Perform Europe: podrška turnejama izvođačkih umetničkih programa

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 31.3.2024. do 17:00
Sredstva: 2.100.000 evra
Oblast: kultura, mediji i civilno društvo
Konkurs je za: organizacije/profesionalce iz domena izvođačkih umetnosti sa legalnim sedištem u jednoj od zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa.

Perform Europe je platforma (šema finansiranja) namenjena sektoru izvođačkih umetnosti koja podržava partnerske projekte koji iznova otkrivaju način na koji se ostvaruju saradnje i turneje izvođačkih umetničkih programa.
Tokom četiri meseca trajanja otvorenog poziva, profesionalci iz domena scenskih (izvođačkih) umetnosti i organizacije iz svih zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa pozvani su da koriste jedinstvenu onlajn platformu za pronalaženje partnera kako bi otkrili radove i koncepte izvođačkih umetnosti, pronašli partnere i zajedno kreirali predloge inovativnih projekata za turneje.

Prioriteti poziva

Ovo je poziv sektoru izvođačkih umetnosti da kroz ostvarena partnerstva predloži efektne ideje koje mogu doprineti stvarnim promenama, fokusirajući se na najmanje jedan od prioriteta Perform Europe:

  • inkluzija i raznolikost
  • borba protiv klimatskih promena

Svi predlozi Perform Europe treba da imaju za cilj kvalitet i inovacije i da budu izgrađeni na principima pravičnosti.

Kandidati se mogu prijaviti za grantove u tri kategorije:

  • 12 000 evra – Mali partnerski projekti
  • 32 000 evra – Projekti srednjeg obima
  • 60 000 evra – Veliki partnerski projekti

Perform Europe će dodeliti 2,1 milion evra za najmanje 35 uspešnih projektnih predloga saradnji, sa maksimalnim budžetom od 60 000 evra za svaku prihvaćenu projektnu ideju.

Prihvaćene projektne ideje trebalo bi da budu realizovane u periodu od 1. jula 2024. do 30. novembra 2025.

Kome je poziv namenjen?

Svakoj organizaciji/profesionalcu iz domena izvođačkih umetnosti sa legalnim sedištem u jednoj od zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa.

Svaka prijava mora da sadrži najmanje jedno umetničko delo (*isključujući muziku uživo) koje će biti predstavljeno u najmanje tri različite zemlje-učesnice programa Kreativna Evropa.

Važno je napomenuti: Perform Europe ne pokriva troškove proizvodnje novih umetničkih dela: predlozi bi trebalo da uključuju gotovo umetničko delo (gotovu produkciju ili umetnički koncept spreman za primenu i predstavljanje u različitim kontekstima).

Više informacija o pozivu potražite na sajtu Poziva.

Podeli sa drugima