Srbija i Evropa dele iste vrednosti prema kulturnom nasleđu, umetnosti i kreativnim industrijama – zato zajedno radimo na očuvanju zajedničke kulture.

U okviru ciklusa 2014-2020, 146 organizacija iz Srbije učestvovalo u 305 projekata Kreativne Evrope. U istom periodu, ostvareno je 675 partnerstava sa organizacijama iz EU i jugoistočne Evrope, među kojima su prednjačili partneri iz Francuske, Nemačke, Slovenije, Španije i Italije. Želiš da budeš u ovom društvu? EU je uz tebe.

Mediji i organizacije civilnog društva – sindikati, udruženja poslodavaca i druge društvene grupe – omogućavaju građanima da uzmu aktivno učešće u postavljanju političke agende. Osnaženo civilno društvo, valjano informisani građani –  doprinose razvoju građanskog društva.

Saznaj više o prilikama koje su ti dostupne:

Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se pruža finansijska podrška ustanovama i organizacijama u polju kulture kako bi čuvale, razvijale i promovisale evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i nasleđe, te unapređivale kompetitivnost i ekonomski potencijal kulturnih, a naročito audiovizuelnih delatnosti.

Podeljen je u tri potprograma – Kultura, koji pokriva sve oblasti kulture i umetnosti, izuzev audiovizuelnih delatnosti koje pokriva potprogram MEDIA, te Međusektorsko povezivanje koje omogućava saradnju između različitih kreativnih oblasti, pokrivajući između ostalog i oblast informisanja i medija.

U narednih sedam godina poseban fokus programa Kreativna Evropa biće usmeren ka oporavku resora od pandemijske krize, osnaživanju digitalne tranformacije i ekološke održivosti, doprinoseći na taj način većoj otpornosti i inkluzivnosti delovanja u polju kulture.

Više o konkursiama u okviru Kreativna Evropa možete pogledati u brošuri ili na sajtu u odeljku konkursi.

Ako te interesuju mediji, ovo su mogućnosti za tebe.

Kreativna Evropa kroz program Kultura pokreće Evropu  obezbeđuje grantove za mobilnost umetnika i kulturnih profesionalaca  u svih 40 zemalja Kreativne Evrope. Pokriva sektore arhitekture, kulturnog nasleđa, dizajna i modnog dizajna, književnosti, muzike, izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Šema prati uspešan pilot projekat i-Portunus koji se odvijao između 2018. i 2022. godine.

Sa budžetom od 21 milion evra, Kultura pokreće Evropu nudi grantove za mobilnost za oko 7.000 umetnika, kulturnih profesionalaca i organizacija domaćina od 2022. do 2025. godine. Program je finansiran od strane Evropske unije a implementira ga Gete-Institut.

Više detalja: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe

Novi evropski Bauhaus je inicijativa Evropske komisije koja povezuje Zelenu agendu kao viziju razvoja Evrope sa konkretnim životnim prostorima i iskustvima građana i građanki. Novi evropski Bauhaus predstavlja i otvoreni poziv svima da zamislimo i zajedno izgradimo budućnost koja podrazumeva održiv urbanistički razvoj inspirisan umetnošću, i ekonomski i društveni razvoj u skladu sa prirodom i očuvanom životnom sredinom.

Inicijativa daje podršku u nekoliko kategorija, između ostalog:

  • NEB nagrada

Četiri kategorije nagrada odražavaju teme transformacije Novog evropskog Bauhausa:

 • Ponovno povezivanje sa prirodom;
 • Povratak osećaja pripadnosti;
 • Davanje prioriteta mestima i ljudima kojima je to najpotrebnije;
 • Oblikovanje kružnog industrijskog ekosistema i podrška razmišljanju o životnom ciklusu.

