Konkurs „Inovativni alati i biznis modeli“ 2024

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 25.01.2024.
Sredstva: Ukupan budžet konkursa je 8.500.000 
Oblast: Mediji
Konkurs je za: pravna lica, koja su registrovana u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa, a koje učestvuju u potprogramu MEDIA

Šta se podržava konkursom?

Konkurs ima za cilj da podstakne razvoj i/ili širenje inovativnih alata i poslovnih modela kako bi se poboljšala vidljivost, dostupnost, razvijala publika i unapredila raznolikost evropskih dela u digitalnom dobu i/ili konkurentnost i/ili proces ”ozelenjavanja” evropske audiovizuelne industrije.

Rezultati projekta bi trebalo da:

  • Poboljšaju konkurentnost evropske audiovizuelne industrije i iskoriste prednosti inovativnog razvoja tehnologije i poslovnih modela;
  • Poboljšaju prilagođavanje evropske audiovizuelne industrije mogućnostima koje nudi veštačka inteligencija i razvoj virtuelnih svetova (koji se takođe nazivaju Metaverse(s));
  • Poboljšaju proces ”ozelenjavanja” evropske audiovizuelne industrije;
  • Poboljšaju proizvodnju i cirkulaciju evropskih audiovizuelnih dela u digitalnoj eri;

Biće finansirane sledeće aktivnosti:

  • Alati za titlovanje ili pristupačnost, otkrivanje ili set preporuka, što će se koristiti na transnacionalnom nivou i preko platformi u cilju poboljšanja vidljivosti, dostupnosti i razvoja publike evropskih audiovizuelnih dela;
  • Poslovni alati koji poboljšavaju efikasnost i transparentnost audiovizuelnih tržišta: automatizovani sistem upravljanja pravima, tehnologija za prikupljanje i analizu podataka;
  • Poslovni modeli koji optimizuju sinergiju i komplementarnost između distributivnih platformi (festivali, bioskopi, VOD…);
  • Poslovni alati koji istražuju nove načine proizvodnje, finansiranja, distribucije ili promocije, što je omogućeno ili poboljšano novom tehnologijom (AI, Big Data, Blockchain, Virtual worlds/ Metaverse, NFT, itd.);
  • Inovativni alati i poslovni modeli koji poboljšavaju proces „ozelenjavanja“ audiovizuelne industrije.

Šta su osnovni uslovi?

Samostalne prijave predloga projekata su dozvoljene, kao i prijave koje podnose konzorcijumi od najmanje 2 pravna lica (koja nisu povezana lica u pogledu vlasničke ili upravljačke strukture).

Maksimalno trajanje projekata je 36 meseci. Ukupan budžet konkursa je 8.500.000 EUR. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

Prijave će se smatrati prihvatljivim samo ako njihov sadržaj u potpunosti (ili bar delimično) odgovara opisu teme konkursa za koju se konuriše.

Na poziv se mogu javiti isključivo pravna lica, koja su registrovana u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa, a koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Koji je rok za prijavu?

Rok za prijavu je 25. januar 2024. godine u 17 časova (CET), a rezultati se očekuju u julu 2024. godine.

Kako vam možemo pomoći? 

Tim MEDIA Deska Srbija pruža besplatnu podršku u pripremi konkursne prijave. Prijavite se za učešće u događajima koje organizujemo ili zakažite sastanak na kojem bismo zajedno razmotrili vaš projekat.

Za više informacija kontaktirajte:

MEDIA Desk Srbija

Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2634253

Una Domazetoski, rukodoviteljka
una@fcs.rs

Ana Ćosić, finansijska koordinatorka
ana.cosic@fcs.rs

Rad sa strankama:
sredom, od 09:00 do 17:00 časova
četvrtkom, od 09:00 do 17:00 časova

*Molimo vas da imate u vidu da je sastanak potrebno zakazati.

Podeli sa drugima