EBRD savetodavna podrška malim i srednjim preduzećima

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 31.12.2027.
Sredstva: N/A 
Oblast: ekonomija i biznis, zelena tranzicija
Konkurs je za: mala i srednja preduzeća

U Srbiji, Tim za podršku malim i srednjim preduzećima je tu da pomogne malim i srednjim preduzećima da porastu, postignu uspeh, razviju se i postanu pravi katalizatori privrede na lokalnom i regionalnom nivou.

Mi povezujemo naše klijente sa domaćim konsultantima i internacionalnim savetnicima koji mogu da pomognu u transformisanju preduzeća svih veličina iz raznih privrednih grana. Od malih preduzeća koja žele da se razviju, do onih koja prelaze na globalno tržište, naša mreža stručnjaka i savetnika je tu da pomogne klijentima da unaprede poslovanje i prošire vidike.
Podržavamo preduzeća iz različitih industrija, kao što su industrija hrane, trgovina i distribucija, građevinarstvo i inženjering, na području cele zemlje. 61% naših projekata je izvan Beograda.
Bez obzira da li se radi o novom web-sajtu, sistemu za upravljanje kvalitetom, marketinškoj strategiji ili potpuno novoj strukturi upravljanja, mi Vam pomažemo da definišete projekat koji će najbolje odgovarati Vašim potrebama. Nakon toga, mi Vam pružamo podršku tokom čitavog procesa, koristeći dugogodišnje iskustvo u cilju ostvarivanja maksimalnih rezultata. Godinu dana nakon završetka svakog projekta, mi vršimo evaluaciju efekata koje smo ostvarili. Rezultati govore za sebe.
Nakon godinu dana od završetka projekta:
 • 78% naših klijenata poveća prihode (u proseku za 26%) i 62% klijenata poveća produktivnost, uz širenje poslovanja.
 • 65% klijenata otvori nova radna mesta
Kriterijumi za preduzeća:
Da bi moglo da aplicira, preduzeće treba da zadovolji sledeće kriterijume:
 • Veličina: Do 50 miliona evra godišnjih prihoda  ili sa ukupnom aktivom do 43 miliona evra. Obično radimo sa preduzećima koja imaju manje od 250 zaposlenih.
 • Vlasnička struktura: Radimo sa privatnim preduzećima u većinskom domaćem vlasništvu
 • Zrelost: Radimo sa preduzećima koja postoje duže od dve godine
 • Sektor: Radimo sa preduzećima iz skoro svih industrijskih grana . NE MOŽEMO raditi sa preduzećima iz vojne industrije, duvanske industrije, igara na sreću i pružaoca finansijkih usluga.
 • Integritet: Očekujemo da preduzeća koja rade sa nama zadovolje visoke standarde po pitanju integriteta. Ne radimo sa preduzećima koja su trenutno ili su ranije bila u nekom pravnom procesu koji bi mogao da ugrozi implementaciju projekta.
Finansiranje i rezultati

Od početka rada u Srbiji 2001. godine, pomogli smo da preko 1,215 preduzeća dobije savetodavnu podršku, zahvaljujući finansiranju iz Austrije, Kanade, Danske, EU, specijalnog akcionarskog fonda EBRD, Grčke, Italije, Japana, Luksemburga, Holandije, Švedske, Fonda Tajvan-EBRD saradnje i Ujedinjenog Kraljevstva. Naš rad u Srbiji trenutno se finansira od strane EU, Luksemburga, Švedske i specijalnog akcionarskog fonda EBRD.

Poslovni saveti

Ako bi Vaše predzeće moglo da ima koristi od odredjene vrste znanja – na primer tehničko znanje za izradu veb-sajta, ili stručnost potrebna za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima – mi smo u mogućnosti da podržimo širok spektar projekata. Naša pomoć uglavnom podrazumeva angažovanje kvalifikovanih domaćih savetnika i traje četiri do šest meseci.
Mi pružamo savetodavne usluge u sledećim oblastima:
 • strategija
 • marketing
 • organizacija
 • procesi
 • informacione i komunikacione tehnologije
 • inženjerska rešenja
 • upravljanje kvalitetom
 • finansijski menadžment
 • energetska efikasnost i zaštita životne sredine
Da bismo vam pomogli da svoje poslovanje učinite konkurentnijim na tržištu, naši stručnjaci primenjuju i oslanjaju se na najsavremenije strategije i najbolja rešenja u tim oblastima. Mi poznajemo svih 340 savetnika sa kojima sarađujemo u Srbiji i oni ispunjavaju naše stroge standarde. Mi blisko sarađujemo sa njima kako bismo obezbedili kvalitetne savetodavne usluge za vase preduzeće. Naš cilj je da izgradimo snažno i konkurentno tržište za poslovno savetovanje u svakoj državi u kojoj radimo, kako bi obezbedili održivi razvoj.

