Konkurs razvoj video igara i imerzivnog sadržaja 2024

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 24.01.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: Mediji
Konkurs je za: evropske kompanije za proizvodnju video igara, XR studiji i audiovizuelne produkcijske kompanije

Šta se podržava konkursom?

Ovaj konkurs ima za cilj da poveća kapacitet evropskih proizvođača video igara, XR studija i audiovizuelnih produkcijskih kompanija za razvoj video igara i interaktivnih imerzivnih sadržaja sa potencijalom da dosegnu globalnu publiku. Ova finansijska podrška će pomoći evropskoj industriji video igara da bude konkurentnija, povećati proizvodnju i doseg EU interaktivnog imerzivnog sadržaja i omogućiti očuvanje intelektualne svojine evropskih proizvođača.

Šta su osnovni uslovi?

Na konkurs se mogu prijaviti projekti sa maksimalnim trajanjem od 24 meseci, iz zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA. Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Ko može da se prijavi?

  • kompanije osnovane u jednoj od zemalja koje u potpunosti učestvuju u MEDIA potprogramu i koje su u direktnom ili indirektnom vlasništvu, u potpunosti ili većinskim učešćem, od strane državljana tih zemalja. Kada je kompanija na berzi, lokacija berze će odrediti njenu nacionalnost.
  • evropske kompanije za proizvodnju video igara, XR studiji i audiovizuelne produkcijske kompanije koje mogu da pokažu nedavno iskustvo u proizvodnji komercijalno distribuiranih kvalifikovanih dela.

Koji je rok za prijavu?

Rok za prijavu je 24. januar 2024. godine, a rezultati se očekuju u junu 2024. godine.

Kako vam možemo pomoći?

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija pruža besplatnu podršku u pripremi konkursne prijave. Prijavite se za učešće u događajima  koje organizujemo ili   na kojem bismo zajedno prošli kroz vaš projekat.

Imajte u vidu nekoliko ključnih saveta za konkurisanje na ovaj konkurs jer su sredstva dostupna za sledeće projekte:

  • razvoj radova i prototipova interaktivnog narativnog pripovedanja sa originalnim sadržajem ili kvalitetnom igrom namenjenom produkciji i globalnoj komercijalnoj eksploataciji putem računara, konzola, mobilnih uređaja, tableta, pametnih telefona i drugih tehnologija.
  • cilj je da se obezbede sredstva kompanijama za proizvodnju video igara i kompanijama koje proizvode imerzivan sadržaj za razvoj originalnih i inovativnih dela sa komercijalnim ambicijama i potencijalom da dođu do evropskih i međunarodnih tržišta.
  • ovo će omogućiti dalje ulaganje u inovativne evropske sadržaje i povećati konkurentnost evropskih kompanija na digitalnom globalnom tržištu.
  • posebna pažnja će se posvetiti aplikacijama koje predstavljaju adekvatne strategije kako bi se osigurala održivija, zelenija industrija, kao i rodna ravnoteža, inkluzija i raznolikost.

Za više informacija kontaktirajte:

MEDIA Desk Srbija

Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2634253

Una Domazetoski, rukodoviteljka
una@fcs.rs

Ana Ćosić, finansijska koordinatorka
ana.cosic@fcs.rs

Rad sa strankama:
sredom, od 09:00 do 17:00 časova
četvrtkom, od 09:00 do 17:00 časova

*Molimo vas da imate u vidu da je sastanak potrebno zakazati.

Podeli sa drugima