Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan: otvoren poziv za predloge projekata

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 27.05.2024.
Sredstva: 1.650.000 evra
Oblast: kultura
Konkurs je za: javne ustanove i organizacije civilnog društva

Zajednički projekat Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan’1 (CC4WBs) koji sprovode UNESCO, Britanski savet i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), ima za cilj unapređenje učinka kulturnog i kreativnog sektora kako bi se unapredile veštine, znanja i pristup finansijskoj pomoći za povećanje konkurentnosti i održavanje saradnje i prometa roba i usluga na Zapadnom Balkanu.

Ovo je drugi krug Otvorenog poziva za podnošenje predloga projekata u okviru četiri tematske oblasti ovog Regionalnog zajedničkog projekta, nakon uspešnog procesa dodele nagrada u prvom krugu. Dobitnici grantova u prvom krugu navedeni su ovde.

Ko može da se prijavi?

Učešće u ovom Otvorenom pozivu kao VODEĆI APLIKANT je otvoreno pod jednakim uslovima za:

 • Javne ustanove (muzeje, galerije, pozorišta, zavode za zaštitu kulturnog i prirodnog nasleđa, univerzitete, ustanove kulture, istraživačke institute, turističke zajednice i dr. u skladu sa zakonskom regulativom), lokalne samouprave (opštine/gradove) iz zemalja Zapadnog Balkana korisnica IPA2;
 • Organizacije civilnog društva (OCD): fondacije i neprofitne organizacije, registrovane u jednoj ili više zemalja Zapadnog Balkana koje su korisnice IPA.

Učešće u ovom Otvorenom pozivu kao PREKOGRANIČNI PARTNER je otvoreno pod jednakim uslovima za:

 • Javne ustanove (muzeje, galerije, pozorišta, ustanove za zaštitu kulturnog i prirodnog nasleđa, univerzitete, ustanove kulture, istraživačke institute, turističke zajednice i dr. u skladu sa zakonom), lokalne samouprave (opštine/gradove) iz zemalja Zapadnog Balkana koje su korisnice IPA;
 • Organizacije civilnog društva (OCD): fondacije i neprofitne organizacije, registrovane u jednoj ili više zemalja Zapadnog Balkana koje su korisnice IPA.

Osnovni principi za odabir predloga:

 • Regionalna saradnja;
 • Rodna ravnopravnost i žensko preduzetništvo;
 • Učešće mladih i preduzetništvo mladih;
 • Inkluzivnost;
 • Princip nečinjenja zla;
 • Geografska distribucija.

Tematske oblasti

Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata je usmeren na četiri tematske oblasti između kojih kandidati mogu da biraju. Od aplikanata se traži da navedu tematsku oblast za koju se prijavljuju, uključujući konkretan segmet u okviru tematske oblasti, ako je primenljivo:

 • Ojačani lokalni kulturni prostori kroz unapređena rešenja i javno-privatna partnerstva (prijave neće prelaziti navedeni iznos do 50.000,00 evra)
 • Umetnici, medijski profesionalci, studenti, preduzeća, MMSP i kulturni i turistički operateri mobilisani, povezani i sa mogućnošću promovisanja raznovrsnosti kulturnih izraza na i sa Zapadnog Balkana (Prijave neće prelaziti navedeni iznos od 25.000,00 evra)
 • Regionalno umrežavanje, kulturna i festivalska koprodukcija i promocija radi unapređenja kulturne saradnje i pristupa (prijave neće prelaziti navedeni iznos od 30.000,00 evra)
 • Zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa za održivi razvoj (prijave neće prelaziti navedeni iznos od 80.000,00 evra)

Trajanje projekta

Trajanje projekta će biti najmanje tri (3) meseca, a najviše petnaest (15) meseci od datuma potpisivanja ugovora.

Kako se podnose predlozi

Dokumentacija za ovaj poziv na engleskom jeziku dostupna je za preuzimanje na sledećem linku: PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (Obrasci 1-8) podnose se na engleskom jeziku.

Prijave se dostavljaju elektronski, najkasnije 27. maja 2024. godine do 17:00 sati (CET) na sledeću adresu elektronske pošte: CC4WBS.APPLY@britishcouncil.org

Detaljne informacije o ovom pozivu možete pronaći OVDE.

Info sesija o ovom pozivu biće održana 15. aprila 2024. sa početkom u 10.00 časova, u Dorćol Platz-u. 

Sesiju možete pratiti i online putem zoom linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUvdu2oqz4jH90OiiIOSNrtaRBQnRoDwx9h

Podeli sa drugima