Mi pokrivamo jedan deo troškova projekata, u zavisnosti od veličine i lokacije Vašeg preduzeća i tipa poslovnog saveta koji vam je potreban.

 

Domaći konsultanti

Preduzećima je potrebnoVaše znanje

Verujemo da su preduzećima potrebna profesionalna znanja da bi se razvila i ostala konkurentna. Takođe znamo da pored činjenice da uspešni konsultantski projekti mogu da transformišu preduzeće, mnoge od kompanija sa kojima radimo nisu nikada ranije potražile eksternu pomoć jer vlasnici i menadžeri nisu sigurni kome mogu da poklone svoje poverenje.

Tu mi nastupamo. Mi povezujemo preduzeća sa domaćim konsultantima koji znaju kako da realizuju kvalitetne projekte u različitim oblastima, objašnjavamo procese i delimo troškove projekta sa klijentima.

Radite sa nama

Bez obzira da li ste specijalizovana konsultantska firma ili pružate širok spektar usluga, mi tražimo stručnjake koji mogu da pomognu našim klijentima da postignu svoje ciljeve.

Našim klijentima potrebne su usluge visokog kvaliteta. Za uzvrat, mi činimo sve da saradnja sa nama bude što jednostavnija. Mi Vas podržavamo tokom čitavog procesa realizacije projekta, od dijagnostike do završetka, pomažući Vam da izgradite funkcionalne odnose sa klijentima i da svaki projekat bude jasno definisan. Naši rezultati govore sami za sebe: 82% naših klijenata nije nikada sarađivalo sa eksternim konsultantima sve do projekta sa nama; međutim, prilikom evaluacije projekta godinu dana nakon njegovog završetka, skoro 95% klijenata kaže da bi ponovo angažovalo konsultanta, a skoro polovina je u međuvremenu to već i uradila.

Saradnjom sa nama, pridružujete se stalno rastućoj mreži od preko 6.000 profesionalaca. To Vam daje priliku da razmenite ideje i podelite iskustva iz Vaše oblasti ekspertize. Zajedno, mi smo do sada pomogli da više od 18.000 preduzeća ostvari svoje razvojne potencijale.

Stručno usavršavanje

Mi znamo koliko je važno da stalno usavršavate svoja stručna znanja. Razvili smo niz treninga namenjenih razvoju osnovnih veština, znanja i tehnika za efikasan konsalting kao i za uspešno vođenje konsultantskog biznisa. Ovi treninzi obezbeđuju know-how neophodan za profesionalni razvoj od samog početka konsultantske karijere do vođenja profitabilnog biznisa i obezbeđuju konsultantima da malim i srednjim preduzećima pruže veoma kvalitetne poslovne savete za koje su spremni da plate.

Koji god da je nivo Vašeg iskustva, naši treninzi obezbeđuju najbolje konsultantske alate i okvire za Vaše dalje napredovanje i održiv konsultantski posao. Dakle, bilo da ste ekspert koji želi da upotrebi svoje znanje kao profesionalni konsultant, mladi konsultant koji želi da razvije svoje konsultantske veštine, iskusni član konsultantske kompanije željan znanja iz nekih novih oblasti ili vlasnik konsultantskog posla koji želi da unapredi svoj poslovni model, izaberite trening koji Vam je potreban kako bi ostvarili svoje ambicije.

Razvili smo 6 različitih vrsta treninga. Da li ćete izabrati jedan, četiri, ili šest, to zavisi od Vas i Vaših potreba. Zahvaljujući velikodušnoj podršci naših donatora, naplaćujemo smanjene troškove participacije za svaki od ovih treninga. Kliknite ovde da saznate više o tome, ili kontaktirajte našu lokalnu kancelariju.
 • Započnite konsultantski posao
 • Osnovi menadžment konsaltinga
 • Upravljanje konsultantskim poslom
 • Marketing i prodaja konsultantskih usluga
 • Biznis dijagnostika za konsultante
 • Projektni menadžment za konsultante
Kontakt
Belgrade Resident Office
Bluecentre building
Spanskih boraca 3, 6th floor
11070 Novi Beograd
Serbia
Tel: +381 11 212 0529/0530/0531

Podeli sa drugima