Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i  EU info mreža u Republici Srbiji, u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, kao imenovane kontakt tačke za EU program „Građani, jednakost, prava i vrednosti“, pozivaju organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, institucije u oblasti obrazovanja i kulture da prijave svoje predstavnike za učešće na tri radionice koje organizujemo u okviru EU programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“.

  • Niš, 30. januar od 10 do 14h – EU info kutak, Vožda Кarađorđa 5
  • Novi Sad, 31. januar od 11 do 13h – Кancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Bul. Despota Stefana 5
  • Beograd, 2. februar od 10 do 15h – EU info centar, Кralja Milana 7

Radionice se održavaju sa ciljem upoznavanjem sa ciljevima, prioritetima i strukturom novog programa Evropske unije „Građani, jednakost, prava i vrednosti”, koji je nasledio program „Evropa za građane i građanke“, kao i sa ciljem razvijanja konkretnih projetnih ideja i konsultacija u vezi sa njima. Radionice će voditi Željka Markulin, kontakt tačka za ovaj program u Republici Hrvatskoj, koja će preneti i iskustvo Republike Hrvatske u učestvovanju u ovom programu od 2021. godine.

Prijavljivanje za učešće vrši se isključivo elektronskim putem, popunjavanjem formulara na linku: https://euinfo.civicatalyst.org/gradjani_jednakost_prava_vrednosti najkasnije do ponedeljka 29. januara 2024. godine ili do popune kapaciteta.

Potrebno je da na linku izaberete grad za koji se prijavljujete. Napominjemo da nismo u mogućnosti da refundiramo putne troškove.

Opšti cilj programa je zaštita i promovisanje prava i vrednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima koji su aktivni na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, te podsticanje građanskog i demokratskog učešća, radi očuvanja i daljeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava.

Program posebno podstiče učešće regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva. Ovaj program je najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja, te tako ima za cilj jačanje demokratije  u Evropi i podizanje svesti građana/ki o pravima i vrednostima sadržanim u osnovnim Ugovorima i Povelji EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti.

 

Trenutno je aktuelno 6 javnih poziva u okviru ovog programa podrške.