Srbija i EU  podržavaju privrednike kako bi postigli što bolje rezultate. Razvoj digitalne ekonomije i sve veće povezivanje su izazov ali i velika prilika – pre svega za inovacije i tehnologiju.

Vlasnik si malog ili srednjeg preduzeća? EU podržava osnaživanje privatnog sektora, jer je tvoja firma ključna za privredni razvoj, otvaranje novih radnih mesta i poboljšanje kvaliteta života tvoje porodice i zaposlenih.

Ekonomskim reformama i usklađivanjem sa propisima EU, Srbija ti obezbeđuje bolje uslove za investicije i ekonomski razvoj. Kroz saradnju i razmenu iskustava, srpske i evropske kompanije zajedno uče, rastu i modernizuju svoje poslovanje.

Pogledaj sve mogućnosti iz oblasti biznisa i ekonomije:

Program jedinstvenog tržišta (SMP) je program EU finansiranja koji pomaže jedinstvenom tržištu da dostigne svoj puni potencijal i osigurava oporavak Evrope od pandemije kovida 19.

Sa 4,2 milijarde evra u razdoblju od 2021. do 2027. godine pruža se integrisani paket za podršku i jačanje upravljanja jedinstvenim tržištem.

Jedinstveno tržište u središtu je Unije gotovo tri decenije i omogućuje građanima da žive, rade i putuju gde god žele, a potrošačima pruža zaštitu i veći izbor visokokvalitetnih proizvoda i usluga po nižim cenama. Zahvaljujući pravnoj sigurnosti, pristupu tržištima i finansijskim uslugama, prilikama za ulaganja i pristupu finansiranju, jedinstveno tržište takođe je pokretačka tačka za preduzeća.

Među najinteresantnijim su Evropska mreža preduzeća (EEN) i Erazmus za mlade preduzetnike (EYE). Ove prekogranične inicijative će omogućiti evropskim i srpskim preduzetnicima da prošire svoje poslovanje, rastu i steknu stabilnost uspostavljanjem čvrstih i pouzdanih komercijalnih prekograničnih partnerstava.

Evropska mreža preduzetništva (EEN) je najveća svetska mreža podrške za mala i srednja preduzeća na međunarodnom tržištu. Nju čini više od 450 organizacija, uključujući nacionalne i lokalne privredne komore, agencije za inovacije, agencije za regionalni razvoj. Nudi mešavinu usluga u rasponu od saveta o pravilima jedinstvenog tržišta, pomoći u pristupu finansijama, podrške inovacijama, umrežavanju i susretima širom Evrope i šire za pronalaženje investitora i komercijalnih partnera izvan nacionalna teritorija. EEN pruža podršku novim preduzećim, malim preduzećima i preduzetnicima iz širokog spektra sektora: od poljoprivrede do veštačke inteligencije, od tekstila do vazduhoplovstva, od pomorstva do kreativnih industrija.

Erazmus za mlade preduzetnike (EYE) je program poslovne razmene koji pomaže novoosnovanim da steknu veštine neophodne za pokretanje i/ili uspešno vođenje biznisa: novi preduzetnici razmenjuju znanja i poslovne ideje sa iskusnim preduzetnicima, sa kojima borave u inostranstvu i sarađuju na zemlja na period od jednog do šest meseci

Više detalja o programu: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market_en

Program Digitalna Evropa ima za cilj unapređenje digitalne transformacije u Evropskoj uniji. Osmišljen je da podrži razvoj digitalnih tehnologija, infrastrukture i veština kako bi se obezbedila konkurentnost i inovacije u digitalnoj ekonomiji. Srbija je postala punopravna članica ovog programa i kompanije i institucije imaće mogućnost da rade na prevazilaženju jaza između istraživanja digitalnih tehnologija i njihove primene i da rezultate istraživanja iznesu na tržište – za dobrobit evropskih građana i preduzeća.

Program je usmeren na nekoliko ključnih oblasti:

 • Digitalna infrastruktura: podstiče investicije u razvoj brze širokopojasne mreže i 5G tehnologije kako bi se omogućio širok pristup internetu i ubrzao prenos podataka. Ovo će omogućiti građanima i preduzećima u EU da iskoriste sve prednosti digitalnog doba;
 • Digitalna tehnologija i inovacije: podržava istraživanje i razvoj novih digitalnih tehnologija, poput veštačke inteligencije, blokčejna, „Internet of Things“ (Internet stvari) i „Big Data“ analitike. Ovakva podrška podstiče inovacije i konkurentnost evropskih preduzeća;
 • Digitalne veštine i obrazovanje: Unpređuju se digitalne veštine i obrazovanje kako bi se građanima EU omogućilo da se prilagode digitalnim promenama u društvu i radnom okruženju. Ovo uključuje programe za obuku nastavnika, edukaciju mladih u oblasti digitalnih tehnologija i podršku radnoj snazi za sticanje digitalnih veština;
 • Digitalna bezbednost i zaštita podataka: „Digitalna Evropa“ posvećuje pažnju jačanju digitalne bezbednosti u EU. To uključuje mere zaštite privatnosti podataka građana i preduzeća, kao i borbu protiv sajber kriminala i hakerskih napada.

Više detalja na linku: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Horizont Evropa je okvirni program Evropske unije za finasiranje istraživanja i inovacije za period od 2021. do 2027. godine. Nadovezujući se na uspehe i postignuća prethodnog programskog ciklusa-Horizont 2020, Horizont Evropa ima za cilj dostizanje naučne izvrsnosti, rešavanje globalnih izazova i industrijsku modernizaciju, uz usaglašene istraživačke napore i inovacije, zasnovane na principima otvorene nauke i partnerstva.

Struktura Programa zasniva se na tri stuba:

 • Izvrsna nauka,
 • Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost
 • Inovativna Evropa

Horizontalni deo strukture Programa čine dve komponente:

 • Širenja izvrsnosti i učešća i Reforma
 • Jačanje evropskog sistema istraživanja i inovacija

Više detalja na linku: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) je zajednička finansijska inicijativa Evropske komisije, finansijskih institucija, država članica EU i Norveške za jačanje saradnje u domenu investicija u javni i privatni sektor, a zarad društveno-ekonomskog razvoja i pružanja doprinosa evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. 

WBIF se smatra glavnim instrumentom za pružanje podrške u pripremi i sprovođenju strateški značajnih projekata u oblasti transporta, energetike, zaštite životne sredine i socijalne infrastrukture u regionu. WBIF ima ključnu ulogu u implementaciji Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan 2021-2027 sa ciljem da pospeši dugoročan privredni oporavak regiona, podrži zelenu i digitalnu tranziciju, regionalnu integraciju i konvergenciju sa Evropskom unijom kroz mobilizaciju do 9 milijardi evra bespovratnih EU sredstava. 

U okviru EIP za Zapadni Balkan, a kako bi se unapredio potencijal privatnog sektora u regionu, EU je povećala izdvajanja za mala i srednja preduzeća u vidu bespovratnih sredstava za investicije i garancije u okviru Instrumenta garancija za Zapadni Balkan (Western Balkans Guarantee Facility).

Više informacija

Od početka rada Fonda 2011. godine, podrška Evropske unije je bila ključna u finansiranju inovacija u Srbiji i jačanju veza između istraživačkog i privatnog sektora.

Evropska unija je pružala podršku kroz pretpristupne fondove (IPA 2011, 2013, 2014, 2018 i 2019). Fond se pozicionirao kao lider za pružanje sveobuhvatne podrške inovativnom preduzetništvu u Srbiji i omogućio lakši pristup EU fondovima i pristup globalnom tržištu.

Zahvaljujući podršci Evropske unije, u okviru Fonda za inovacionu delatnost dostupni su sledeći programi finansiranja: Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija Program saradnje nauke i privrede i Program akcelerator Katapult.

Trenutno, Fond sprovodi IPA 2019 projekat „Povećanje inovacionih kapaciteta i rasta malih i srednjih preduzeća” ukupne vrednosti od 26 miliona evra, koji se realizuje zahvaljujući zajedničkom ulaganju Republike Srbije (sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija) i Evropske unije.

Saznajte više na veb prezentaciji Fonda: http://www.inovacionifond.rs/cir/

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama. Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 1,4 milijarde dinara.

Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke:

1. nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:

1.1 proizvodne opreme i/ili mašina;

1.2 transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

1.3 delova, specijalizovanih alata za mašine;

1.4 mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

2. nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to:

2.1 građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Više detalja na linku: https://privreda.gov.rs/

Evropski savet za inovacije (EIC) deo je EU programa Horizon Europe, koji podržava inovacije, istraživanje i razvoj, u cilju identifikacije, podrške i ubraznog razvoja preduzeća sa visokim inovacionim potencijalom ali u koje je i  investrianje visoko rizično, istraživača, kao i malih i srednjih preduzeća (MSP) koji imaju potencijal za značajan uticaj na društvo i tržište.

Više o EIC

EIC integriše nekoliko ključnih elemenata, uključujući finansiranje istraživanja i inovacija, savetovanje, mentorstvo i umrežavanje. Program pruža podršku putem različitih instrumenata, uključujući:

 • EIC Pathfinder
 • EIC Transition
 • EIC Accelerator

EIC Pathfinder fokusira se na podršku revolucionarnim istraživanjima u ranoj fazi razvoja, podstičući multidisciplinarna istraživanja sa potencijalom za značajne inovacije. Ovaj program omogućava istraživanje hrabrih i radikalnih ideja, pružajući resurse i podršku tokom ključnih faza razvoja. Učesnici dobijaju grantove od 3 do 4 miliona evra za rani razvoj inovacija (do potvrde koncepta). Projekti uključuju konzorcijume iz najmanje tri zemlje, ali postoje i mogućnosti za pojedinačne timove i male konzorcijume od dva partnera.

EIC Transition usmeren je na fazu prelaska inovacija iz istraživanja u praktičnu primenu, Ovaj program podržava zrelost i validaciju tehnologije u relevantnim primenama, istovremeno podstičući razvoj poslovnog modela za buduću komercijalizaciju inovacija. Dodeljuju se grantovi do 2,5 miliona evra za validaciju tehnologije i razvoj spremnosti za tržište, fokusirajući se na ostvarivanje društvenog i ekonomskog uticaja.

EIC Accelerator usmeren je na finansiranje i ubrzanje razvoja startapa kao i malih i srednjih preduzeća (MSP) sa visokim inovativnim potencijalom. Ovaj program pruža značajna finansijska sredstva, savetovanje i mentorstvo kako bi podržao kompanije u skaliranju njihovih inovacija na tržištu. Cilj Akceleratora je podržati razvoj inovacija sa potencijalom stvaranja novih tržišta ili poremećaja postojećih, fokusirajući se na tehnološki zrele inovacije. Učesnici imaju pristup grantovima do 2,5 miliona evra, investicijama do 15 miliona evra, kao i pristup mentorskim programima, savetovanju i umrežavanju.

Više o EIC programu za 2024. Godinu možete pogledati ovde.

Platforma koja omogućava umrežavanje, razmenu znanja i saradnju sa drugim inovatorima, investitorima i poslovnim partnerima – EIC Community Platform

EIT Manufacturing (EITM), institut Evropske komisije, osnovan je 2019. godine sa vizijom da će globalna proizvodnja nastaviti da bude dominantna u Evropi, i doprinosi da Evropa i njen proizvodni sektor budu konkurentniji i održiviji. Misija EITM-a je okupljanje evropskih proizvodnih aktera. Čineći to, EITM okuplja rastuću mrežu vrhunskih industrijskih partnera, vodećih akademskih i istraživačkih institucija iz celog regiona i inovativnih startap-ova, preduzeća za skaliranje i malih i srednjih preduzeća.

Više detalja

Zelena agenda za Zapadni Balkan je strategija regionalnog razvoja koja ima za cilj da odgovori na izazove klimatskih promena i zelene tranzicije i da pomogne zemljama Zapadnog Balkana da usklade propise o životnoj sredini sa evropskim standardima i normama.

Stoga UNDP sprovodi projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Više informacija

Evropski socijalni fond plus (ESF+) je glavni instrument Evropske unije za ulaganje u ljude i podršku implementaciji Evropskog stuba socijalnih prava. Sa budžetom od skoro 99,3 milijarde evra za period 2021-2027, ESF+ će nastaviti da pruža važan doprinos politici zapošljavanja, socijalne politike, obrazovanja i veština EU, uključujući strukturne reforme u ovim oblastima.

Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), kao deo Evropskog socijalnog fonda Plus (ESF+) ima budžet od 762 miliona evra. EaSI lanac se nadograđuje na prethodni EaSI program 2014-2020, zadržavajući fokus na kreiranju politika zasnovanih na dokazima i društvenom eksperimentisanju, podršci mobilnosti poslova i aktivnostima nefinansijskih instrumenata sa fokusom na mikrofinansiranje i socijalno preduzetništvo.

