Konkurs mreže evropskih festivala 2024

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 11.04.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: Mediji
Konkurs je za: pravna lica, koja su registrovana u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa, a koje učestvuju u potprogramu MEDIA

Šta se podržava konkursom?

Konkurs će podržati projekte koordinisanih/ saradničkih aktivnosti evropskih audiovizuelnih festivala u cilju povećanja interesovanja publike za ne-nacionalne evropske audiovizuelne sadržaje i promovisanja njihovog prometa i vidljivosti.

Rezultati projekta bi trebalo da:

  • ojačaju saradnju evropskih audiovizuelnih festivala, članova mreže, koji prikazuju značajan broj ne-nacionalnih evropskih filmova i audiovizuelnih dela kroz koordinisane/ saradničke aktivnosti usmerene na razvoj publike;
  • povećavaju uticaj evropskih audiovizuelnih festivala koji imaju za cilj da ojačaju promociju, distribuciju i promet ne-nacionalnih evropskih filmova i audiovizuelnih dela ka sve većoj publici širom Evrope;
  • podstiču razmenu znanja i modela najbolje prakse za saradnju među festivalima kroz koordinisane/ saradničke aktivnosti usmerene na širenje i obnavljanje publike;
  • koriste digitalnu transformaciju, uključujući razvoj i ažuriranje onlajn alata i aplikacija za podatke.

Šta su osnovni uslovi?

Pod kvalifikovanim festivalom audiovizuelne umetnosti podrazumeva se događaj:

  • programiranje evropskih filmova i audiovizuelnih dela koji se prikazuju širokoj publici, uključujući opštu javnost, kao i akreditovanih međunarodnih stručnjaka za audiovizuelne delatnosti i novinara;
  • postojanje jasnog koncepta, regulacije i procedure za odabir;
  • 50% programskog sadržaja treba da bude posvećeno filmovima i audiovizuelnim delima izvan nacionalnog konteksta iz zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA i predstavljaju geografski raznovrsno pokrivanje od najmanje 15 takvih zemalja, uključujući i zemlje sa niskim produkcionim kapacitetom.
  • Podrška je otvorena za evropsku mrežu festivala koju čini koordinaciona organizacija i najmanje 3 članske organizacije.
  • Treće strane moraju ispuniti kriterijume kvalifikovanog festivala audiovizuelne umetnosti navedene iznad.
  • Ne više od 20% festivala koji učestvuju u mreži (uključujući koordinacionu organizaciju) mogz poticati iz iste zemlje.

Maksimalno trajanje projekata je 24 meseci. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

Prijave će se smatrati prihvatljivim samo ako njihov sadržaj u potpunosti (ili bar delimično) odgovara opisu teme konkursa za koju se konuriše.

Na poziv se mogu javiti isključivo pravna lica, koja su registrovana u nekoj od zemalja programa Kreativna Evropa, a koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Koji je rok za prijavu?

Rok za prijavu je 11. april 2024. godine u 17 časova (CET), a rezultati se očekuju u oktobru 2024. godine.

Kako vam možemo pomoći? 

Tim MEDIA Deska Srbija pruža besplatnu podršku u pripremi konkursne prijave. Prijavite se za učešće u događajima koje organizujemo ili zakažite sastanak na kojem bismo zajedno razmotrili vaš projekat.

Za više informacija kontaktirajte:

MEDIA Desk Srbija

Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2634253

Una Domazetoski, rukodoviteljka
una@fcs.rs

Ana Ćosić, finansijska koordinatorka
ana.cosic@fcs.rs

Rad sa strankama:
sredom, od 09:00 do 17:00 časova
četvrtkom, od 09:00 do 17:00 časova

*Molimo vas da imate u vidu da je sastanak potrebno zakazati.

Podeli sa drugima