U svakoj kategoriji postoje dve paralelne konkurencije:

 • Šampioni – postojeći i završeni projekti u skladu sa NEB vrednostima i principima; pobednici dobijaju 30.000 evra i komunikacioni paket;
 • Zvezde u usponu – koncepti mladih talenata mlađih od 30 godina; pobednici dobijaju 15.000 evra i komunikacioni paket.
  • NEB festival

Evropska komisija je pozvala aktere iz cele EU i van nje da učestvujete na drugom festivalu Novog evropskog Bauhausa (NEB) koji će biti održan u Briselu u aprilu 2024. godine. Prateći program sastojaće se od posebnih video događaja širom Evrope. Na festivalu možete učestvovati ili mu doprineti na nekoliko načina:

 • Prezentacijom projekta ili izuma;
 • Učešćem u umetničkom i kulturnom programu;
 • Organizacijom posebnog video događaja, ili
 • Kroz medijsko partnerstvo.

Festival će trajati četiri dana, a program se sastoji iz četiri celine:

 • Forum – platforma za diskusiju i razmenu ideja Novog evropskog Bauhausa;
 • Sajam – laboratorija i izložba projekata i izuma u skladu sa vrednostima Novog evropskog Bauhausa;
 • Fest – proslava koja spaja kulturu, umetnost i zabavu, mesto za zajedničku radost, gde se slavi sloboda izražavanja i prihvataju radikalne, inovativne i revolucionarne ideje i vizije;
 • Video događaji: posebni događaji i inicijative u Briselu i šire čije su aktivnosti uklađene sa vrednostima Novog evropskog Bauhausa.

Sve mogućnosti koje nudi inicijativa možete naći na linku: https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved_en

UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju
(AICS) su udružile svoje snage na projektu „Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan“
(CC4WBs) koji finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj da podstiče interkulturni dijalog i da unapredi socijalno-ekonomski uticaj kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija).

Pristupom koji je usmeren na zajedničko delovanje javnih institucija, privatni sektor, organizacije civilnog društva u kuturi, ali i stručnjake u kulturnim i kreativnim industrijama, CC4WBs projekat ima za cilj:

(1) poboljšanje učinka kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu;

(2) ojačavanje saradnje u kulturi u regionu i sa regionom;

(3) unapređivanje inkluzivnog kulturnog nasleđa za lokalni razvoj.

Faza planiranja programa je započeta u aprilu 2022, s ciljem da se osmisle različite programske aktivnosti koje će se održavati do aprila 2026. godine.

Više detalja na linku: https://www.britishcouncil.rs/programmes/arts/cc4wbs_rs

Projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” podržava medije iz Srbije i njihove novinare da izveštavaju iz zemalja članica EU o primerima dobrih evropskih praksi. U novom projektnom ciklusu (2023 – 2024) planiraju se grupne medijske posete zemljama-članicama Istočnog partnerstva (Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ukrajina), kao i Velikoj Britaniji;  dok se individualne medijske posete (uz podršku Projekta), iz logističkih razloga, organizuju samo zemljama-članicama EU i Zapadnog Balkana.

Kako bi se obezbedilo široko učešće svih medija u Srbiji, Poziv za učešće je otvoren tokom čitavog trajanja projekta.

Finansiran od strane Evropske unije, program Innovation. Media. Minds.: Support to Public Service Journalism in Western Balkans sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije a u saranji sa partnerskom organizacijom DW Akademie.

Namenjen javnim medijskim servisima, Program ima za cilj unapredjenje sadrzaja I angazovanje publike. Program se realizuje od 2023. do 2026. godine, a očekivani rezultati uključuju unapređenje menadžerskih veština, unutrašnjih struktura i radnih tokova javnih servisa, kao i poboljšanje programa i sadržaja kojis su od javnog interesa. Očekuje se da će medijski profesionalci unaprediti svoje veštine i tehnike inovacija, dok će poseban fokus biti na mladim novinarima, multiplikatorima i trenerima, kvalitetnom novinarstvu i uključivanju publike. Program takođe ima za cilj da poboljša angažovanje, proširi saradnju i kapacitete umrežavanja javnih medijskih servisa.

