CERV: Poziv za podnošenje predloga projekata za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 24.04.2024. do 17 časova
Sredstva: 24.800.000 evra
Oblast: civilno društvo, lokalni razvoj, transnacionalna saradnja
Konkurs je za: pravna lica (javna ili privatna tela), međunarodne organizacije, nevladine organizacije

Sredstva u iznosu od 24.8 miliona evra biće na raspolaganju za podršku projektima koji se odnose na sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom!

Četiri prioriteta za 2024. godinu:

  1. Dugoročne transnacionalne aktivnosti velikog obima o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja;
  2. Ciljane aktivnosti zaštite i podrške žrtvama i osobama koje su preživele rodno zasnovano nasilje;
  3. Ciljane aktivnosti prevencije rodno zasnovanog nasilja u domaćem okruženju, partnerskim odnosima i na internetu, uključujući i putem ciljanih aktivnosti sa počiniocima;
  4. Ciljane aktivnosti koje vode funkcionisanju integrisanog sistema dečije zaštite u praksi.

Ovaj poziv za podnošenje predloga ima za cilj pružanje podrške dole navedenim politikama i strategijama EU:

Ciljevi:

Ovim pozivom, podeljenim na četiri prioriteta, finansiraće se projekti koji će:

  • Podržati izradu integrisanih aktivnosti velikog obima usmerenih na borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i ostvarivanje dugoročnih, strukturnih promena sa širokim geografskim pokrićem;
  • Pružiti zaštitu i podršku žrtvama i osobama koje su preživele rodno zasnovano nasilje, uključujući i decu;
  • Prevenirati rodno zasnovano nasilje u domaćem okruženju, partnerskim odnosima i na internetu, uključujući i putem ciljanih aktivnosti sa počiniocima;
  • Učiniti funkcionalnim u praksi integrisane sisteme dečije zaštite.

Sve informacije o ovom pozivu možete pronaći OVDE.

Poziv za podnošenje predloga možete pronaći OVDE.

Info sesija

Pridružite  se na mreži da biste saznali više o pozivu za podnošenje predloga za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom (CERV-2024-DAPHNE)

Vreme: četvrtak, 18. januar 2024, 09.30 – 13.00 (CET)

Za registraciju na događaj, molimo vas da pratite ovaj link ili se pridružite događaju direktno ovde.

Podeli sa drugima