Drvo Art je jedna od retkih škola u Srbiji koja pod istim krovom kombinuje umetnost i zanatstvo, i ostvaruje zapažene rezultate. Od svog osnivanja 1956. godine kada je bila drvnoprerađivačka zanatska škola, tehnička škola Drvo Art danas ima i obrazovanje do V stepena i obrazuje buduće likovne umetnike, duboresce, kao i pejzažne arhitekte.

Koliko su važni dobri pedagozi priča nam direktorka ove ustanove Zorica Đoković.

“Direktor mora da bude i pedagog, i psiholog, i didaktičar, ali i da poznaje zakone i komunikaciju, pa i da poseduje tehnička znanja”, kaže Zorica Đoković.

To je samo – znali bi nešto o tome građevinski, mašinci i arhitekte – osnova i temelj. Da bi jedna škola napredovala, važno je da ima podršku. U slučaju Drvo Arta, taj partner bila je Evropska unija.

“Još 2006. učestvovali smo u CARDS projektu, namenjenom reformi srednjeg stručnog obrazovanja, koja je podrazumevala izradu programa za nove obrazovne profile ili reformu već postojećih“, priseća se direktorka.

„Imali smo tada studijska putovanja za nastavnike, nabavili stručnu i kompjutersku opremu, uključujući i mašine do kojih ne bismo mogli da dođemo sopstvenim resursima.“

Nakon ovog pozitivnog iskustva, tehnička škola Drvo Art priključila se i projektima „Erazmus“, čiji je ponosni član svake godine.

„Uvek se otvaraju neka nova vrata, a do nas je kako ćemo ih, i da li ćemo proći kroz njih, odnosno, iskoristiti prilike koje nam se pružaju. Sledeće što mi nameravamo da radimo, to su studijska putovanja učenika. To će dati mogućnost i učenicima da se što više, u prirodnoj sredini, sreću sa svojim vršnjacima”, zaključuje posvećena direktorka škole.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju itd. Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije.