Konkurs inovativna laboratorija 2023

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 25.04.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: ustanove i organizacije u polju kulture i audiovizuelnih delatnosti, kao i drugi resori (poput obrazovanja, turizma i slično)

Šta se podržava konkursom?

Konkursom Inovativna laboratorija biće podržane saradnje ustanova i organizacija u polju kulture i audiovizuelnih delatnosti, kao i drugih resora (poput obrazovanja, turizma i sl.), u okviru kojih će se osmišljavati i testirati inovativna digitalna rešenja sa dugoročnim uticajem na širu oblast delovanja, kao i kreiranje inovativnih alata, modela ili metodologija rada koje bi bile primenljive u audiovizuelnim delatnosti i bar još jednoj oblasti kulture i umetnosti.

Očekuju se predlozi projekata koji ostvaruju uticaj kroz: razvoj inovativnih kreativnih procesa; povećanu vidljivost, dostupnost i raznolikost evropskog sadržaja u digitalnom okruženju; unapređenje poslovnih modela i korišćenja podataka; razvoj potencijalne publike digitalnih sadržaja; podršku zelenim praksama i cirkularnoj ekonomiji, u skladu sa prioritetima inicijative Novi evropski Bauhaus.

Šta su osnovni uslovi?

Na konkurs se mogu prijaviti projekti sa maksimalnim trajanjem od 24 meseci. Dozvoljeno je apliciranje jedne organizacije ili konzorcijuma koji se sastoji od minimum dve organizacije. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u  raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

Konkurs je otvoren za javni, civilni i privatni sektor u polju kulture, kao i u drugim resorima koji se uklapaju u ciljeve konkursa. Fizička lica ne mogu biti podnosioci konkursnih prijava, izuzev samozaposlenih lica (selfemployed, sole traders, itd.).

Koji je rok za prijavu?

Rok za prijavu je 25. april, a rezultati se očekuju u oktobru 2024. godine.

Kako vam možemo pomoći? 

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija pruža besplatnu podršku u pripremi konkursne prijave. Prijavite se za učešće u događajima koje organizujemo ili zakažite sastanak na kojem bismo zajedno prošli kroz vaš projekat. Upoznajte se sa odgovorima na često postavljana pitanja.

Imajte u vidu nekoliko ključnih saveta za konkurisanje na ovaj konkurs:

  • inovativni aspekt projekta koji se očekuje na ovom konkursu može da proistekne iz pažljivo osmišljenog partnerstva, koje bi podrazumevalo različite specifične ekspertize u vezi sa temom ili poljem u kojem radite, poželjno iz različitih resora (npr. gejming industrija i turizam, kulturno nasleđe i obrazovanje i sl.).
  • Inovativni i međusektorski aspekti projekata treba da budu ubedljivi i jasno objašnjeni u konkursnoj dokumentaciji;
  • Projekti TREBA da se fokusiraju na jednu (ili nekoliko) tema u nastavku: virtuelni svetovi kao novo okruženje za promociju evropskih sadržaja, obnavljanje publike i konkurentnost evropskih industrija sadržaja; inovativni poslovni alati za proizvodnju, finansiranje, distribuciju ili promociju poboljšani novom tehnologijom (AI, veliki podaci, blockchain, virtuelni svetovi, NFT, itd.).
  • Prilikom razmišljanja o projektnoj ideji, konsultujte studije i istraživanja koje je objavila Evropska komisija, poput: Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence Technologies for the Cultural and Creative Sectors i Study on copyright and new technologies.

Kontakt: 

Kultura Desk Srbija

Ministarstvo kulture Republike Srbije
Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2927896

Vuk Radulović, rukovodilac
vuk.radulovic@kultura.gov.rs
Milica Rašković, menadžerka projekata
kreativnaevropa@kultura.gov.rs
+381642093908
Bojan Milosavljević, menadžer projekata
kreativnaevropa@kultura.gov.rs
+381646423685
Rad sa strankama:
Ponedeljakom i utorkom
09:00 – 16:00 časova
*Molimo vas da imate u vidu da je sastanak potrebno zakazati.

Podeli sa drugima