za prijavu je 10. septembar 2024.

Evo par razloga za prijavu:

1️⃣ Proverena grupa investitora
👉 Pristupićete Katapultovoj grupi VC fondova i anđela investitora.

2️⃣ Dosadašnji rezultati startapa i visok stepen kredibiliteta
👉 Naši startapi su podigli više od 23 miliona EUR u investicijama godinu dana nakon završetka programa.

3️⃣ Podrška koja ne zahteva smanjivanje vlasničkog udela
👉 Fond za inovacionu delatnost će obezbediti startapima polaznicima ukupno do 300 hiljada EUR koinvestirajućeg granta. Katapult startapi iz prethodnih kohorti su na ovaj način do sada dobili grantove u vrednosti od 8,1 milion EUR.

4️⃣ Mentori su bili uspešni u oblastima koje podučavaju
👉 Naši mentori su trenutno preduzetnici ili su bili preduzetnici, nisu profesionalni konsultanti.

5️⃣ Nezavisna medjunarodna Komisija za selekciju
👉 Potencijal vaše ideje procenjuju profesionalni međunarodni investitori

Više ℹ️ na 🔗u opisu profila!

#EUzaTebe #eumogucnosti

🚨 Prijave za #Katapult25 kohortu su zvanično OTVORENE 🚨

@fond_za_inovacionu_delatnost poziva startape da se prijave za četvrtu generaciju polaznika Katapult akcelerator programa.

⏰ Rok za prijavu je 10. septembar 2024.

Evo par razloga za prijavu:

1️⃣ Proverena grupa investitora
👉 Pristupićete Katapultovoj grupi VC fondova i anđela investitora.

2️⃣ Dosadašnji rezultati startapa i visok stepen kredibiliteta
👉 Naši startapi su podigli više od 23 miliona EUR u investicijama godinu dana nakon završetka programa.

3️⃣ Podrška koja ne zahteva smanjivanje vlasničkog udela
👉 Fond za inovacionu delatnost će obezbediti startapima polaznicima ukupno do 300 hiljada EUR koinvestirajućeg granta. Katapult startapi iz prethodnih kohorti su na ovaj način do sada dobili grantove u vrednosti od 8,1 milion EUR.

4️⃣ Mentori su bili uspešni u oblastima koje podučavaju
👉 Naši mentori su trenutno preduzetnici ili su bili preduzetnici, nisu profesionalni konsultanti.

5️⃣ Nezavisna medjunarodna Komisija za selekciju
👉 Potencijal vaše ideje procenjuju profesionalni međunarodni investitori

Više ℹ️ na 🔗u opisu profila!

#EUzaTebe #eumogucnosti
...

🚩podsećanje
⭐ nagradni foto konkurs otvoren je do 6. jula
👉 prijave na: multivoks@gmail.com 
🚩 vise na: https://multivox.rs/javni-poziv-za-ucestvovanje-na-zajednickoj-izlozbi-fotografija/

#cfd #kulturazademokratiju heartefact_ 
euinfonis #euzatebe #eumogucnosti

🚩podsećanje
⭐ nagradni foto konkurs otvoren je do 6. jula
👉 prijave na: multivoks@gmail.com
🚩 vise na: https://multivox.rs/javni-poziv-za-ucestvovanje-na-zajednickoj-izlozbi-fotografija/

#cfd #kulturazademokratiju heartefact_
euinfonis #euzatebe #eumogucnosti
...

podsećanje🚩 nagradni foto konkurs, otvoren je do 6.jula
👉radove slati na multivoks@gmail.com
vise na: https://multivox.rs/javni-poziv-za-ucestvovanje-na-zajednickoj-izlozbi-fotografija/

 #cfd #kulturazademokratiju heartefact_ 
euinfonis #euzatebe #eumogucnosti 
multivoks

podsećanje🚩 nagradni foto konkurs, otvoren je do 6.jula
👉radove slati na multivoks@gmail.com
vise na: https://multivox.rs/javni-poziv-za-ucestvovanje-na-zajednickoj-izlozbi-fotografija/

#cfd #kulturazademokratiju heartefact_
euinfonis #euzatebe #eumogucnosti
multivoks
...

