Grantovi Fonda za digitalne slobode: poziv otvoren do 14. februara 2024.

Konkurs je:ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 14.02.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: organizacije civilnog društva, civilni sektor

Fond digitalne slobode (DFF) postoji da podrži zajednicu digitalnih prava u Evropi, radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u digitalnom prostoru i smanjenja negativnog uticaja tehnologije u svetu.

Fond podržava evropske parničare i aktiviste za digitalna prava, omogućavajući im da postanu efikasniji u svom radu. Podrška se ogleda u dodeli grantova koji podržavaju pravne, zagovaračke, istraživačke i druge troškove koji su uključeni u strateške parnice, kao i kroz omogućavanje veština i razvoja znanja i umrežavanje. Osposobljavajući parničare za digitalna prava da dobiju više strateških predmeta u vezi sa digitalnim pravima, pruža se doprinos društvu u kojem se tehnologija i digitalni prostori koriste pravedno i pošteno, tako da sve zajednice i pojedinci mogu u potpunosti da uživaju svoja ljudska prava.

Aktuelni poziv za prijavu traje do 14. februara 2024. godine.

Serija poziva „Pitajte nas bilo šta“ o apliciranju održava se:

Četvrtak, 18. januar 2024, 11.00 časova
Utorak, 30. januar 2024, 11.00 časova

Ako želite da se prijavite, pišite na adresu: grants@digitalfreedomfund.org 

Tematske oblasti 

Fond je posebno zainteresovan za prijem prijava za strateške slučajeve koji:

  1. Unapređuju sposobnost pojedinaca da ostvare svoje pravo na privatnost;
  2. Doprinose zaštiti i promociji slobodnog protoka informacija na mrežama;
  3. Osiguratvaju odgovornost, transparentnost i poštovanje standarda ljudskih prava u korišćenju i dizajnu tehnologije.

Više o samim uslovima za dodelu grantova i studijama slučaja koje su dobile podršku možete pročitati OVDE. 

Više o samom procesu apliciranja i ostalim važnim informacijama možete saznati OVDE. 

Aplikaciju možete podneti na ovom LINKU.

Više o DFF projektima koji su sprovedeni i aktuelnim događajima možete se informisati OVDE. 

Projekat iz Srbije koji je dobio podršku: Digitalni nadzor socijalne zaštite u Srbiji

Podeli sa drugima