Konkurs Evropske mreže kulturnih i kreativnih organizacija

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 7.03.2024.
Sredstva: 39.700.000 evra
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: kulturne i kreativne organizacije

Otvoren je Poziv za dostavu predloga za Evropske mreže kulturnih i kreativnih organizacija. Rok za prijavu je 7. mart 2024. godine u 17:00 časova.

Ideja ovog konkursa je da se podrže Evropske mreže kulturnih i kreativnih organizacija čime bi se poboljšali kapaciteti evropskih kulturnih i kreativnih sektora za suočavanje sa zajedničkim izazovima, podržavanje talenata, inovacija, razvoj i stvaranje novih radnih mesta i rasta.

Ovaj konkurs ima za cilj da podrži projekte koje realizuju visoko reprezentativne mreže evropskih kulturnih organizacija koje se zasnivaju na članstvu i pokrivaju širok raspon zemalja članica programa Kreativna Evropa. Prihvatljive mreže treba da budu sastavljene od koordinirajućeg tela i njegovih članova, moraju imati zajedničku misiju, pravila upravljanja, prava i obaveze članova, kako je formalno navedeno (u  „statutu“ ili ekvivalentu) a s kojima su se članovi složili.

Teme i prioriteti

  • Umetnici i radnici u kulturi: osnaživanje kulturnih i kreativnih sektora;
  • Kultura za ljude: jačanje kulturnog učešća i uloge kulture u društvu;
  • Kultura za planetu: oslobađanje moći kulture;
  • Kultura za co-creative partnerstva: jačanje kulturne dimenzije spoljnih odnosa u EU;
  • Kultura za digitalnu transformaciju: pomoć evropskim kulturnim i kreativnim sektorima da u potpunosti iskoriste prednosti novih tehnologija kako bi poboljšali svoju konkurentnost.

Aktivnosti

Projektni predlozi treba da obuhvate odgovarajuće aktivnosti za jačanje kapaciteta organizacija i stručnjaka aktivnih u domenu kulture i kreativnih industrija. Aktivnosti moraju biti posebno osmišljene kako bi se na učinkovit način bavile odabranim prioritetima poziva. Trebalo bi da uključe odgovarajuću kombinaciju umrežavanja, obuka ili savetovanja stručnjaka, zastupanje interesa sektora o ovim pitanjima i pružanje analiza politika ili razvoja politika.

Kroz aktivnosti treba da se uzmu u obzir potrebe članova mreže i olakšati učešće članova tokom celog projekta. Kako bi se maksimizirao učinak, predlozi treba da podstičiu dijalog, saradnju ili razmenu kroz zajedničke aktivnosti s drugim mrežama.

Očekivanja

S osiguranim ukupnim budžetom od 39.700.000 evra za period 2024 – 2027, putem ovog poziva podržaće se 30 mreža koje pokrivaju najširi mogući raspon kulturnih i kreativnih sektora. Očekuje se da će odabrane mreže  „kolektivno“ doprineti oblikovanju kulturnih politika u Evropi i generisati znanje potrebno za definisanje i sprovođenje učinkovitih kulturnih politika u skladu s temama i prioritetima ovog poziva. Poštujući zasluge zasnovane na oceni kriterijuma dodele, evaluacijski odbor će osigurati da portfolio odabranih projekata bude raznolik i poštuje ravnotežu kako geografsku tako i između kulturnih i kreativnih sektora.

Dopuštene su samo prijave pojedinačnih aplikanata.

Organizacija koja prijavljuje projektni predlog  mora biti pravno lice (privatno i javno) registrovana u državi koja učestvuje u programu Kreativna Evropa.

Popis svih zemalja Kreativne Evrope

Podržani projektni predlozi treba da budu četvorogodišnji projekti za koje će maksimalan dodeljeni iznos iznositi 1.200.000 evra s maksimalnom stopom sufinansiranja od 80%.

Projektni predlozi će se ocenjivati prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno preći pojedinačni prag poena po kategorijama i ukupni prag poena (70/100):

  • relevantnost u odnosu na prioritete: 20 / 45 bodova
  • kvalitet sadržaja i aktivnosti: 15 / 30 bodova
  • upravljanje projektom: 5 / 10 bodova
  • diseminacija: 10 / 20 bodova

Prijava se ispunjava i predaje onlajn putem Funding and tenders opportunity portala.

Izvorni i potpun tekst konkursa pročitajte ovde.

Podeli sa drugima