EaSI je usredsređen na sledeće glavne prioritete:

 1. zapošljavanje i veštine,
 2. tržišta rada i mobilnost radne snage,
 3. socijalna zaštita i aktivna inkluzija i
 4. uslovi rada.

Više detalja na linku: https://european-social-fund-plus.ec.europa.eu/en/esf-direct-easi

CFCU se bavi decentralizovanim projektima koji uključuju ugovore o radovima, uslugama, nabavci robe, kao i tvining i ugovore o grantovima. CFCU ugovara i projekte Prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom. Svi ovi projekti su finansirani kroz Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA). Do danas, CFCU je ugovorio više od 330 projekata ukupne vrednosti veće od 570 miliona evra. Trenutno, CFCU ima više od 150 projekata u implementaciji.

Više o dostupnim konkursima

EBRD ima važnu ulogu u jačanju i konkurentnosti privatnog sektora. Mala i srednja preduzeća (MSP), koja čine okosnicu privatnog sektora u Srbiji, suočavaju se sa ograničenim pristupom finansijama, te EBRD radi na povećanju konkurentnosti privatnog sektora, sa dodatnim fokusom na lanac vrednosti agrobiznisa, i nastoji da pomogne malim i srednjim preduzećima u finansiranju projekata koji vode održivom rastu.

Trenutno su aktuelni sledeći projekti i programi:

 1. Program podrške konkurentnosti MSP/ SME Competitiveness
 2. Saveti za mala preduzeća/EBRD Advice for Small Businesses
 3. Mladi u biznisu/Youth in Business
 4. Green Economy Financing (GEFF)

Saznajte više: https://www.ebrd.com/serbia.html

Evropska investiciona banka je kreditna ruka Evropske unije –  najveća multilateralna finansijska institucija na svetu i jedan od najvećih pružalaca klimatskih finansija. EIB podržava mala preduzeća na Zapadnom Balkanu kao sredstvo za podsticanje privrednog rasta, inovacija, socijalne integracije i stvaranje novih radnih mesta. Od 2008. godine naše investicije podržale su 28.400 preduzeća i pomogle održanju približno 500.000 radnih mesta u regionu. EIB pomaže malim preduzećima da ostvare investicione planove, dođu do obrtnih sredstava, izgrade ili prošire proizvodne kapacitete, uspostave i konsoliduju kanale distribucije, sprovedu aktivnosti iz oblasti istraživanja i razvoja i još mnogo toga.

Saradnjom sa EIB-om možete da dobijete povoljne kamatne stope u poređenju sa standardnim uslovima poslovnog kreditiranja.

 1. Investicioni program – oporavak i razvoj
 2. Kreditna linija – OTP banka
 3. Kreditna linija Raiffeisen banke
 4. Kredit za podsticaj zapošljavanja žena i ljudi iz osetljivih društvenih grupa
 5. Kreditna linija za privredu – banka Intesa

Saznajte više: https://www.eib.org/en/publications/the-eib-in-serbia?lang=sr

Program Evropske unije za lokalni razvoj, EU PRO Plus, ima cilj da doprinese uravnoteženom društveno-ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava u dva regiona Srbije: Šumadiji i zapadnoj Srbiji te južnoj i istočnoj Srbiji. Program vodi Ministarstvo za evropske integracije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

EU PRO Plus doprinosi poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, a svoj rad fokusira na ekonomski rast i unapređenje socijalne infrastrukture i socijalne kohezije.

Program u Srbiju uvodi teritorijalni i integralni pristup razvoju u cilju ravnomernijeg regionalnog napretka i to kroz izradu teritorijalnih strategija i podršku projektima koji su ih njih proizašli. Unapređenjem socijalne infrastrukture i usluga podignut je kvaliteta života ljudi na lokalnom nivou dok podrška ekonomskom rastu uključuje i osnaživanje privatnog sektora koji predvode preduzetnici.

Aktivnosti programa za cilj imaju stabilan lokalni ekonomski razvoj koji se ostvaruje kroz:

 • Razvoj poslovne infrastrukture
 • Podršku unapređenju konkurentnosti sektora srednjih i malih preduzeća preko organizacija za podršku poslovanju
 • Podršku rastu i unapređenju proizvodnje mikro i malih preduzeća
 • Podršku zapošljavanju mladih i žena

Saznajte više

Info sesije
Podkast “EU mogućnosti”
Panel diskusije