Tokom trećeg dana EU nedelje mogućnosti, predstavljene su konkretne prilike koje su dostupne u oblasti kulture, medija i civilnog društva.

Prva sesija bila je posvećena Kreativnoj Evropi u Srbiji. Vuk Radulović, rukovodilac Deska Kultura Srbija predstavio je novi ciklus program Kreativna Evropa 2021-2027. čiji budžet je povećan za 50 odsto u odnosu na ciklus „Kreativne Evrope” 2014-2020. Republika Srbija učestvuje u ovom programu od 2014. godine.

Una Domazetoski, rukovoditeljka Deska Media u Srbiji govorila je o brojnim mogućnosti za stvaraoce u kinematografiji i kreativnim industrijama, uz osvrt na rezultate prethodnog ciklusa Kretivna Evropa. Ona je takođe istakla i jednu novinu u programu, a to je međusektorska podrška. Trenutno je otvoren KONKURS FILMOVI U POKRETU 2023 čiji je cilj povećanje cirkulacije evropskih dela i širenje njihove panevropske publike. O svim konkursima Kreativne Evrope možete se informisati OVDE.

 

Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije predstavio je mogućnosti podrške kinematografiji u Srbiji, pre svega kroz fond Saveta Evrope, Eurimages. Svi fondovi podrške kroz Filmski centar Srbije se nalaze OVDE.

Projekat Kultura pokreće Evropu (Culture Moves Europe) predtsavili su direktor Gete instituta Kristof Veldhues, i Sunčica Šido koordinatorka programa kulture. Oni su naglasili značaj mobilnost umetnika i kulturnih profesionalaca zbog dijaloga i razmene dobrih praksi. Kroz ovaj program podržava se mobilnost u kulturi u 40 zemalja Kreativne Evrope. Između 2022. i 2025. dodeljuje se oko 7.000 grantova umetnicima i kulturnim radnicima. Ovo je program koji pomaže projekte u kulturi kroz  individualne i rezidencijalne  boravke ili razvoj rada.

O programu Građani, jednakost, prava i vrednosti (CERV) govorila je Sanja Atanasković iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog koje bilo i nacionalna kontakt tačka za prethodni program podrške civilnom društvu „Evropa za građane i građanke“ u Republici Srbiji. CERV se oslanja na program Evropa za građane i građanke, koji je od 2012. godine bio otvoren i za Republiku Srbiju. Srbija je trenutno u pregovorima oko pristupanja CERVU. „Nadamo se da će Srbija u ovom novom ciklusu da povuče više novca. U prošlom ciklusu programa podrške civilnom društvu, organizacije su povukle preko 3 miliona evra“, istakla je  Atanasković.

 

Bojana Džulović iz Beogradske otvorene škole (BOŠ) predstavila je EU Resurs centar, mesto podrške za sve predstavnike civilnog društva. Organizacije civilnog društva će kroz ovaj projekat moći da dobiju ne samo treninge i mentorstvo, već i finansijsku podršku kroz različite mehanizme grantova. Prvi poziv će biti otvoren tokom naredne nedelje i trajaće do kraja decembra 2026, u okviru kog će biti dodeljivani grantovi u vrednosti do 5,000 evra.

Jovana Knežević iz Centra za evropske politike predstavila je regionalni projekat Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za refomisanu javnu upravu (WeBER3.0) i mogućnostima koje su dostupne u okviru ove inicijative u Srbiji. Jedan od ciljeva projekta WeBER3.0 je otvorenija javna uprava u skladu sa EU standardima. Trenutno je otvoren Stalni poziv za pridruživanje organizacija civilnog društva Nacionalnoj radnoj grupi.

Milica Kezić Marčić, iz Trag fondacije, predstavila je projekat Pokret Polet čiji je cilj podrška organizacaijama civilnog društva i mladim istraživačima koji se bave javnim zagovaranjem. Tokom tri godine, korz projekat Pokret Polet biće podržano ukupno 35 organizacija kroz 43 projekta javnog zagovaranja.

O mogućnostima finansijske podrške u sferi medija, govorila je Marina Rakić iz projekta Puls Evrope – medijske posete EU. U okviru ovog projekta, novinarke i novinari iz Srbije mogu da se prijave za učešće u medijskim posetama 2023. i početkom 2024. godine. U pitanju su grupna i individualna putovanja u zemlje Evropske unije, Zapadnog Balkana i delom Istočnog bloka.

Milka Domanović iz BIRN-a predstavila je nekoliko programa podrške medijima, pre svega, Jačanje kvaliteta vesti i nezavisnog novinarstva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj II (Strengthening quality news and independent journalism in the WB and Turkey II), koji je  nastavak trogodišnjeg projekta koji pruža sistemsku podršku medijima. Projekat Media Innovation Europe ima trenutno otvoren poziv za male grantove. Angela Timotijević Bojović iz Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) predstavila je projekat Podrške medijskim slobodama i pluralizmu na Zapadnom Balkanu.

Više informacija možete naći na sajtu https://eumogucnosti.rs/ a sve sesije posvećene današnjim temama pogledajte na platformi  https://mogucnosti.eu/