Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) organizuje Virtuelni sajam zapošljavanja, korišćenjem inovativne internet tehnologije koja obezbeđuje jednostavan pristup i virtuelno okruženje prilagođeno korisnicima.

Sajam se održava u četvrtak, 30. novembra 2023. godine od 10.00 – 16.00 časova.

Registrujte se klikom na:
www.nsz-virtuelnisajam.rs

KO MOŽE DA UČESTVUJE NA SAJMU?

Na Virtuelnom sajmu zapošljavanja (VSZ) mogu da učestvuju sva nezaposlena lica, bez obzira da li se nalaze na evidenciji NSZ. Registracija na web platformi je jednostavna, a nakon iste –  svi koji su se registrovali kao korisnici dobijaju lični nalog za buduća pristupanja platformi (obezbeđena politika privatnosti).

Pored mogućnosti da direktno razgovaraju sa poslodavcima iz brojnih kompanija koje će biti prisutne na platformi (chat opcija, klikom na štand sa nazivom kompanije), tražioci posla moći će da saznaju kako se piše radna biografija (CV), da se direktno prijave na ponuđene poslove itd.

Nakon prvog VSZ koji je uspešno organizovan u maju 2021, NSZ nastavlja da radi na digitalizaciji usluga sa ciljem da se one učine dostupnijim nezaposlenima i teže zapošljivim licima i da se na taj način dodatno podstakne njihova aktivnost u traženju posla, ali i da se upoznaju sa  brojnim mogućnostima za dodatne edukacije i usavršavanje veština. Pored toga, digitalizacija NSZ u skladu je sa strateškim dokumentima u oblasti zapošljavanja

Sajam se organizuje uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ.

 

U oktobru je obeležen početak sprovođenja dva nova projekta u oblasti zapošljavanja, finansirana od strane Evropske unije.

U pitanju su projekti „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugotrajno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada“ i „Tehnička pomoć za sprovođenje, praćenje i procenu politike zapošljavanja na nacionalnom i lokalnom nivou i za jačanje kapaciteta za učešće u Evropskom socijalnom fondu“.

Glavni nosioci ovih programa su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje. Tema i opšti cilj oba ova projekta veoma su aktuelni, budući da su direktno usmereni na unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti radne snage u Srbiji, sa fokusom na mlade, osobe sa invaliditetom (OSI), dugoročno nezaposlene i žene. Prvi prjekat je usmeren na bolju identifikaciju potreba nezaposlenih na evidenciji NSZ, zapošljavanje i integraciju teže zapošljivih kategorija, dok će kroz drugi projekat NSZ dobiti tehničku pomoć EU za sprovođenje, praćenje i procenu politike zapošljavanja.

Za realizaciju ovih projekata do 2026. godine, izdvojena su ukupna sredstva od 5,5 miliona evra, od čega su direktna sredstva Evropske unije četiri miliona evra. Najveći deo sredstava, biće usmeren u program „Garancija za mlade“, kako bi se kroz primenu aktivnih mera zapošljavanja i potrebnih strukturnih reformi obezbedilo bolje zapošljavanje mladih do 30 godina starosti.