Javni poziv za sufinansiranje organizacijama civilnog društva: “Poke the bubble”

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 9.02.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: civilno društvo
Konkurs je za: organizacije civilnog društva

Javni poziv za dodelu sredstava

Centar za omladinski rad raspisuje Javni poziv za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje rade sa mladima i imaju iskustvo u omladinskom radu.

Poziv se raspisuje o okviru projekta “Poke the bubble” – Gender mobile youth clubs for the new good neighbourly social initiatives between Serbia and Kosovo*, koji finansira Evropska unija a sprovode CZOR iz Novog Sada i SIT iz Prištine.

U okviru ovog poziva biće izabrano ukupno 4 organizacije civilnog društva.

Opšti cilj poziva:

Osnaženi mladići i devojke iz najnerazvijenijih urbanih i ruralnih sredina u Srbiji za aktivan pristup u rešavanju lokalnih problema mladih i odnos prema pitanjima rodne neravnopravnosti u svojim sredinama.

Specifični cilj poziva:

Jačanje kapaciteta 5 OCD za rad sa mladima (4 odabrane + CZOR) u Srbiji za primenu inovativne metodologije rada sa mladima koja je usmerena na mladiće i žene u najnerazvijenijim oblastima.

Poziv je otvoren do 9. februara 2024. godine u 23.59 časova.

Prijavni paket mora biti dostavljen u skladu sa smernicama datim u ovom pozivu.

Pitanja se mogu slati elektronskom poštom najkasnije do 26. januara 2024. godine do 17:00 časova na imejl adresu obrazovanje@czor.org sa predmetom mejla: „Poke the bubble“ – Puno ime potencijalnog nosioca projekta.

Centar za omladinski rad će organizovati Info sesiju onlajn kako bi zainteresovane upoznali sa pozivom. Svi zainteresovani se mogu prijaviti za Info-sesiju na sledećem linku

Konkursna dokumentacija:

Sub-granting_Guidelines for applicants

  1. Annex 1_Application form
  2. Annex 2_Budget
  3. Annex 3_CV form

* Ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244/1999, kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti

Podeli sa drugima