Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – prijave do 22. januara!

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 22.01.2024.
Sredstva: jedan grant 25.000 evra
Oblast: civilno društvo
Konkurs je za: organizacije civilnog društva

Savet Evrope poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva sa ekspertizom i iskustvom u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Srbiji da se prijave na novi poziv za podnošenje predloga projekata, koji se odnosi na Istanbulsku konvenciju u okviru projekta Ending Violence Against Women: Multi-Country programme.

Poziv ima za cilj da podrži zagovaračku inicijativu i/ili kampanju podizanja svesti u iznosu do 25.000 evra, u cilju promovisanja vrednosti, ciljeva i odredbi Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), generisanju pozitivnih narativa i razotkrivanju mitova i dezinformacija u vezi Konvencije.

Odeljenje za rodnu ravnopravnost Saveta Evrope, Evropska mreža žena protiv nasilja i UN Women partnerski su razvili metodologiju, sa relevantnim resursima i alatima, za podršku OCD širom Evrope u vođenju nacionalnih komunikacijskih i kampanja zagovaranja koje se odnose na Istanbulsku konvenciju. Jedan od važnih kriterijuma konkursa odnosi se na obavezno korišćenje ove metodologije u razvoju predloženih inicijativa, prilagođavajući razvijeni set alata i resursa potrebama zemlje iz koje dolazi zainteresovana organizacija civilnog društva.

Rok za podnošenje predloga projekata je 22. januar 2024. godine, a više informacija o prijavi i pratećoj dokumentaciji dostupno je ovde.

Dostupna na linkovima:

Podeli sa drugima