#photo #izlozba#javnipoziv
#ekologia #aktivizam #art
 #festival
 #circleart
#cfd #kulturazademokratiju heartefact_ euinfonis #euzatebe #eumogucnosti

#photo #izlozba#javnipoziv
#ekologia #aktivizam #art
#festival
#circleart
#cfd #kulturazademokratiju heartefact_ euinfonis #euzatebe #eumogucnosti
...

💦 U okviru EU Zelene nedelje, EU info point Niš i Festival CircleArt, objavljuje javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija!!!
🚴‍♀️ Pozivamo umetnike, pojedince i kolektive koji stvaraju u oblasti fotografije, sa teritorije čitave Srbije, da se odazovu na nagradni javni poziv za izlaganje na grupnoj izložbi tokom festivala.
 📷 Zainteresovani mogu prijaviti ranije neobjavljivani i nenagradjivani rad iz oblasti fotografije, koji se uglavnom bavi temom ekologije, reciklaže u najširem smislu, pojavama i posledicama potrošačke kulture i eksploatatorskog odnosa prema prirodi, životinjama i ljudima. 
 🚴🚴‍♂️ Izložba fotografija otvoriće trodnevni Festival CircleArt u Nišu 30.8.2024. u City SMART dvorištu. 
🚩 Svrha izložbe je prvenstveno da skrene pažnju na probleme konzumerističkog, kapitalističkog društva, koje svojom hiperprodukcijom stvara zavisne pojedince, i da podstakne aktivan i kreativan pristup u promeni postojećeg sistema.
Radovi koji kritički i angažovano tretiraju pomenute teme su dobrodošli.
👉 Sadržaj prijave:
- fotografija
- kratka biografija autora/ke, mak 1 A4
- sadržajna koncepcija rada/projekta, mak 1 A4
- kontakt (ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona)
 👉 Učesnicima izložbe pružamo:
- novčane nagrada za 3 najuspešnije fotografije / prva nagrada u iznosu od 200 eura i druga i treća u iznosu od po 100 eura
- promocija izložbe
- otvaranje izložbe uz mali prijem
🚩 Nagradni poziv je otvoren do 6.07.2024. 
🚩 Rezulati konkursa biće saopšteni 15.7.2024.
🚩 Sve radove i prijave, kao i eventualna pitanja, slati na e-maill:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
 multivoks@gmail.com
 🚴 2. Festival CircleArt – Zelena promena je ženskog roda?, u organizaciji udruženja za prirodu i društvo Multivox, podržava Švajcarska Vlada u okviru programa Kultura za demokratiju, koji sprovodi Hartefakt fond.
Projekat podržava Evropska unija.

 heartefact_ 
euinfonis Nis #euzatebe #eumogucnosti 
 #cfd #kulturazademokratiju

💦 U okviru EU Zelene nedelje, EU info point Niš i Festival CircleArt, objavljuje javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija!!!
🚴‍♀️ Pozivamo umetnike, pojedince i kolektive koji stvaraju u oblasti fotografije, sa teritorije čitave Srbije, da se odazovu na nagradni javni poziv za izlaganje na grupnoj izložbi tokom festivala.
📷 Zainteresovani mogu prijaviti ranije neobjavljivani i nenagradjivani rad iz oblasti fotografije, koji se uglavnom bavi temom ekologije, reciklaže u najširem smislu, pojavama i posledicama potrošačke kulture i eksploatatorskog odnosa prema prirodi, životinjama i ljudima.
🚴🚴‍♂️ Izložba fotografija otvoriće trodnevni Festival CircleArt u Nišu 30.8.2024. u City SMART dvorištu.
🚩 Svrha izložbe je prvenstveno da skrene pažnju na probleme konzumerističkog, kapitalističkog društva, koje svojom hiperprodukcijom stvara zavisne pojedince, i da podstakne aktivan i kreativan pristup u promeni postojećeg sistema.
Radovi koji kritički i angažovano tretiraju pomenute teme su dobrodošli.
👉 Sadržaj prijave:
- fotografija
- kratka biografija autora/ke, mak 1 A4
- sadržajna koncepcija rada/projekta, mak 1 A4
- kontakt (ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona)
👉 Učesnicima izložbe pružamo:
- novčane nagrada za 3 najuspešnije fotografije / prva nagrada u iznosu od 200 eura i druga i treća u iznosu od po 100 eura
- promocija izložbe
- otvaranje izložbe uz mali prijem
🚩 Nagradni poziv je otvoren do 6.07.2024.
🚩 Rezulati konkursa biće saopšteni 15.7.2024.
🚩 Sve radove i prijave, kao i eventualna pitanja, slati na e-maill:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
multivoks@gmail.com
🚴 2. Festival CircleArt – Zelena promena je ženskog roda?, u organizaciji udruženja za prirodu i društvo Multivox, podržava Švajcarska Vlada u okviru programa Kultura za demokratiju, koji sprovodi Hartefakt fond.
Projekat podržava Evropska unija.

