Mladi iz Srbije i Nemačke od sada imaju mogućnost da dobiju dvostruku diplomu kroz realizaciju master programa, na engleskom jeziku, Master in Applied Economics na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Slobodnom univerzitetu u Berlinu.

Aranžmanom je predviđeno da i srpski i nemački studenti prvu godinu master studija realizuju u Beogradu, čime stiču pravo na diplomu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (od 60 ESPB), a drugu godinu u Berlinu, čime stiču pravo na dobijanje diplome Slobodnog univerziteta u Berlinu (od 120 ESPB).

Sporazum potpisan između ove dve visokoškolske ustanove ozvaničen je u prisustvu uprave Ekonomskog fakulteta i predstavnika Slobodnog univerziteta u Berlinu, rektora Univerziteta u Beogradu, predstavnika Ministarstava prosvete i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ambasade Nemačke u Beogradu, Delegacije Evropske unije, Nemačko-srpske privredne komore, velikih nemačkih kompanija koje posluju u Srbiji, kao i nastavnika, saradnika i studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

„Reč je o modernom studijskom programu, definisanom po ugledu na master studije iz primenjene ekonomije na najboljim svetskim univerzitetima, koji studente priprema za obavljanje složenih i traženih poslova u domenu ekonomske analize, uz korišćenje savremenih kvantitativnih tehnika i alata“ rekla je dekanica prof. dr Žaklina Stojanović.