Problem trovanja divljih životinja i dalje je raširen u Srbiji. Sem što je ilegalan, ovaj čin je pretnja ne samo životinjskim vrstama, već i životnoj sredini i zdravlju ljudi.

“Otrovi su tihe ubice“, upozorava Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS).

„Pa ipak, mnogi pokušavaju da uklone neželjena živa bića, poput pasa, šakala ili lisica, pomoću otrova. A otrov se ne čuje, često se ne vidi, i teško je izboriti se sa ovim problemom.“

DZPPS se već godinama bori da predupredi ovu lošu praksu, a petogodišnji projekat „BalkanDetox LIFE“ omogućio im je da konačno naprave i pomake u svojoj borbi. Finansira ga Evropska unija. Projekat će se pre svega koncentrisati na obuku službenika državnih institucija da se bore sa problemom ilegalnog trovanja.

Da bi Srbija bila čista moraju svi da se trude da održavaju komunalni red i da svi slučajevi bacanja otpada, trovanja, ilegalnog bacanja i klaničkih otpadaka budu prijavljeni nadležnim institucijama, kaže Ružić.

„Ono što ubije divlju životinju predstavlja veliku opasnost i po ljude. Mi se suočavamo sa problemom da se veliki broj orlova belorepana, ali i krstaši, nišari, eje močvarice i razne druge vrste ptica, truju iz godine u godinu. Takođe i gavrani, vrane, svrake u gradovima, čak i golubovi, a da ne pričamo o psima, šakalima, lisicama i raznim drugim životinjama koje nevino stradaju zbog ljudske obesti“, naglašava Ružić.

Projekat ima za cilj da podigne svest i ojača nacionalne kapacitete za borbu protiv problema trovanja divljih životinja, što je jedan od najčešćih uzroka mortaliteta i smanjenja populacije za brojne ranjive i ugrožene vrste.

Kroz projekat, devet organizacija će sarađivati sa raznim državnim i međunarodnim akterima, od državnih institucija do lovaca i stočara, kako bi umanjili ovu pretnju i postigli konkretne rezultate u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Severnoj Makedoniji i Srbiji.