HORIZONT EVROPA – otvoreni pozivi

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: N/A
Sredstva: N/A
Oblast: Ekonomija, biznis, inovacije
Konkurs je za: pravna lica iz EU i pridruženih zemalja

→ 9 aktuelnih programa multilateralne saradnje

→ 413 projekata iz Srbije finansirano u periodu 2013-2020. u okviru Horizont programa

Horizont Evropa je okvirni program Evropske unije za finasiranje istraživanja i inovacije za period od 2021. do 2027. godine. Nadovezujući se na uspehe i postignuća prethodnog programskog ciklusa-Horizont 2020, Horizont Evropa ima za cilj dostizanje naučne izvrsnosti, rešavanje globalnih izazova i industrijsku modernizaciju, uz usaglašene istraživačke napore i inovacije, zasnovane na principima otvorene nauke i partnerstva.

Struktura Programa zasniva se na tri stuba:

  • Izvrsna nauka,
  • Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost
  • Inovativna Evropa

Horizontalni deo strukture Programa čine dve komponente:

  • Širenja izvrsnosti i učešća i Reforma
  • Jačanje evropskog sistema istraživanja i inovacija

Ministarstvo prosvete Republike Srbije je institucija nadležna za koordinaciju učešća u Programu.

Više o HORIZONT EVROPA PROGRAMU možete pročitati OVDE.

Aktivnosti u konzorcijumima Evropske istraživačke infrastrukture

CESSDA ERIC

Caradnja sa Evropskim konzorcijumom digitalnih arhiva u društvenim naukama – CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archive) pravno je zasnovana na ugovoru između Ministarstva prosvete Republike Srbije i CESSDA ERIC-a. Na osnovu ugovora Republika Srbija je postala članica ove evropske istraživačke infrastrukture, a Institut ekonomskih nauka, kroz Data centar Srbija za društvene nauke, pružalac usluga na nacionalnom nivou.

ESS ERIC

Republika Srbija se priključila Evropskom društvenom ustraživanju Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (European Research Infrastructure Consortium –European Social Survey) 2018. godine kao članica posmatrač u najvećem istraživačkom konzorcijumu koji broji 30 zemalja iz Evrope koje učestvuju u radu Evropskog društenog istraživanja (EDI) i koje sprovode istraživanja svake druge godine.

Potpisivanjem akta o pristupanju i na osnovu odobrenja Evropske komisije, 31. marta 2022. godine, Republika Srbija je postala punopravni član Evropskog društvenog istraživanja.

CERIC ERIC

CERIC je veliki naučni konzorcijum koji finansira Evropska komisija koji je osnovan u junu 2014. godine, i sada obuhvata akceleratorske izvore svetlosti u Trstu i Krakovu, nuklearni reaktor u Budimpešti, akceleratorsko postrojenje u Zagrebu, FAMU, i četiri specijalizovane laboratorije u Gracu, Pragu, Bukureštu i Ljubljani.

DARIAH ERIC

Srbija je punopravna članica u Evropskoj digitalnoj istraživačkoj infrastrukturi za oblast umetnosti i humanističkih nauka – DARIAH ERIC

Otvoreni konkursi u okviru programa HORIZONT EVROPA 

Lista Nacionalnih Kontakt osoba za Horizont Evropa program

O info sesijama o pozivima i programu HORIZONT EVROPA možete se informisati OVDE. 

Platforma koja okuplja sve nacionalne kontakt osobe za program HORIZONT EVROPA je mesto gde možete pronaći mnogo korisnih informacija – NCP PORTAL

PREZENTACIJA HORIZON EUROPE

Podeli sa drugima