Budite deo Programa mobilnosti Zapadnog Balkana: unapređenje istraživanja i inovacija

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 31.05.2024.
Sredstva: grantovi (5.000 evra)
Oblast: obrazovanje, inovacije
Konkurs je za: radnici obrazovnih institucija – istraživači (doktoranti i postdoktorandi)

Program mobilnosti Zapadnog Balkana, inicijativa finansiranu u okviru Horizonta Evropa* i predvođenu projektom Policy Answers – Kreiranje, implementacija i podrška politikama istraživanja i inovacija na Zapadnom Balkanu pokrenuta je 1. marta 2022. godine sa ciljem usklađivanja sa Agendom EU za Zapadni Balkan fokusirajući se na promociju inovacija, istraživanja, obrazovanja, kulture, mladih i sporta.

Misija inicijative je podržavanje kreiranja javnih politika, izgradnje kapaciteta i pilot projekata kako bi se ojačali procesi evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana i unapredili inovacioni ekosistemi u regionu. Ključni ciljevi programa su podsticanje cirkulacije mozgova i zadržavanja istraživača na Zapadnom Balkanu, unapređenje regionalne saradnje i podrške mobilnosti vođene istraživanjem i inovacijama, podrška održivom ekonomskom rastu, društvenoj otpornosti i približavanju EU, rešavanje zajedničkih izazova poput klimatskih promena i digitalne transformacije, kao i promovisanje izvrsnosti u istraživanju i korišćenje istraživačke infrastrukture.

Sa tim u vezi, otvoren je novi poziv za projekte za grantove u vrednosti do 5.000 evra za istraživače – pridružite nam se u oblikovanju budućnosti istraživanja i inovacija na Zapadnom Balkanu!

Podržan od strane Konferencije rektora Dunava (DRC) i Foruma rektora Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana (RF SEEWB) program mobilnosti ima za cilj da poveže region, kreira nove mreže i ojača veze između istraživačkih zajednica.

Projekti u okviru ovog poziva moraju uključivati realizaciju istraživačkog projekta, kratkoročnu mobilnost unutar Zapadnog Balkana, koristeći specijalizovanu opremu ili objekte u drugoj ekonomiji Zapadnog Balkana u svrhu istraživanja. Istraživači (doktorandi i postdoktorandi) koji su povezani sa istraživačkim organizacijama ili visokoškolskim ustanovama na Zapadnom Balkanu imaju pravo da se prijave na ovaj poziv.

Maksimalni grant je 5.000 evra po projektu, a finansiranje se obezbeđuje u dva dela: 75% kao predfinansiranje i 25% nakon odobrenja konačnog izveštaja. Prihvatljivi troškovi uključuju putne troškove, dnevnice, pristup istraživačkoj infrastrukturi i troškove diseminacije rezultata projekta.

Prijave moraju biti podnete putem sistema za upravljanje pozivima ovde, a kvalifikovani istraživači trebalo bi da dostave detalje projekta, informacije o matičnoj i gostujućoj instituciji, ciljeve projekta, radni plan i zatražena sredstva. Prijave moraju biti na engleskom jeziku i potpisane od strane aplikanta i savetnika gostujuće institucije.

Rok za podnošenje prijava je 31. Maj 2024. (17.00 CEST), dok je predviđeni početak projekata u period oktobar-novembar 2024.

Za više detalja, posetite veb stranicu [Program mobilnosti Zapadnog Balkana] ili kontaktirajte sekretarijat poziva putem e-pošte na calls-europe@dlr.de, dok najčešća pitanja i odgovore možete pronaći ovde.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Dostupna na linku ovde:

Apliciranje – registracijom na jedinstvenom Portalu ovde i praćenjem uputsva za elektronsku prijavu predloga.

*Srbija je pristupila novom programu EU za nauku i istraživanje – HORIZONT Evropa , koji je okvirni program EU za istraživanje i inovacije, a traje od 2021. do 2027. godine. Program podržava revolucionarne inovacije i pomaže u stvaranju novih usluga i tržišta, sa ciljem da podstakne rast, trgovinu i investicije i da stvori značajan društveni i ekološki uticaj.

Podeli sa drugima