Finansijska podrška igra ključnu ulogu pružajući mogućnosti za kofinansiranje novorazvijenih projektnih ideja, rešavanje specifičnih potreba i izazova sa kojima se suočavaju javni servisi i medijski profesionalci na Zapadnom Balkanu. Program pruža grantove za javne servise za inovacione projekte, regionalne koprodukcije i grantove za međunarodnu mobilnost. Medijski profesionalci mogu dobiti početne grantove i finansijsku podršku za nezavisne istraživačke medije.

Kontakt:

Monika Lajhner
Regional Events and Advocacy Manager EU-funded Program „Innovation. Media. Minds:
Support to Public Service Journalism in the Western Balkans“
Goethe-Institut Beograd
Monika.Lajhner@goethe.de

Više o IMM Programu: https://www.goethe.de/ins/gr/de/kul/eup/imm.html

Redakcija BIRN-a trenutno učestvuje u tri projekta: Jačanje kvalitetnih vesti i nezavisnog novinarstva na Zapadnom Balkanu i Turskoj II, Media Innovation Europe: Energizing the European Media Ecosystem, i Na prvoj liniji – zaštita digitalne bezbednosti novinara u doba krize.

Poziv za sve gore navedene mogućnosti biće objavljen na sledećoj veb stranici u skladu sa vremenskim okvirom planirane aktivnosti: https://euwbmedia.com/.

Projekat podržava medijske organizacije da postanu konkurentnije. Kako bi proširio domet odabranih medija, projekat takođe promoviše kvalitetno novinarstvo i podržava nove, visokokvalitetne formate kojima potrošači veruju, a koji su prilagođeni određenim ciljnim grupama.

Projekat sprovodi Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa DV Akademie i Internevs Europe kao implementacionim partnerima.

Sve informacije o programu i otvorenim pozovima dostupni su na linku: https://www.wb6media.eu/

Za organizacije civilnog društva, dostupni su sledeći programi:

Program Građani, jednakost, prava i vrednosti (CERV) pokrenut je 2021. godine i trajaće do 2027. Nastao je zajedno sa programom Pravda 2021-2027 u okviru Fonda za pravdu, prava i vrednosti.

Program CERV nastoji da podrži i razvije otvorena društva zasnovana na vladavini prava, koja neguju demokratske vrednosti, jednakost i inkluzivnost. Takva društva uključuju živo i osnaženo civilno društvo, koje podstiče demokratsko, građansko i društveno učešće ljudi i neguje bogatu raznolikost evropskog društva, zasnovanog na našim zajedničkim vrednostima, istoriji i pamćenju. Program pruža finansijsku podršku za promovisanje građanskog aktivizma, jednakosti za sve, te prava i vrednosti Evropske unije i namenjen je jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva.

CERV program ima četiri stuba:

 1. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost – čime se promovišu zakoni, borba protiv diskriminacije, jednakost (uključujući rodnu ravnopravnost);
 2. Angažovanje i učešće građana – čime se promoviše angažovanje građana i učešća u demokratskom životu EU, razmene između građana različitih država članica i podizanje svesti o zajedničkoj evropskoj istoriji;
 3. Dafne – cilj je borba protiv nasilja, uključujući rodno zasnovano nasilje i nasilje nad decom
 4. Vrednosti EU – zaštita i promocija vrednosti EU

Organizacije civilnog društva aktivne na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, kao i druge zainteresovane strane, mogu se prijaviti za dobijanje sredstava od CERV-a za inicijative koje imaju za cilj angažovanje građana, jednakost za sve i zaštitu i promociju prava i vrednosti EU.

Nacionalna kontakt tačka za ovaj program u Srbiji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Ovde se možete prijaviti za Program građana, jednakosti, prava i vrednosti (CERV).