heartefact_
euinfonis Nis #euzatebe #eumogucnosti
#cfd #kulturazademokratiju
...

💦 U okviru EU Zelene nedelje, EU info point Niš i Festival CircleArt, objavljuje javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija!!!
🚴‍♀️ Pozivamo umetnike, pojedince i kolektive koji stvaraju u oblasti fotografije, sa teritorije čitave Srbije, da se odazovu na nagradni javni poziv za izlaganje na grupnoj izložbi tokom festivala.
 📷 Zainteresovani mogu prijaviti ranije neobjavljivani i nenagradjivani rad iz oblasti fotografije, koji se uglavnom bavi temom ekologije, reciklaže u najširem smislu, pojavama i posledicama potrošačke kulture i eksploatatorskog odnosa prema prirodi, životinjama i ljudima. 
 🚴🚴‍♂️ Izložba fotografija otvoriće trodnevni Festival CircleArt u Nišu 30.8.2024. u City SMART dvorištu. 
🚩 Svrha izložbe je prvenstveno da skrene pažnju na probleme konzumerističkog, kapitalističkog društva, koje svojom hiperprodukcijom stvara zavisne pojedince, i da podstakne aktivan i kreativan pristup u promeni postojećeg sistema.
Radovi koji kritički i angažovano tretiraju pomenute teme su dobrodošli.
👉 Sadržaj prijave:
- fotografija
- kratka biografija autora/ke, mak 1 A4
- sadržajna koncepcija rada/projekta, mak 1 A4
- kontakt (ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona)
 👉 Učesnicima izložbe pružamo:
- novčane nagrada za 3 najuspešnije fotografije / prva nagrada u iznosu od 200 eura i druga i treća u iznosu od po 100 eura
- promocija izložbe
- otvaranje izložbe uz mali prijem
🚩 Nagradni poziv je otvoren do 6.07.2024. 
 🚩 Rezulati konkursa biće saopšteni 15.7.2024.
🚩 Sve radove i prijave, kao i eventualna pitanja, slati na e-maill:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
 multivoks@gmail.com
 🚴 2. Festival CircleArt – Zelena promena je ženskog roda?, u organizaciji udruženja za prirodu i društvo Multivox, podržava Švajcarska Vlada u okviru programa Kultura za demokratiju, koji sprovodi Hartefakt fond.
Projekat podržava Evropska unija.
#cfd #kulturazademokratiju heartefact_ euinfonis #EUzaTebe #eumogucnosti

💦 U okviru EU Zelene nedelje, EU info point Niš i Festival CircleArt, objavljuje javni poziv za učestvovanje na zajedničkoj izložbi fotografija!!!
🚴‍♀️ Pozivamo umetnike, pojedince i kolektive koji stvaraju u oblasti fotografije, sa teritorije čitave Srbije, da se odazovu na nagradni javni poziv za izlaganje na grupnoj izložbi tokom festivala.
📷 Zainteresovani mogu prijaviti ranije neobjavljivani i nenagradjivani rad iz oblasti fotografije, koji se uglavnom bavi temom ekologije, reciklaže u najširem smislu, pojavama i posledicama potrošačke kulture i eksploatatorskog odnosa prema prirodi, životinjama i ljudima.
🚴🚴‍♂️ Izložba fotografija otvoriće trodnevni Festival CircleArt u Nišu 30.8.2024. u City SMART dvorištu.
🚩 Svrha izložbe je prvenstveno da skrene pažnju na probleme konzumerističkog, kapitalističkog društva, koje svojom hiperprodukcijom stvara zavisne pojedince, i da podstakne aktivan i kreativan pristup u promeni postojećeg sistema.
Radovi koji kritički i angažovano tretiraju pomenute teme su dobrodošli.
👉 Sadržaj prijave:
- fotografija
- kratka biografija autora/ke, mak 1 A4
- sadržajna koncepcija rada/projekta, mak 1 A4
- kontakt (ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona)
👉 Učesnicima izložbe pružamo:
- novčane nagrada za 3 najuspešnije fotografije / prva nagrada u iznosu od 200 eura i druga i treća u iznosu od po 100 eura
- promocija izložbe
- otvaranje izložbe uz mali prijem
🚩 Nagradni poziv je otvoren do 6.07.2024.
🚩 Rezulati konkursa biće saopšteni 15.7.2024.
🚩 Sve radove i prijave, kao i eventualna pitanja, slati na e-maill:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
multivoks@gmail.com
🚴 2. Festival CircleArt – Zelena promena je ženskog roda?, u organizaciji udruženja za prirodu i društvo Multivox, podržava Švajcarska Vlada u okviru programa Kultura za demokratiju, koji sprovodi Hartefakt fond.
Projekat podržava Evropska unija.
#cfd #kulturazademokratiju heartefact_ euinfonis #EUzaTebe #eumogucnosti
...

