Kreativna Evropa: KONKURS PROMET EVROPSKIH KNJIŽEVNIH DELA

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 16.04.2024.
Sredstva: 5.000.000 evra
Oblast: kultura
Konkurs je za: projekte koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom evropskih književnih dela čiji su autori državljani ili stanovnici država koje učestvuju u programu Kreativna Evropa ili su deo njihovog književnog nasleđa

Otvoren je konkurs Promet evropskih književnih dela 2024. godine s rokom za predaju projektnih predloga: 16. april 2024. godine u 17:00 časova.

Konkurs je namenjen projektima koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom evropskih književnih dela čiji su autori državljani ili stanovnici država koje učestvuju u programu Kreativna Evropa ili su deo njihovog književnog nasleđa.

Teme i prioriteti

Specifični prioriteti poziva:

 • jačanje transnacionalnog prometa i raznolikost evropskih književnih dela;
 • podsticanje prevođenja, objavljivanja i promocije književnih dela napisanih na manje raširenim jezicima kako bi se povećao njihov promet na većim tržištima u Evropi i šire;
 • razvijanje i podsticanje nove čitateljske publike s fokusom na mlade;
 • promocija i očuvanje profesije književnog prevođenja uključujući načela nagrađivanja dobrih radnih uslova i pravednosti; U tom smislu, izdavači se podstiču da osiguraju vidljivost prevodilaca u objavljenim knjigama;
 • jačanje konkurentnosti književnog i izdavačkog sektora podsticanjem različitih saradnji unutar sektora;
 • pružanje podrške ukrajinskom književnom sektoru.

Osim specifičnih prioriteta poziva, projektni predlozi treba da odgovore i na prioritete programa Kreativna Evropa, tj. pitanja inkluzije, različitosti, ravnopravnosti polova i ekologije.

Aktivnosti koje će biti podržane kroz Poziv su prevođenje, objavljivanje, promocija i distribucija evropskih književnih dela koje se bave gore navedenim temama i prioritetima.

Očekivani rezultati

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000 evra, i ideja je da se podrži 40 projekata.
Osnovni uslov koji svaki projektni predlog treba da zadovolji:

projektna ideja mora u osnovi imati dobru uredničku i promotivnu strategiju koja će obuhvatati paket od najmanje 5 naslova prevedenih sa prihvatljivih jezika i na ove jezike, te mora sadržati sledeće elemente:

 • doprinos raznolikosti književnosti u određenoj zemlji (ili zemljama) uključivanjem književnih dela iz manje zastupljenih zemalja, a s posebnim naglaskom na dela napisana na manje korištenim jezicima;
 • odabrani format knjige i strategiju distribucije koja osigurava širok i lak pristup evropskim književnim delima za širu javnost;
 • strategiju promocije koja doprinosi širenju i razvoju i obnovi čitateljske publike;
 • podsticanje saradnji autora, prevodilaca, izdavača, distributera, knjižara, festivala, književnih događanja itd;
 • doprinos podizanju profila prevodilaca i poštovanje načela poštene naknade;
 • doprinos međusektorskim pitanjima Programa i prioritetima istaknutim u radnom programu za 2024 (ravnopravnost polova i zeleni plan).

Ko može da se prijavi?

Na Konkurs se mogu prijaviti pravni subjekti (privatni ili javni) koji su registrovani u državama koje učestvuju u programu Kreativna Evropa. Prihvatljive su pojedinačne prijave  (single applicants) kao i prijave konzorcijuma koji se mora sastojati od najmanje 2 partnera. Koordinator mora pravno postojati najmanje 2 godine do roka za predaju prijava i biti aktivan u sektoru izdavaštva.

Lista država koje učestvuju u programu Kreativna Evropa

Kakva književna dela dolaze u obzir?

Beletristika, bez obzira na književni žanr ili format (štampana ili digitalna knjiga / uključujući audio-knjigu), kao što su roman, kratka priča, pozorišna i radio predstava, poezija, strip i književnost za decu i mlade. Književna dela moraju biti već objavljena.

Autori moraju biti državljani, da imaju prebivalište ili su priznati kao deo književnog nasleđa neke od zemalja programa Kreativna Evropa.
Prvenstveno se prevode dela koja nisu prethodno prevođena, a u suprotnom, potrebno je obrazložiti potrebu za novim prevodom.

Konkurs je raspisan u tri kategorije: mali, srednji i veliki projekti, što određuje i minimalne uslove za konkurisanje:

 • Mali projekti saradnje: prevodi minimum 5 knjiga i do 100.000 evra podrške;
 • Srednji projekti saradnje: prevodi minimum 11 knjiga i do 200.000 evra podrške;
 • Veliki projekti saradnje: prevodi minimum 21 knjige i do 300.000 evra podrške.

Ukupna dodeljena bespovratna sredstva po projektu ne mogu iznositi više od 200.000,00 evra za pojedinačne aplikante i 300.000,00 evra za projekte partnera. Podrška je paušalna, a stopa sufinanciranja u svim kategorijama je 60%.

Kriterijumi za ocenjivanjeProjektni predlozi se ocenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno preći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (50%) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • RELEVANTNOST u odnosu na ciljeve i prioritete Poziva: maksimalno 30 bodova;
 • KVALITET sadržaja i aktivnosti: maksimalno 30 bodova;
 • UPRAVLjANjE projektom: maksimalno 20 bodova;
 • DISEMINACIJA: maksimalno 20 bodova.

Maksimalno trajanje projekata je 36 meseci.

Više informacija o uslovima za konkurisanje je dostupno u raspisu konkursa.

Podeli sa drugima