Kako umetnost može da doprinese saznavanju naučnih činjenica? Mogu li nauka i umetnost da sarađuju? Ova pitanja, ali i znatiželja i kreativnost, naterala su grupu naučnika i umetnika da pokrenu projekat Curious (Znatiželjan/a).

Cilj je ne samo povezicanje umetnosti i nauke, nego i stvaranje platforme za umetničku komunikaciju najnovijih naučnih dostignuća. Glavna aktivnost projekta je festival Pozorište čuda. Program festivala obuhvata izvedbe inovativnih formata, kao što su „augmented lecture“, predavanja na kojima umetnik i naučnik zajedno kreiraju scenski performans i komuniciraju naučna dostignuća.

“Naučnici predstavljaju istraživanja, a umetnici prikazuju kako bi oni realizovali to prevadanje“, objašnjava ovaj šestomesečni proces Tijana Mićanović, izvršna producentkinja Međunarodnog projekta „Curious“.

Od saradnje do sudara naučnika i umetnika – i natrag. Tako je izgledao „Curious“. Da te dve „discipline“ ne moraju da se posmatraju odvojeno, slaže se i Petar Laušević, istraživač u Institutu za nuklearne nauke Vinča, koji zajedno sa Larom Popović i Marijom Šumarac realizuje „augemented lecture“ na temu „Superkondenzator i potencijal za promene.“

„Ideja je da prenesemo poruke koje su važne za čitavo društvo. Ponosno smo i na međunarodnu saradnju koju je ovaj projekat doneo“, navodi Laušević.

Projekat su podržali Kreativna Evropa, Ministarstvo kulture Srbije, kao i Italijanski institut za kulturu u Beogradu. Republika Srbija učestvuje u programu „Kreativna Evropa” od 2014. Desk Kreativna Evropa Srbija čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija, uspostavljen u okviru Filmskog centra Srbije, i Kultura desk Srbija, koji se nalazi u sklopu Ministarstva za kulturu i informisanje.

U okviru Kultura deska, kancelarija u Novom Sadu Antena sprovodi potprogram „Kultura u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”. Od 2016, srpske kompanije i organizacije su povukle preko 3,2 miliona evra kroz različite konkurse potprograma MEDIA. Od 2014, kompanije i organizacije iz Srbije su povukle 5,5 miliona evra kroz različite konkurse u okviru potprograma „Kultura”.