Konkurs medijska pismenost 2024

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 7.3.2024. do 17:00
Sredstva: 2.000.000 evra
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: profitne i neprofitne organizacije (privatne ili javne), javne vlasti (nacionalne, regionalne, lokalne), međunarodne organizacije, univerzitete i obrazovne institucije, medijske organizacije, istraživačke i tehnološke institucije i dobavljače tehnologije.

Otvoren je poziv za dostavljanje predloga projekata Media literacy (medijska pismenost) u okviru međusektorskog poglavlja. Poziv je otvoren do 7. marta 2024. godine do 17:00 CET. Rezultati selekcije očekuju se u julu 2024. godine.

Teme i prioriteti (opseg)

MEĐUSEKTORSKI projekti će pružiti podršku akcijama koje osnažuju medijski sektor i promovišu medijsku pismenost kako bi se omogućilo građanima da koriste i razviju kritičko razumevanje medija i podržavaju razmenu znanja.

Podrška će podstaći deljenje znanja i razmenu o politikama i praksama medijske pismenosti kako bi se omogućio razvoj inovativnih prekograničnih inicijativa i zajednica medijske pismenosti širom Evrope, u kontekstu digitalnih medija koji se stalno menja i uzimajući u obzir trenutno ponašanje korisnika među različitim starosnim grupama.

Aktivnosti koje mogu biti finansirane 

Predviđena je podrška za projekte saradnje sa jasno definisanim ciljevima za unapređenje određenih oblasti u okviru medijske pismenosti, koji obuhvataju najmanje dve od sledećih oblasti aktivnosti:

 1. Aktivnosti koje se zasnivaju na, deljenju i širenju najboljih praksi iz inovativnih projekata medijske pismenosti koji uzimaju u obzir promenjivi medijski sistem, posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičkih granica i jačanjem saradnje između različitih regiona Evrope.
 2. Razvijanje inovativnih, interaktivnih onlajn alata za pružanje rešenja za postojeće i buduće izazove u onlajn okruženju, uključujući dezinformacije.
 3. Izrada materijala i alata koji će građanima omogućiti da razviju kritički pristup medijima, te da prepoznaju i na odgovarajući način reaguju na dezinformacije.
 4. Razviti prakse medijske pismenosti prilagođene promenljivom medijskom okruženju uključujući manipulativne tehnike i medijsku produkciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji.

Svi predlozi treba da uzmu u obzir uključenost građana, građanski angažman i kulturu učešća kao osnovni aspekt svog predloga. Podnosioci bi trebalo da aktivno sarađuju sa regionalnim centrima Evropske opservatorije za digitalne medije u cilju razmene dobre prakse i izbegavanja preklapanja u inicijativama medijske pismenosti koje bi trebalo da budu pokrivene.

Sledeće vrste aktivnosti su očekivane u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata:

 1. Kreiranje i/ili distribucija višejezičnog i/ili multikulturalnog materijala, uključujući interaktivni sadržaj za poboljšanje digitalnih kapaciteta građana i njihovog razumevanja medijskog pejzaža i njihove otpornosti na dezinformacije.
 2. Razvoj materijala za građane/ke i trenere koji ciljaju na sve ili bilo koje starosne i društvene grupe.
 3. Razvoj inovativnih rešenja za medijsku pismenost prilagođenih budućem medijskom pejzažu (projekat može uključiti prototipove, ali se ne fokusira isključivo na IT razvoj).
 4. Aktivnosti obuke za građane i prosvetne radnike, uključujući razmenu najboljih praksi izvan jezičkih, državnih i kulturnih granica.
 5. Organizovanje javnih događaja i/ili radionica za podizanje svesti i razmenu najboljih praksi.
 6. Aktivnosti, koje predvodi zajednica, za prilagođavanje i dostupnost gore navedenih alata i materijala.

Budžet projekta (maksimalni iznos granta): 500 000 evra po projektu.

Grant će biti zasnovan na budžetu (stvarni troškovi, sa jediničnim troškovima i elementima paušalne stope).

Troškovi će biti nadoknađeni po stopi finansiranja utvrđenoj u Ugovoru o grantu (70%).

Sastav konzorcijuma

Predloge mora dostaviti konzorcijum od najmanje 3 aplikanta, koji ispunjava sledeće uslove:

 • najmanje 3 nezavisna subjekta iz 3 različite zemlje koje učestvuju u programu
 • konzorcijumi mogu uključivati profitne i neprofitne organizacije (privatne ili javne), javne vlasti (nacionalne, regionalne, lokalne), međunarodne organizacije, univerzitete i obrazovne institucije, medijske organizacije, istraživačke i tehnološke institucije i dobavljače tehnologije.

Trajanje

Projekti bi trebalo da traju maksimalno 24 meseca.

Klikom na link OVDE možete aplicirati.

Podeli sa drugima