Novo izdanje serije panel diskusija „Pitaj me bilo šta o EU podršci“ održano je u Nišu.  Na predstavljanju programa „Eko opština“ prisutnima su se obratili Nikola Bertolini, šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji, Monika Damnjanović, direktorka Francuskog instituta Niš, Milomir Tucović, direktor JKP Vodovod Zlatibor, opština Čajetina i Bojana Gudurić, rukovodilac odeljenja za tehničku pripremu i razvojne poslove, JKP Vodovod Zlatibor.

Govoreći na otvaranju diskusije, gospodin Nikola Bertolini, šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji, istakao je značaj očuvanja vode kao najznačajnijeg resursa danas.

„Do nedavno je preovladavalo mišljenje da je voda neograničena, ali mi nemamo dovoljnu količinu čiste vode i korišćenje vode i raspolaganje vodom na pravi način, čini vodu najvažnijim pitanjem na polju investiranja i prvim pitanjem u pogledu propisa iz oblasti životne sredine“, rekao je Bertolini.

On je dodao da podrška Evropske unije omogućava da projekti poput projekta vodovoda na Zlatiboru, kao i projekta fabrike za prečišćenje otpadnih voda u Nišu, postanu realnost uprkos izazovima. Naglasio je da i pored postojećih fondova u Srbiji problemi u pripremama projekata, koordinacija između centralnih i lokalnih institucija, kao i upravljanje projektima u oblasti voda koja je u nadležnosti tri ministarstava, otežavaju realizaciju planova i projekata.

Podršku lokalnim samoupravama da prebrode ove i druge izazove u svojim projektnim aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine, pruža i Ambasada Republike Francuske. Projekat „Eko opština“ organizuje se po treći put u Srbiji i namenjen je lokalnim samoupravama iz dve kategorije, onim gradovima i opštinama sa više od 40.000 stanovnika i onima sa manje od 40.000 stanovnika.

Lokalne samouprave mogu konkurisati za jednu od četiri kategorije:

  • održivo upravljanje otpadom
  • održivo upravljanje vodom
  • energetsku efikasnost zgrada
  • održivu mobilnost

Monika Damnjanović, direktorka Francuskog instituta Niš, naglasila je da je za uspeh na konkursu neophodno da kandidati daju najbolji odgovor na problem koji su prepoznali u svojoj lokalnoj samoupravi.

„Ovo je konkurs koji ima za cilj da predstavi primere dobre prakse i nagradi lokalne samouprave u Srbiji za njihove aktivnosti realizovane u 4 oblasti: energetska efikasnost zgrada, održivo upravljanje otpadom i vodom i održiva mobilnost“ pojašnjava Damnjanović.

U okviru konkursa biće nagrađeno ukupno 8 srpskih opština koje će biti pozvane na studijska putovanja u Francusku.

Bojana Gudurić, rukovodilac odeljenja za tehničku pripremu i razvojne poslove, JKP Vodovod Zlatibor najzaslužnija je za uspešnu aplikaciju ovog javnog preduzeća na prethodnom izdanju „Eko opštine“.

Ona je objasnila na koji način je potrebno popuniti zahtevani upitnik: „Sam upitnik podeljen je na nekoliko oblasti koje se odnose na vodosnabdevanje, kao što su sakupljanje odvođenje i tretman otpadnih voda, korišćenje vodnih resursa za turizam i rekreaciju, odbrana od poplava, kao i opšte informacije o opštini koja konkuriše. Važno je da upitnik odražava realnu sliku i bude detaljan“.

Zahvaljujući dobroj saradnji svih javnih komunalnih preduzeća na teritoriji opštine, Čajetina je jedina opština u Srbiji koja je dve uzastopne godine dobijala nagradu na konkursu „Eko opština“.

Milomir Tucović, direktor JKP Vodovod Zlatibor ističe da je nagrada dobijena zahvaljujući radu postrojenja za preradu otpadnih voda, koje je pušteno u rad pre nepune tri godine, te da predstavlja najsavremenije postrojenje te vrste u Srbiji. On ističe da je opština Čajetina ušla u projekat izrade Generalnog plana upravljanja otpadnim vodama koji će dati smernice za dalji razvoj i izgradnju ovakvih postrojenja na teritoriji lokalne samouprave.

U okviru studijske posete posetili smo gradove Lil i Lans na severu Francuske gde smo se upoznali sa njihovom praksom upravljanja otpadnim vodama“ ističe Tucović i posebno naglašava važnost sveobuhvatnog pristupa. koji su mogli videti na severu Francuske, a koji na teritoriji lokalne samouprave pokriva ne samo velika naselja već i seosku sredinu.

Ističući značaj uspešnih projekata poput onih iz Čajetine, gospodi Bertolini je skrenuo pažnju na postojanje fondova koje Evropska unija opredeljuje za projekte iz oblasti životne sredine i izazove koji stoje pred lokalnim samoupravama.

 „Posetio sam više od četrdeset opština u zemlji i video da su njihovi prioriteti kanalizacioni sistemi, otpadne vode, čvrst otpad, što je dobro za građane koji žive u ovim opštinama. Ono što nedostaje je centralna koordinacija jer Srbija nema politiku regionalnog razvoja i opštine su prepuštene same sebi u ovoj borbi. Treba delegirati ovlašćenja sa centralnog na lokalni nivo i ovo je problem koji puno utiče i na zaštitu životne sredine.“ Zaključio je Bartolini.

Promocija konkursa „Ekoopština“ održana je u sklopu EU zelene nedelje u Srbiji, koja se obeležava od 5. do 12. juna širom Evrope. U svetlu sve većih kriza povezanih sa vodom u Evropi, EU zelena nedelja nastoji da podigne svest, podstakne dijalog i promoviše zajednička rešenja za rešavanje izazova koje predstavljaju nestašica vode, zagađenje i degradacija ekosistema.

Pogledajte celu prezentaciju programa: