CERV: Poziv za podnošenje predloga koji se odnose na prava deteta i učešće dece

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 26.03.2024. do 17 časova
Sredstva: 10.193.559 evra
Oblast: civilno društvo, lokalni razvoj, transnacionalna saradnja
Konkurs je za: pravna lica (javna ili privatna tela), međunarodne organizacije, nevladine organizacije

Da li su vam potrebna sredstva EU za projekte koji se bave promocijom prava deteta? Kroz program CERV, Evropska komisija finansira projekte koji doprinose podršci, sprovođenju i unapređenju Strategije EU o pravima deteta, uključujući i pravo učešća.

Ciljevi:

Ovaj poziv za podnošenje predloga ima za cilj podršku, unapređenje i realizaciju sveobuhvatnih politika zaštite i unapređenja prava deteta, uključujući i pravo učešća. Poziv predstavlja odgovor na postojeće potrebe dece u EU i izazove sa kojima se ona suočavaju, kroz četiri prioriteta:

 1. Mentalno zdravlje dece
 2. Uvođenje perspektive prava deteta u aktivnosti na nacionalnom i lokalnom nivou
 3. Angažovanje i učešće dece
 4. Razumevanje demokratskih prava, koje započinje u detinjstvu

Ovaj poziv posvećuje posebnu pažnju pravima dece sa posebnim potrebama i vidovima ugroženosti, uključujući i decu koja su izbegla od ruske agresije na Ukrajinu.

Ovaj poziv fokusiran je na realizaciju aktivnosti i preporuka na nivou EU, nacionalnim i lokalnim nivoima utvrđenim u relevantnim delovima Strategije EU o pravima deteta. Projekti mogu biti nacionalni ili transnacionalni. Posebno se ohrabruju transnacionalni projekti.

Očekivani efekat:

 • Obavestiti decu o njihovom pravu na učešće i pravu da se njihov glas čuje;
 • Uspostavljanje inkluzivnih i sistemskih mehanizama učešća dece;
 • Implementacija aktivnosti i preporuka Strategije EU o pravima deteta;
 • Unapređenje kapaciteta, razmena dobre prakse, obuka o pravima i potrebama dece;
 • Izrada smernica i vodiča i unapređenje procesa prikupljanja podataka;
 • Unapređenje raspodele, planiranja i monitoringa resursa i sredstava za promovisanje i zaštitu prava deteta;
 • Informisanje i ulaganje u izgradnju kapaciteta;
 • Pružanje odgovarajuće podrške deci sa posebnim vidovima ugroženosti.

Sve informacije o ovom pozivu možete pronaći OVDE.

Poziv za podnošenje predloga možete pronaći OVDE.

Info sesija

Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) organizuje onlajn informativnu sesiju o ovom pozivu za podnošenje predloga projekata (CERV-2024-CHILD).

Tokom sesije zainteresovani će imati priliku da saznaju više o ciljevima poziva, uslovima podobnosti, kriterijumima za dodelu, procesu prijave i korišćenju tabele budžeta (paušalni tip 2).

Vreme: sreda, 24. januar 2024, 10.00 – 12.30 (CET)

Za registraciju na događaj, molimo vas da pratite ovaj link ili se pridružite događaju direktno ovde.

Pogledajte EACEA veb stranicu za detaljne informacije.

Podeli sa drugima