Fond za zapadni Balkan (VBF) je međunarodna organizacija sa sedištem u Tirani, u Albaniji, koju su osnovale Vlade zemalja Zapadnog Balkana. Program finansira šest ugovornih strana u jednakim kvotama.

Ciljevi Fonda se ostvaruju kroz finansijsku podršku aktivnostima u bilo kojoj oblasti koja doprinosi prekograničnoj i međuregionalnoj saradnji i jačanju regionalne kohezije. Ovi ciljevi se prvenstveno fokusiraju na sledeće oblasti:

 • Unapređenje i razvoj kulturne saradnje;
 • Promovisanje i razvoj naučne razmene, istraživanja i saradnje u obrazovanju;
 • Promovisanje održivog razvoja;
 • Promocija i razvoj mladih, prekogranična saradnja, mediji, životna sredina, evropske integracije i rod kao međusektorska pitanja.

Fond za Zapadni Balkan pruža različite vrste finansijske podrške krajnjim korisnicima. Glavna regionalna šema grantova je Poziv za podnošenje predloga, koji se periodično objavljuje. Od 2021. godine, Poziv za podnošenje predloga projekata sufinansira Evropska unija, kroz IPA – Instrument za pretpristupnu pomoć. Od 2023. godine uveden je celogodišnji otvoreni poziv za dostavljanje predloga projekata, skrojen za podršku mobilnosti i odgovarajućih grantova u regionu.

Više informacija o programu i otvorenim pozivima dostupni su na linku: https://westernbalkansfund.org/

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, odnosno ReLOaD2 projekat ima za cilj da ojača demokratiju i proces EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, kao i da se unapredi pravni i finansijski okvir, kako bi se podstakao razvoj civilnog društva.

Program sprovodi UNDP a više mogućnosti u okvirima ove inicijative pronađite na ovom linku.

EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji jeste projekat koji vodi BOŠ, u saradnji sa nekoliko partnera: Novosadska novinarska škola, Užički centar za prava deteta, Udruženje ekonomskih eksperata iz Niša (ENECA), Mladi poljoprivrednici Srbije (Jagodina), Sigurne staze (Bor) i Nova planska praksa (Beograd).

Finansijska podrška će biti dostupna civilnom društvu na teritoriji cele Srbije. Mehanizam finansijske podrške je kreiran tako da odgovori na različite potrebe civilnog društva koje je uključeno u reformske procese u sklopu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Kroz ovaj projekat može se konkurisati za nekoliko vrsta grantova, od kojih najveći iznosi 40.000 evra. Više informacija naći ćete na sajtu https://euresurscentar.bos.rs/.

“Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za refomisanu javnu upravu” jeste projekat kojim, u saradnji sa nekoliko partnera, koordiniše CEP (Centar za evropske politike).

Projekat stavlja u fokus ulogu civilnog društva u izgradnji zdravih demokratija i radi na osnaživanju organizacija civilnog društva (OCD) da postanu pouzdan partner vladama u procesu pristupanja EU.

Za informacije o mogućnostima finansiranja u okvoru ovog projekta, na raspolaganju vam je sajt www.par-monitor.org, a može vam biti korisna i platforma  www.pratimoreformu.rs, namenjena prikupljanju iskustva građana o njihovom kontaktu sa javnom upravom.

Trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici „Pokret Polet“ finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE). Program je kreiran sa namerom da unapredi i podrži proces reformi javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji tako što će pružiti finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju.

Podrška mladim istraživačima, podrška organizacijama civilnog društva, i osnaživanje građana za uključivanje u procese donošenja odluka – ključne su ideje ovog projekta.

Što se tiče mogućnosti za finansiranje, planirana su dva konkursa ovog proleća – Konkurs za organizacije civilnog društva “Zagovarači promena” 2023. godine i Konkurs za stažiranje u okviru programa „Pokret Polet“. Najvažnije informacije naći ćete na ovom sajtu.

Info sesije
Podkast “EU mogućnosti”