CERV: Poziv za podnošenje prijava za unapređenje saradnje sudskih organa u građanskim i krivičnim stvarima

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 18.04.2024. do 17 časova
Sredstva: 5.800.000 evra
Oblast: civilno društvo, lokalni razvoj, transnacionalna saradnja
Konkurs je za: pravna lica (javna ili privatna tela), međunarodne organizacije, nevladine organizacije

Ne propustite finansiranje EU projekata usmerenih na unapređenje primene zakona u oblasti građanskog i krivičnog prava EU. U okviru ovog poziva definisana se četiri prioriteta: nađite odgovarajući i podnesite prijavu!

Ciljevi:

Ciljevi ovog poziva su omogućavanje i podrška saradnji sudskih organa u građanskim i krivičnim stvarima, unapređenje vladavine prava, nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva, između ostalog i kroz pružanje podrške naporima da se unapredi efikasnost nacionalnih sudskih sistema i delotvorno sprovođenje odluka.

Četiri su prioriteta za 2024. godinu:

  1. Sudska saradnja u građanskim stvarima,
  2. Sudska saradnja u krivičnim stvarima,
  3. Podrška zemljama članicama da uspostave i osnaže nacionalne mreže aktivne u domenu saradnje sudova u građanskim i krivičnim stvarima,
  4. Podrška Zemljama članicama da se povezuju i razmenjuju biometrijske podatke sa centralnim sistemom ECRIS-TCN.

Sve informacije o ovom pozivu možete pronaći OVDE.

Poziv za podnošenje predloga možete pronaći OVDE.

Info sesija

Okvirni datum: 25. januar 2024.

Za informacije o tačnom datumu pratite stranicu objave poziva.

Podeli sa drugima