Rezultati javnog poziva za organizacije civilnog društva

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) odabrao je organizacije civilnog društva koje će dobiti bespovratnu finansijsku podršku Evropske unije za sprovođenje rešenja za jačanje otpornosti i smanjenje rizika od katastrofa i obnovu nakon elementarnih i drugih nepogoda na teritoriji Republike Srbije.

Ova rešenja su odabrana putem javnog poziva koji je bio otvoren u periodu 19. novembra do 5. decembra 2023. godine, a na koji je stiglo ukupno 35 predloga projekata organizacija civilnog društva.

Nakon evaluacije i rangiranja pristiglih prijava, UNDP je izabrao sledeće predloge organizacija civilnog društva koje će od januara 2024. godine do maja 2024. godine, uz finansijsku podršku Evropske unije, sprovesti svoje ideje u delo:

  1. „Ka Srbiji otpornoj na poplave i sušu“ predlagača Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR),

  2. „Čuvaj se 3! –  na romskom Araktut 3 predlagača YUROM centar iz Niša,

  3. „Zajedno protiv katastrofa – civilna zaštita i osobe sa invaliditetom“ predlagača Caritas Srbije u partnerstvu sa Gradskom upravom grada Čačka.

Izabrana rešenja će doprineti ublažavanju uticaja katastrofa na ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva, boljoj pripremljenosti i smanjenju ranjivosti lokalnih zajednica, održivosti mehanizmima reagovanja na katastrofe, uključivanju i mobilizaciji zajednica i građana u nacionalni sistem smanjenja rizika od katastrofa i obnove nakon elementarne i druge nepogode, podizanju društvene i institucionalne svesti kroz dijalog i partnerstvo javnog i civilnog sektora i mreža civilnog društva, kao i primeni inovativnih praksi smanjenja rizika i njihovoj replikaciji.

Zahvaljujemo se svim organizacijama civilnog društva koji su uložili trud i vreme u pripremu predloga projekata za ovaj poziv i još jednom napominjemo da ukoliko bude sredstava na raspolaganju iz ušteda sa drugih projektnih aktivnosti, UNDP zadržava pravo da naknadno dodeli dodatne grantove po listi predloga projekata. Konačna rang lista projektnih predloga je dostupna na sledećem linku.

Ovaj konkurs za organizacije civilnog društva je sproveden u okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“,  koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.