Srbija i Evropa dele iste vrednosti prema kulturnom nasleđu, umetnosti i kreativnim industrijama – zato zajedno radimo na očuvanju zajedničke kulture. Dosad je 146 organizacija iz Srbije učestvovalo u 305 projekata Kreativne Evrope. Ostvareno je 675 partnerstava sa organizacijama iz EU i jugoistočne Evrope, među kojima su prednjačili partneri iz Francuske, Nemačke, Slovenije, Španije i Italije. Želiš da budeš u ovom društvu? EU je uz tebe.

Mediji i organizacije civilnog društva – sindikati, udruženja poslodavaca i druge društvene grupe – omogućavaju građanima da uzmu aktivno učešće u postavljanju političke agende. Osnaženo civilno društvo, valjano informisani građani –  doprinose razvoju građanskog društva.

Saznaj više o prilikama koje su ti dostupne:

Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se pruža finansijska podrška ustanovama i organizacijama u polju kulture kako bi čuvale, razvijale i promovisale evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i nasleđe, te unapređivale kompetitivnost i ekonomski potencijal kulturnih, a naročito audiovizuelnih delatnosti.

Podeljen je u tri potprograma – Kultura, koji pokriva sve oblasti kulture i umetnosti, izuzev audiovizuelnih delatnosti koje pokriva potprogram MEDIA, te Međusektorsko povezivanje koje omogućava saradnju između različitih kreativnih oblasti, pokrivajući između ostalog i oblast informisanja i medija.

U narednih sedam godina poseban fokus programa Kreativna Evropa biće usmeren ka oporavku resora od pandemijske krize, osnaživanju digitalne tranformacije i ekološke održivosti, doprinoseći na taj način većoj otpornosti i inkluzivnosti delovanja u polju kulture.

Više o konkursiama u okviru Kreativna Evropa možete pogledati u brošuri ili na sajtu u odeljku konkursi.

Ako te interesuju mediji, ovo su mogućnosti za tebe.

Projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” podržava medije iz Srbije i njihove novinare da izveštavaju iz zemalja članica EU o primerima dobrih evropskih praksi. U novom projektnom ciklusu (2023 – 2024) planiraju se grupne medijske posete zemljama-članicama Istočnog partnerstva (Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ukrajina), kao i Velikoj Britaniji;  dok se individualne medijske posete (uz podršku Projekta), iz logističkih razloga, organizuju samo zemljama-članicama EU i Zapadnog Balkana.

Kako bi se obezbedilo široko učešće svih medija u Srbiji, Poziv za učešće je otvoren tokom čitavog trajanja projekta.

Redakcija BIRN-a trenutno učestvuje u tri projekta: Jačanje kvalitetnih vesti i nezavisnog novinarstva na Zapadnom Balkanu i Turskoj II, Media Innovation Europe: Energizing the European Media Ecosystem, i Na prvoj liniji – zaštita digitalne bezbednosti novinara u doba krize.

Poziv za sve gore navedene mogućnosti biće objavljen na sledećoj veb stranici u skladu sa vremenskim okvirom planirane aktivnosti: https://euwbmedia.com/.

Za organizacije civilnog društva, dostupni su sledeći programi:

EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji jeste projekat koji vodi BOŠ, u saradnji sa nekoliko partnera – iz Novog Sada, Niša, Bora, Jagodine, Užica.

Finansijska podrška će biti dostupna civilnom društvu na teritoriji cele Srbije. Mehanizam finansijske podrške je kreiran tako da odgovori na različite potrebe civilnog društva koje je uključeno u reformske procese u sklopu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Kroz ovaj projekat može se konkurisati za nekoliko vrsta grantova, od kojih najveći iznosi 40.000 evra. Više informacija naći ćete na sajtu https://euresurscentar.bos.rs/.

“Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za refomisanu javnu upravu” jeste projekat kojim, u saradnji sa nekoliko partnera, koordiniše CEP.

Projekat stavlja u fokus ulogu civilnog društva u izgradnji zdravih demokratija i radi na osnaživanju organizacija civilnog društva (OCD) da postanu pouzdan partner vladama u procesu pristupanja EU.

Za informacije o mogućnostima finansiranja u okvoru ovog projekta, na raspolaganju vam je sajt www.par-monitor.org, a može vam biti korisna i platforma  www.pratimoreformu.rs, namenjena prikupljanju iskustva građana o njihovom kontaktu sa javnom upravom.

Trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici „Pokret Polet“ finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE). Program je kreiran sa namerom da unapredi i podrži proces reformi javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji tako što će pružiti finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju.

Podrška mladim istraživačima, podrška organizacijama civilnog društva, i osnaživanje građana za uključivanje u procese donošenja odluka – ključne su ideje ovog projekta.

Što se tiče mogućnosti za finansiranje, planirana su dva konkursa ovog proleća – Konkurs za organizacije civilnog društva “Zagovarači promena” 2023. godine i Konkurs za stažiranje u okviru programa „Pokret Polet“. Najvažnije informacije naći ćete na ovom sajtu.

Info sesije
Podkast “EU mogućnosti”