Evropsko klastersko partnerstvo za održivost poljoprivrede i hrane

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 07.11.2023. do 17h
Sredstva: raspoloživi budžet poziva je 3 000 000 EUR. Očekuje se da će se u okviru ovog poziva finansirati između 3 do 5 predloga.
Oblast: ekonomija i biznis
Konkurs je za: mala i srednja preduzeća koja se bave preradom hrane (uključujući proizvođače hrane i pića)

Glavni cilj ovog poziva za podnošenje predloga je da podrži pripremne i implementacione radnje za uspostavljanje i razvoj novih ‘Evropskih partnerstava za održivost poljoprivrede i hrane’ koji podržavaju primenu Kodeksa ponašanja EU o odgovornom poslovanju sa hranom i marketinškim praksama od strane malih i srednjih preduzeća.

Poziv se posebno fokusira na podsticanje prihvatanja tehnologija efikasnosti resursa od strane malih i srednjih preduzeća i suzbijanje inflacije hrane u EU. Ovaj poziv za dostavljanje predloga je usmeren na mala i srednja preduzeća koja se bave preradom hrane (uključujući proizvođače hrane i pića) u srednjem delu poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti. Iako se priznaje važnost bliske saradnje sa partnerima, uključujući poljoprivrednike, primarni poljoprivredni proizvođači i maloprodajni deo poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti nisu direktno ciljani podrškom ove akcije.

Štaviše, poziv za podnošenje predloga ima sledeće podciljeve:

  • Umrežavanje: identifikovati i ojačati postojeće organizacije za podršku poljoprivredno-prehrambenoj industriji različitih tipova i nivoa zrelosti i umrežiti ih zajedno.
  • Nadogradnja: podrška razvoju poljoprivredno-prehrambenih klasterskih organizacija u više regiona EU, nadovezujući se na postojeće organizacije za podršku industriji, sa ciljem da te organizacije bolje podrže efikasnost resursa i tranziciju održivosti svojih MSP.
  • Izgradnja kapaciteta: stvaranje i održavanje dugoročne stručnosti o održivosti u poljoprivredno-prehrambenim klasterima, organizacijama za podršku industriji i tehnološkim centrima o svim ciljevima Kodeksa ponašanja EU o odgovornom poslovanju sa hranom i marketinškim praksama, s ciljem uspostavljanja operativnih kapaciteta za podrška MSP u primeni Kodeksa ponašanja.

Sve informacije,  javni poziv i prateću dokumentaciju možete pronaži OVDE.

Podeli sa drugima