Konkurs razvoj evropskih grupnih projekata 2024

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 13.12.2023.
Sredstva: N/A
Oblast: Mediji
Konkurs je za: evropske nezavisne audiovizuelne kompanije, producenti, kompanije sa iskustvom u proizvodnji međunarodno distribuiranih dela

Šta se podržava konkursom?

Ovaj konkurs podstiče konkurentnost evropskih nezavisnih audiovizualnih kompanija da povećaju svoju vrednost na tržištu. Cilj je takođe da se poveća kapacitet audiovizuelnih producenata da razvijaju projekte sa potencijalom da kruže širom Evrope i šire, i da se olakša evropska i međunarodna koprodukcija.
Cilj je takođe i obezbediti pristup za mlade stvaraoce, pružajući im priliku da režiraju kratki film uz snažnu osnovu koju pružaju iskusne kompanije.

Šta su osnovni uslovi?

Na konkurs se mogu prijaviti projekti sa maksimalnim trajanjem od 24 meseca, koji okupljaju minimum 2 radiodifuzne kompanije (linearne i nelinearne) iz minimum dve različite zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa – MEDIA. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

Kompanije sa iskustvom u proizvodnji međunarodno distribuiranih dela.
Dela koja je producirala kompanija,podnosilac prijave ili koja je lično producirao izvršni direktor ili jedan od akcionara.
Kompanije koje su proizvele najmanje dva dela u poslednjih 7 godina, od kojih oba ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su animirani, igrani ili kreativni dokumentarni projekti (jednokratni ili serijali) u ukupnom trajanju od najmanje 24 minuta, osim za projekte sa korisničkim iskustvom u nelinearnom formatu (npr. virtuelna stvarnost), u kom slučaju ne postoji minimum trajanja
  • da su pušteni u bioskope, emitovani na televiziji ili stavljeni na raspolaganje na digitalnim platformama u najmanje tri zemlje osim zemlje podnosioca pre dana isteka roka za podnošenje prijava i, u slučaju linearnog emitovanja, od strane tri različita emitera
  • da su emitovanja bila komercijalne prirode (projekcije tokom festivala se ne smatraju za komercijalnu distribuciju).

Koji je rok za prijavu?

Rok za prijavu je 13. decembar 2023, a rezultati se očekuju u junu 2024. godine.

Kako vam možemo pomoći? 

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija pruža besplatnu podršku u pripremi konkursne prijave. Prijavite se za učešće u događajima koje organizujemo ili zakažite sastanak  na kojem bismo zajedno prošli kroz vaš projekat.

Imajte u vidu nekoliko ključnih saveta za konkurisanje na ovaj konkurs, jer su sredstva dostupna za sledeće projekte:

  • Razvoj 3 do 5 dela za komercijalnu eksploataciju namenjenih bioskopskom emitovanju, televizijskom emitovanju ili komercijalnoj eksploataciji na digitalnim platformama ili višeplatformskom okruženju (VOD) u sledećim kategorijama: animirani, kreativni dokumentarni film ili igrani film
  • Kandidati imaju opciju da dodaju kratki film mladog stvaraoca na svoju listu.

Za više informacija kontaktirajte:

MEDIA Desk Srbija

Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2634253

Una Domazetoski, rukodoviteljka
una@fcs.rs

Ana Ćosić, finansijska koordinatorka
ana.cosic@fcs.rs

Rad sa strankama:
sredom, od 09:00 do 17:00 časova
četvrtkom, od 09:00 do 17:00 časova

*Molimo vas da imate u vidu da je sastanak potrebno zakazati.

Podeli sa drugima