Finansijski sporazum za novi IPA 3 Program prekogranične saradnje Srbija – BiH za 2021 – 2027. godinu potpisale su 24.11.2023. godine u Sarajevu ministarka za evropske integracije Tanja Miščević i direktorka Direkcije za evropske integracije BiH Elvira Habota, a povodom održavanja Finalne konferencije za prethodni IPA 2 Program prekogranične saradnje Srbija – BiH 2014 – 2020.

Potpisivanjem ovog sporazuma novih 14 miliona evra Evropske unije postalo je dostupno za projekte u okviru prekogranične saradnje između Srbije i BiH. Podrška će biti usmerena ka mladima i njihovom zapošljavanju, unapređenju turističkih kapaciteta i zajedničke turističke ponude.

Ovim se nastavlja uspešna saradnja i izgradnja partnerstava između korisnika Programa u dve države, a koja je, kako je istaknuto na konferenciji, u dosadašnjem periodu iz IPA fondova EU rezultovala sa 75 projekata sa više od 250 partnera iz Srbije i BiH.

Evropska unija je kroz prethodne dve IPA perspektive za ovaj program izdvojila 26,5 miliona evra, a njime su podržani zajednički projekti u oblastima zaštite životne sredine, prevencije prirodnih katastrofa, unapređenja turizma, zaštite kulturnog nasleđa.

Cilj Programa je da stvori više mogućnosti za zapošljavanje i da unapredi socijalna prava te bolje poslovno okruženje i konkurentnost. Ukupna vrednost programa je 16,22 miliona evra (14 miliona evra su bespovratna sredstva EU, ostalo je sufinansiranje onih iz Srbije i BiH koji sprovode projekte). Programsko područje čini 31 jedinica lokalne samouprave u četiri okruga u Srbiji i 67 jedinica lokalne samouprave u BiH.

Program se sprovodi  putem javnih poziva za dostavu projektnih predloga, a za projekte se mogu prijaviti institucije državne, regionalne i lokalne uprave, neprofitne organizacije, obrazovne i istraživačke ustanove, razvojne agencije, privredne komore, organizacije civilnog društva itd.

O programu vidi više na stranici Programa.