Konkurs „Marketi i umrežavanje“ 2024

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 18.01.2024.
Sredstva: Ukupan budžet konkursa je 16.500.000
Oblast: Mediji
Konkurs je za: pravna lica, koja su registrovana u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa, a koje učestvuju u potprogramu MEDIA

Šta se podržava konkursom?

Cilj poziva je da unapredi promociju evropskih audiovizuelnih dela na svetskom tržištu i podstakne saradnju svih učesnika u procesu proizvodnje ovih sadržaja, doprinoseći stvaranju i popularizaciji evropske audiovizuelne kreativnosti.

Rezultati projekta bi trebalo da:

  • Poboljšaju inovativni aspekt postojećih evropskih marketa i povećaju njihov sistemski uticaj;
  • Podstaknu stvaranje mreža marketa;
  • Podstaknu razvoj mreža među evropskim profesionalcima u cilju zajedničkog kreiranja serijala;
  • Promovišu održivost i proces ”ozelenjavanja” marketa;
  • Poboljšaju konkurentnost, cirkulaciju i promociju evropskih audiovizuelnih dela na međunarodnim marketima;
  • Poboljšaju raznolikost i uključenost u markete i mreže;
  • osiguraju da evropska audiovizuelna industrija u potpunosti koristi prednosti tehnoloških i poslovnih inovacija.

Biće finansirane sledeće aktivnosti:

  • U pogledu marketa: događaji u industriji, fizički, digitalni ili hibridni, fokusirani na međusobnu razmenu između evropskih audiovizuelnih profesionalaca, omogućavajući koprodukciju i prodaju i pokazujući strukturalni efekat na evropski audiovizuelni ekosistem, kao i uticaj na promociju i prodaju evropskih audiovizuelnih dela na svetskim marketima.
  • U pogledu umrežavanja: mreže tržišta organizovane po tematskoj osnovi ili geografski, koje bi trebalo da povećaju svoj uticaj na audiovizuelnu industriju. Mogu obuhvatati npr. nekoliko filmskih tržišta određenog regiona ili npr. nekoliko tržišta koja se fokusiraju na određene vrste dela (tj. sadržaj za decu, dokumentarni filmovi, animacija, video igre, AR, VR) ili oba.

Šta su osnovni uslovi?

Samostalne prijave predloga projekata su dozvoljene, kao i prijave koje podnose konzorcijumi od najmanje 2 pravna lica (koja nisu povezana lica u pogledu vlasničke ili upravljačke strukture).

Maksimalno trajanje projekata je 24 meseci. Ukupan budžet konkursa je 16.500.000 EUR. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

Prijave će se smatrati prihvatljivim samo ako njihov sadržaj u potpunosti (ili bar delimično) odgovara opisu teme konkursa za koju se konuriše.

Na poziv se mogu javiti isključivo pravna lica, koja su registrovana u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa, a koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Koji je rok za prijavu?

Rok za prijavu je 18. januar 2024. godine u 17 časova (CET), a rezultati se očekuju u julu 2024. godine.

Kako vam možemo pomoći? 

Tim MEDIA Deska Srbija pruža besplatnu podršku u pripremi konkursne prijave. Prijavite se za učešće u događajima koje organizujemo ili zakažite sastanak na kojem bismo zajedno razmotrili vaš projekat.

Za više informacija kontaktirajte:

MEDIA Desk Srbija

Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2634253

Una Domazetoski, rukodoviteljka
una@fcs.rs

Ana Ćosić, finansijska koordinatorka
ana.cosic@fcs.rs

Rad sa strankama:
sredom, od 09:00 do 17:00 časova
četvrtkom, od 09:00 do 17:00 časova

*Molimo vas da imate u vidu da je sastanak potrebno zakazati.

Podeli sa drugima