Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) raspisala je Javni poziv za podnošenje predloga projekata – grant šema u okviru projekta “Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou”, koji finansira Evropska unija. Predmet ovog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma.

Peta i poslednja regionalna informativna radionice povodom Javnog poziva, biće održana 8. februara 2024. godine u Beogradu (Velika sala GO Novi Beograd), sa početkom u 11.30 časova. 

Zainteresovani koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju događaju, moći će da prate info sesiju uživo na  YT kanalu EU u Srbiji. 

Ukupan iznos sredstava na raspolaganju za ovaj Poziv je 2.365.750,00 evra koja će biti raspodeljena kroz dve partije (lota). Za Partiju 1 – Socijalna zaštita opredeljeno je 1.800.000,00 evra, dok je za Partiju 2 – Inkluzija Roma raspoloživo 565.750,00 evra.

Telo za ugovaranje projekata izabranih za finansiranje u okviru grant šeme je Stalna konferencija gradova i opština.

Rok za podnošenje Koncepta predloga projekata je 04. mart 2024. godine.

Više informacija u Javnom pozivu nalazi se na sledećem LINKU.

Sva pitanja u vezi sa ovim konkursom mogu se poslati elektronskom poštom najkasnije 21 dan pre roka za podnošenje Koncepta predloga projekta na elektronsku adresu pitanjaGS@skgo.org, sa jasno navedenim referentnim brojem javnog Poziva za podnošenje predloga projekata. Odgovori na pitanja biće objavljeni u posebnom dokumentu na sajtu SKGO, najkasnije 11 dana pre roka za podnošenje Koncepta predloga projekata.

Projekat “Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou”, finansira Evropska unija, Telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju programa je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije zadužena za njegovu implementaciju.

Radni plan info sesije

Promo materijal – Liflet