Cilj ovog poziva jeste podsticanje razmene između građana iz različitih zemalja, radi praktičnog doživljaja bogatstva i raznolikosti zajedničke baštine Unije, davanja prilike građanima da prošire svoja znanja i perspektive i da razviju osećaj pripradanja EU, kao i podizanje svesti o temelju zajedničke budućnosti.

  • Podsticanje razmene između građana iz različitih država;
  • Kroz praksu ukazivanje na bogatstvo i različitost zajedničkog nasleđa Unije kao osnova za dalji razvoj EU;
  • Aktivna participacija na lokalnom nivou;
  • Pojačati zajedničko razumevanje i prijateljstvo između građana;
  • Podsticanje saradnje između opština i gradova i razmena primera dobre prakse;
  • Podrška za dobro upravljanje JLS ;
  • Jačanje uloge lokalnih i regionalnih tela u procesu evropskih integracija.

Prioriteti:

  • Evropa je izgrađena na solidarnosti: solidarnost među građanima, među zemljama članicama, u aktivnostima unutar i izvan EU – stvaranje prostora za diskusiju o zajedničkim rešenjima i širenje svesti o značaju jačanja procesa evropskih integracija baziranog na solidarnosti i EU vrednostima.
  • Mogućnosti za pokretanje rasprave na temu Evropa kakvu želimo (iskustva iz istorije i EU integracija, aktualni trendovi, izazovi euroskepticizma; društvena i politička kohezija, predlaganje potencijalnih aktivnosti za jačanje zajedništva i osećaja pripadanja EU, kao i bolje razumevanje benefita EU).

Dodatne informacije:

Pismo podrške za OCD od JLS;

Izjava o poštovanju prava dece (ako projekti uključuju decu uspod 18 godina);

Minimun 50 direktnih učesnika na događaju – od čega minimum 25 moraju da budu „pozvani učesnici“ (iz države partnera);

Za projekte do 60.000 se ne proverava finansijski kapacitet organizacije;

Paušalni budžet na osnovu broja učesnika i broja događaja.

Maksimalni iznos projekta: 60.000 EUR

Trajanje projekta: 6-12 meseci

Rok za podnošenje predloga: 20. septembar 2023.

Za vise informacija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-tt_en.pdf