📢 Pozivamo predstavnike lokalnih samouprava iz Srbije da name se pridruže na događaju i saznaju kako da postanu „Ekoopština“. 
🌱 Povežite se s kolegama iz Francuske i identifikujte primere dobre prakse u razvoju održivih gradova. Prijavite se za konkurs i pokažite kako vaše inicijative odgovaraju temama:
♻️ održivo upravljanje otpadom,
💧 održivo upravljanje vodom,
⚡ energetska efikasnost,
🚲 održiva urbana mobilnost.

📅 Čekamo vas u sredu, 5. juna u 11 časova na događaju „Pitaj me bilo šta o EU podršci“, gde ćete saznati sve o konkursu „Ekoopština“ koji organizuje Francuska ambasada. Razgovaraćemo s ekspertima i prošlogodišnjim dobitnicima o održivom razvoju i mogućnostima primene tih praksi u vašim zajednicama.

🎙️ Sagovornici:
- Nikola Bertolini, šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji 🇪🇺
- Monika Damnjanović, direktorka Francuskog instituta Niš 🇫🇷
- Milomir Tucović, direktor JKP Vodovod Zlatibor, opština Čajetina
- Snežana Andrić, EU info kutak Niš (moderatorka)

📍 Diskusija će biti održana uživo u Media i reform centru u Nišu, Generala Milojka Lešjanina 36. Broj mesta je ograničen, pa vas molimo da potvrdite prisustvo putem prijavnog formulara na linku u opisu profila.

@institutfrancaisnis @ifsrbija @eusrbija @euinfons 
#euzatebe #eumogucnosti

📢 Pozivamo predstavnike lokalnih samouprava iz Srbije da name se pridruže na događaju i saznaju kako da postanu „Ekoopština“.
🌱 Povežite se s kolegama iz Francuske i identifikujte primere dobre prakse u razvoju održivih gradova. Prijavite se za konkurs i pokažite kako vaše inicijative odgovaraju temama:
♻️ održivo upravljanje otpadom,
💧 održivo upravljanje vodom,
⚡ energetska efikasnost,
🚲 održiva urbana mobilnost.

📅 Čekamo vas u sredu, 5. juna u 11 časova na događaju „Pitaj me bilo šta o EU podršci“, gde ćete saznati sve o konkursu „Ekoopština“ koji organizuje Francuska ambasada. Razgovaraćemo s ekspertima i prošlogodišnjim dobitnicima o održivom razvoju i mogućnostima primene tih praksi u vašim zajednicama.

🎙️ Sagovornici:
- Nikola Bertolini, šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji 🇪🇺
- Monika Damnjanović, direktorka Francuskog instituta Niš 🇫🇷
- Milomir Tucović, direktor JKP Vodovod Zlatibor, opština Čajetina
- Snežana Andrić, EU info kutak Niš (moderatorka)

📍 Diskusija će biti održana uživo u Media i reform centru u Nišu, Generala Milojka Lešjanina 36. Broj mesta je ograničen, pa vas molimo da potvrdite prisustvo putem prijavnog formulara na linku u opisu profila.

@institutfrancaisnis @ifsrbija @eusrbija @euinfons
#euzatebe #eumogucnosti
...

Partneri