Sigurno ste primetili da u ugostiteljskim objektima nerado služe vino „na čašu“ – ponajpre iz bojazni da će ostatak vina ubrzo promeniti miris i ukus i postati im trošak.

Slične brige muče i proizvođače vina: šta ako gost proba njihovo vino, a ono mu ne bude po volji jer se ukiselilo? Šta ako zbog toga okrene leđa vinu koje voli?

Tu na scenu stupa Inovacioni centar Mašinskog fakulteta sa svojim pronalaskom. Reč je o uređaju koji omogućava točenje vina na čašu, a da pri tome, ostatak vina u boci ostaje u zaštitnoj atmosferi inertnog gasa (argona), ne menjajući kvalitet. Na tržištu postoje različiti sistemi za čuvanje vina, od vakuum čepova do tzv. enomata, ali su mnogi od njih nefunkcionalni.

Vakuum čepovi su pre par godina doživeli pravu ekspanziju na tržištu, ali su isto tako brzo povučeni jer nisu mogli da eleminišu kiseonik u flaši u potpunosti i sačuvaju kvalitet vina na duži rok. S druge strane, enomati, uređaji koji takođe rade na principu inertnog gasa, prevelikih su dimenzija, organičenog kapaciteta i preskupi.

Posle analize tržišta i identifikovanja nedostataka postojećih sistema, razvijen je i napravljen uređaj koji je malih dimenzija, relativno jeftin, a omogućava da se u restoranu na čašu služi istovremeno i do 20 flaša vina. Pri tome je dodatna prednost mogućnost odvajanja uređaja od boce, po potrebi.

Ovaj konkretni projekat, dodaje Dragana Perović, zaposlena u Inovacionom centru i saradnica na međunarodnom projektu Europe Enterprise Network, podržala je Evropska banka za obnovu i razvoj. Pored ovog izuma, Inovacioni centar je patentirao i brojna druga rešenja.

“Ovladavanje i primena najnovijih naučnih dostignuća iz savremene tehnologije je naš imperativ”, zaključuje Perović. U laboratoriji rade i jedan 3D skener i dva 3D štampača. “

Jedan od ta dva 3D štampača je naš SLA uređaj na kom izrađujemo modele visoke preciznosti i finoće. Na uređaju FDN, izrađujemo funkcionalne modele sa preciznošću do desetog dela milimetra”, kaže Isak Trajković, student doktorskih studija, takođe zaposlen u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta.

“Bavimo se i zaštitom intelektualne svojine gde je naš ne tako veliki tim u poslednjih pet godina ostvario primetne rezultate a to je sedam priznatih patenata, od toga je jedan na međunarodnom nivou.”

Podrška Evropske unije inovacijama i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 200 miliona evra za period od 2014. do danas. Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije. Od 2014. Srbija je korisnik i Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizon Europe. 

EU podstiče razvoj nauke i inovacija kako bi stvorila tehnološke preduslove za razvoj konkurentnosti i privrede širom Evrope. Građanima Srbije, EU je omogućila korišćenje zajedničkog istraživačkog prostora i usavršavanje u  zemljama EU, čime su srpski naučnici postali vidljiviji evropskoj i svetskoj naučnoj zajednici.