Fond za inovacionu delatnost objavio je na „EU nedelji mogućnosti“ novi paket bespovratne pomoći od 26 miliona evra za razvoj novih proizvoda, usluga i/ili tehnologija inovativnih preduzeća. Fond je predstavio i 114 inovativnih projekata koji su u prethodnom ciklusu podržani sa 20 miliona evra.

Partnerska manifestacija Vlade Republike Srbije i Delegacije Evropske unije, pod nazivom „EU nedelja mogućnosti“, danas je bila posvećena inovacijama i podršci inovativnom preduzetništvu Srbije, navodi se u saopštenju Fonda.

Fond je objavio i da od danas inovativna preduzeća u Srbiji imaju priliku da konkurišu za bespovratna sredstva u okviru novog javnog poziva Fonda za inovacionu delatnost u vrednosti od 10,3 miliona evra. 

Javni poziv je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i konzorcijumima, koje čine privatna preduzeća i naučnoistraživačke organizacije.

Prijava inovativnih projekata biće dostupna putem portala Fonda do 15. septembra 2023. godine u 12 časova.

Fond u okviru programa podrške (Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i prirevde) dodeljuje bespovratna sredstva u visini do 120.000 evra i do 500.000 evra po pojedinačnom projektu, u zavisnosti od programa.

EU nedelja mogućnosti je jedinstvena serija događaja koji pružaju građanima Srbije priliku da po prvi put na jednom mestu saznaju sve što ih zanima o dostupnim fondovima i iskoriste prilike za realizaciju svojih ideja.

Sesije i debate se održavaju u tri grada: Beogradu, Nišu i Novom Sadu i obuhvata različite oblasti – Ekonomiju, biznis, obrazovanje, mlade, sport, kulturu, medije, civilno društvo, lokalni razvoj, zelenu tranziciju, poljoprivredu.