Digitalna Evropa: otvoreni novi pozivi!

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 23.01.2024. do 16h
Sredstva: N/A
Oblast: ekonomija i biznis, kultura,
Konkurs je za: mala i srednja preduzećia, javne ustanove, turističke organizacije, ustanove kulture i fakultete

Bavite se digitalnim tehnologijama ili imate inovativni odgovor za digitalizaciju turističke ponude ili kulturnog nasleđa?

U okviru Programa Digitalna Evropa otvorena su dva nova poziva, namenjena malim i srednjim preduzećima, javnim ustanovama, turističkim organizacijama, ustanovama kulture i fakultetima.

 • Date Space for Tourism – koji se odnosi na usklađivanje turističkih ponuda sa očekivanjima turista, prilagođavanje predloga usluga novim turističkim grupama, predviđanje velikog priliva turista, a samim tim i efikasnije planiranje resursa i stvaranje novih poslovnih mogućnosti.
 • Data Space for Cultural heritagedovešće do dostupnijih kulturnih sadržaja visokog kvaliteta, posebno u 3D formatu, podstaći ponovnu upotrebu digitalizovanih kulturnih resursa i pružiti više mogućnosti zajednici da ponudi obogaćene usluge, zahvaljujući upotrebi naprednih tehnologija.

 

Prostor za podatke (Data Space) za turizam

Detalji

Poziv na DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-DATATOURISM

Datum objavljivanja: 14. septembar 2023. na https://europa.eu/!FRNgW4

Datum otvaranja: 28. septembar 2023.

Rok za prijavu: 23. januar 2024.

Odeljenje: European Health and Digital Executive Agency

Programski sektor: digitalni

Program: Digital Europe Programme

Budžet: 8 M evra (1 grant)

Digital technology, Digital transformation, EU financing Proposals

Opis

Cilj poziva je razvoj pouzdanog i sigurnog evropskog prostora za podatke u sektoru turizma koji će obezbediti ekosistem sa pristupom informacijama, uticajem na produktivnost, ozelenjavanje i održivost, inovativne poslovne modele i nadogradnju. Pružiće mogućnost usaglašavanja ponuda očekivanjima turista, usklađivanje predloga usluga novim grupama turista, predviđanje visokog ulaza turista čime će se omogućiti efikasnije planiranje resursa i kreiranje novih poslovnih mogućnosti.

Prostor za podatke u sektoru turizma biće tesno povezan sa drugim sektorskim prostorima za podatke poput onog za kulturno nasleđe. Rad polazi od ciljeva dve pripremne aktivnosti odabrane na prethodnom WP.

Očekivani rezultati:

 • Infrastruktura za Prostor za podatke za turizam.
 • Povezivanje relevantnih lokalnih i nacionalnih ekosistema podataka i inicijativa na nivou EU.
 • Uspostavljanje veza sa drugim sektorskim prostorima za podatke.
 • Savetovanje/dokumenti za obuku da bi se akteri angažovali na razmeni podataka.
 • Iskorištavanje postojećih podataka u cilju boljeg međusobnog povezivanja, razmena informacija i resursa.
 • Kada ova prostor za podatke postane operativan, redovno ažuriranje i otklanjanje problema.

Kompletnu dokumentaciju poziva pogledajte OVDE. 

Uslove za predaju dokumentacije i sistem evaluacije pogledajte  OVDE. 

 

Prostor za podatke (Data Space) za kulturno nasleđe

Detalji

Detalji

Poziv na DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-CULTHERITAGE

Datum objavljivanja: 14. septembar 2023. na https://europa.eu/!xDTggq

Datum otvaranja: 28. septembar 2023.

Rok za prijavu: 23. januar 2024.

Odeljenje: European Health and Digital Executive Agency

Programski sektor: digitalni

Program: Digital Europe Programme

Budžet: 4 M evra (4 granta)

Digital technology, Digital transformation, EU financing Proposals

Opis

Ova aktivnost predstavlja nastavak korišćenja operativnog  prostora za podatke za kulturno nasleđe. Cilj je dostupnost većeg obima visokokvalitetnog sadržaja, posebno u 3D, podsticanje ponovnog korišćenja digitalizovanih kulturnih resursa i obezbeđenje većeg broja mogućnosti zajednici da ponudi obogaćene usluge zahvaljujući naprednim tehnologijama.

Osnovu daljeg razvoja predstavlja rad koji je pokrenut u prethodnom periodu a koji se sastoji od dva radna pravca. Prvi radni pravac je upotreba prostora za podatke za kulturno nasleđe putem nabavki čiji je cilj uspostavljanje i puštanje prostora za podatke u rad, polazeći od postojeće platforme Europeana infrastrukture digitalnih usluga i, u meri u kojoj je to moguće pametne „cloud-to-edge middleware” platforme Simpl. Njen nastavak može biti rešen aktivnostima tokom 2024. godine. Drugi pravac rada sastoji se od pružanja podrške ustanovama kulturnog nasleđa da iskoriste tehnologije i povežu se na prostor za podatke. Ovde je fokus na iskorišćenju mogućnosti naprednih tehnologija za povećanje kvaliteta, održivosti, korišćenja i ponovnog korišćenja podataka, kao i na izgradnji digitalnih kapaciteta u sektoru kulture kroz saradnju sa postojećim i relevantnim evropskim, nacionalnim i regionalnim initicijativama i platformama.

Uspešni projekti povećaće ponudu sadržaja u 3D i sadržaja u produženoj realnosti (XR) u zajedničkom evropskom prostoru za podatke za kulturno nasleđe. Ti projekti takođe će pomoći da se ostvari napredak u oblasti digitalne transformacije ustanova kulturnog nasleđa kao i ponovno korišćenje takvog sadržaja u drugim sektorima poput turizma i obrazovanja.

Očekivani rezultati:

 • Okviri, alati, tehnologije, kapaciteti skladištenja i procesuiranja za dostupnost naprednih 3D i XR podataka u prostoru za podatke.
 • Visokokvalitetni sadržaj u 3D i XR i dokumentacija dostupni u prostoru za podatke.
 • Novi setovi podataka visoke vrednosti spremni za ponovnu upotrebu, posebno setovi podataka u 3D, uključujući i za sprovođenje naučnih istraživanja, očuvanje i obnavljanje, ponovna upotreba od strane sektora culture i kreativnog sektora i drugih sektora kao što je obrazovanje.
 • Obuka i podizanje kapaciteta ustanova kulturnog nasleđa za korišćenje 3D i XR tehnologija.

Kompletnu dokumentaciju poziva pogledajte OVDE

Uslove za predaju dokumentacije i sistem evaluacije pogledajte  OVDE

Podeli sa drugima