Evropska komisija je uputila poziv svim programima evropske teritorijalne saradnje da se uključe u INTERREG konsultacije o budućoj kohezionoj politici za period nakon 2027. godine.

Program (INTERREG VI – A) IPA Hrvatska – Srbija 2021-2027 je pripremio anketu o budućnosti programa evropske teritorijalne saradnje.

Program prekogranične saradnje (INTERREG VI – A) IPA Hrvatska – Srbija 2021-2027 ovom prilikom poziva naše institucije, organizacije, kao i širu javnost da popunjavanjem ankete izraze svoje mišljenje o ključnim oblastima teritorijalne saradnje.

Podstičemo vas da iskoristite priliku i doprinesete oblikovanju budućnosti  prekogranične saradnje u sledećoj finansijskoj perspektivi 2028-2034. Iskažite nam koje teme smatrate važnim za prekograničnu saradnju, šta mislite da dobro funkcioniše u prekograničnoj saradnji i šta bi se moglo poboljšati.

Anketa je otvorena do 30. septembra 2024. godine i možete je popuniti putem sledećeg linka:

Za zainteresovane strane: The future of Interreg – post 2027 Consultation Survey for Stakeholders

Za stanovništvo u programskoj oblasti: The future of Interreg – post 2027 Consultation Survey for Citizens

Rezultati ankete će biti predstavljeni javnosti i dostavljeni Evropskoj komisiji, te objavljeni u izveštaju do kraja godine, sa zaključcima i preporukama za kohezionu politiku EU u periodu nakon 2027. godine.

Zaštita podataka

Vaši lični podaci, posebno ime ili kontakt podaci, neće biti preneti bilo kojoj drugoj organizaciji, uključujući Evropsku komisiju. Međutim, možemo da koristimo Vašu zemlju/region porekla iz statističkih razloga, kao i da uključimo naziv Vaše organizacije (ukoliko nam date te informacije) u sadržaj izveštaja.

Više informacija o zaštiti podataka (GDPR) potražite ovde.