Katovice u Poljskoj je prvi grad u centralnoj Evropi koji je dobio titulu Evropskog grada nauke, a konferencija koja je sastavni deo ove inicijative se realizuje u junu 2024. godine i ima nekoliko tematskih celina, u okviru kojih nauka dolazi u prvi plan, naglašavajući dinamičnu vezu između nauke i društva.

Evropski grad nauke (ECoS) označava ne samo posvećenost grada integraciji nauke i visokog obrazovanja u svakodnevne tokove, već otvara prostor globalnom naučnom angažmanu. Ključni deo ovog angažmana je EuroScience Open Forum (ESOF), skup koji se održava svake dve godine i pruža naučnoj zajednici jedinstvenu platformu za interdisciplinarne debate o naučnoj kulturi, istraživanju i inovacijama.

Kako konferencija okuplja stručnjake, istraživače i entuzijaste, naglašava značaj uloge nauke u suočavanju sa globalnim izazovima i oblikovanju održive, zdrave i digitalno transformisane budućnosti. Evropski grad nauke, zajedno sa ESOF2024, ilustruje predanost stvaranju kulture u kojoj se znanje i društvo stapaju radi dobrobiti čitavog čovečanstva.

ESOF2024 je osmišljen kako bi istražio veze između nauke i društva, uslove za sprovođenje istraživanja i analizirajući njihov uticaj na zajednice na nacionalnom, regionalnom, evropskom i globalnom nivou. Konferencija ima za cilj da podstakne debate o društvenim promenama povezivajući ih sa naukom u susretu sa globalnim izazovima i unapredi međunarodnu naučnu saradnju, podstičući razgovore o tome kako nauka služi kao katalizator promena u našim životima i obrnuto.

ESOF2024 program obuhvata niz aktivnosti, uključujući predavanja, seminare, debate, radionice, prezentacije, izložbe, interaktivne sesije i različite oblike angažovanja javnosti. Tema konferencije je Life changes Science, sažimajući duboki uticaj naučnih dostignuća na naše svakodnevne živote. Katovice će ugostiti vodeće ličnosti u svetu nauke, akademske istraživače, predstavnike javnih i privatnih institucija koje podržavaju nauku, poslovne ljude, predstavnike medija i sve zainteresovane za ulogu nauke u savremenom svetu.

Događaj je organizovan oko nekoliko glavnih oblasti koje odgovaraju najvećim izazovima sa kojima se nauka trenutno suočava klima, energetska tranzicija, održivost – zaštita životne sredine; zdravlje i kvalitet života; industrije budućnosti; socijalne inovacije; industrijsko i kulturno nasleđe; digitalna transformacija. Ove tematske oblasti odražavaju višedimenzionalnu prirodu savremenih naučnih izazova i ističu važnost zajedničkog rešavanja ovih pitanja. ESOF je inicijativa EuroScience-a, evropskog udruženja za nauku i tehnologiju – neprofitne organizacije koja okuplja naučnike iz cele Evrope. Konferencija se kontinuirano održava od 2004. godine u gradovima sa titulom Evropskog grada nauke, a konferencija u Katovicama predstavljaće 11. izdanje ove značajne manifestacije.

Svi zainteresovani mogu postati govornici i učesnici na ESOF2024 – učestvujući u diskusijama o najnovijim naučnim dostignućima i društvenim implikacijama. Pridruživanjem zajednici, pojedinci mogu doprineti jednoj od najznačajnijih međunarodnih konferencija, oblikujući dijalog o ulozi nauke u oblikovanju naše zajedničke budućnosti. Učešće na konferenciji besplatno, a svi zainteresovani mogu poslati svoje koncepta za učešće do 31. januara 2024. godine nakon čega će finalni program biti dostupan u martu.