Grantovi za medije Evropske zadužbine za demokratiju

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: neograničen
Sredstva: od 3.000 do 40.000 evra
Oblast: mediji i civilno društvo
Konkurs je za: nezavisne medijske platforme, organizacije civilnog društva,prodemokratske pokrete, građanske i političke aktiviste

Evropska zadužbina za demokratiju (EED) je nezavisna organizacija koja dodeljuje grantove, koju su 2013. godine osnovale Evropska unija (EU) i zemlje članice EU kao autonomni međunarodni poverenički fond za podsticanje demokratije u evropskom susedstvu (Istočno partnerstvo – EaP – i Bliskog istoka i severne Afrike – MENA), Zapadnog Balkana, Turske i šire.

Ukoliko ste zainteresovani za podršku, možete poslati svoju prijavu OVDE.

EED podržava organizacije civilnog društva, prodemokratske pokrete, građanske i političke aktiviste i nezavisne medijske platforme i novinare koji rade na pluralističkom, demokratskom političkom sistemu. To takođe može uključivati novoosnovane ili neregistrovane organizacije, neformalne platforme, grupe mladih i pojedince.

Konkretno, EED podržava one koje ne mogu da podrže drugi donatori i postojeći instrumenti EU.

Podrška je uslovljena time da se aplikant pridržavanja demokratskih vrednosti, poštovanja ljudskih prava i poštovanja principa nenasilja.

EED su osnovale EU i države članice EU kao nezavisan, komplementaran mehanizam za pružanje brze i fleksibilne tehničke i finansijske podrške demokratizaciji i promociji ljudskih prava u evropskom susedstvu.

Podeli sa drugima