Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) najavila je pokretanje „Enterprise Expansion Fund II“ (ENEF II), investicionog fonda koji ima za cilj da podrži kompanije sa visokim razvojnim potencijalom a koje posluju u regionu Zapadnog Balkana.

ENEF II je prikupio 57 miliona evra investicija od svojih inicijalnih investitora, među kojima su EBRD, EU, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) i nemačka razvojna banka KfW.

Na zvaničnom predstavljanju održanom u Beogradu, Banca Intesa je objavila svoju nameru da uloži do 7 miliona evra u ENEF II, što predstavlja prvo ulaganje jednog privatnog investitora u fond. Evropska unija će takođe uložiti još 7 miliona evra, što će ukupnu vrednost fonda i raspoloživi kapital za investiranje uvećati na 71 milion evra. Pridruživši se početnim investitorima fonda, Banca Intesa dodatno učvršćuje svoju posvećenost podsticanju lokalnih malih i srednjih preduzeća i njihovom održivom razvoju.

Fond ENEF II nudi vodećim malim i srednjim preduzećima na Zapadnom Balkanu niz finansijskih instrumenata, od manjinskog investiranja u kapital i dokapitalizacije, preko hibridnih instrumenata duga i kapitala, do klasičnog kreditiranja, i ima za cilj da finansira između 15 i 20 kompanija, sa pojedinačnim plasmanima u rasponu od pola miliona evra do 8 miliona evra.

Pored obezbeđivanja kapitala za ekspanziju i rast, ENEF II svoje investicije dopunjuje sveobuhvatnim savetodavnim uslugama kako pre, tako i nakon ulaganja, osnažujući preduzeća veštinama i alatima koji su im neophodni za izgradnju otpornih i uspešnih poslovnih sistema. Fond takođe ima za cilj da podrži posvećenost kompanija održivom razvoju tako što će ih putem svojih instrumenata podrške motivisati da se usklade sa najboljim praksama u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja (ESG).

U organizaciji Ambasade Italije u Srbiji, svečanom otvaranju u Beogradu prisustvovali su Emanuel Žiofre, ambasador EU u Srbiji, Luka Gori, ambasador Italije u Srbiji i Anke Konrad, nemačka ambasadorka u Srbiji, ističući zajedničke prioritete unapređenja rasta privatnog sektora, i daljeg ekonomskog razvoja na Zapadnom Balkanu. Preko 70 kompanija iz Srbije, šireg regiona i Italije učestvovalo je na događaju kako bi saznali o mogućnostima finansiranja i istražili potencijalnu saradnju.

„Ova inicijativa dolazi u pravom trenutku jer je EU na vrhuncu priprema za novi plan rasta za zapadni Balkan i reformsku agendu. Važan deo planiranih reformskih mera usmeren je na razvoj privatnog sektora i poboljšanje poslovnog ambijenta za povećanje privrednog rasta, u čemu sektor malih i srednjih preduzeća igra suštinsku ulogu. Stoga smo ponosni što ulažemo čak 26 miliona evra u udružene napore Tima Evrope, te ćemo sa našim partnerima iz EBRD, KfV i CDP pojačati dugogodišnju podršku malim i srednjim preduzećima, čineći Srbiju konkurentnijom na evropskom i evropskom tržištu i na globalnom nivou“, izjavio je tom prilikom Emanuele Žiofre, ambasador Evropske unije u Srbiji.

Fotografije: Paola Felix Meza

Mateo Kolanđeli, direktor EBRD-a za Zapadni Balkan, izjavio je:

„Veoma pozdravljamo učešće Banca Intesa u ENEF II, čime je postala prva komercijalna investitorska institucija koja doprinosi kapitalu fonda. Ovo će dodati novu dimenziju našoj obimnoj saradnji sa Banca Intesa u Srbiji i regionu. Radujemo se bliskoj saradnji u obezbeđivanju neophodnog rasta kapitala inovativnim i visokopotencijalnim malim i srednjim preduzećima.“

„Izuzetno sam ponosan što negujući saradnju sa EBRD, nastavljamo da pronalazimo nove modele za osnaživanje malih i srednjih preduzeća, ovoga puta ne samo u našoj zemlji, već i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, doprinoseći na taj način jačanju ekonomskih veza, kao i privreda pojedinačnih zemalja, ali i celokupnog regiona. Kao prvi privatni investitor, Banca Intesa se, kao deo Divizije međunarodnih banaka članica Intesa Sanpaolo grupe, obavezala na ulaganje do 7 miliona evra u ENEF II investicioni fond, iz kog će sredstva biti plasirana klijentima sa značajnim potencijalom za rast, i to uz obuhvatnu savetodavnu podršku EBRD konsultanata. Samo do sada smo, u saradnji sa EBRD, ugovorili sredstva u iznosu od preko 466 miliona evra, a posredstvom ovog projekta, nastavljamo da radimo i na ostvarenju ESG ciljeva, kojima se rukovodimo u skladu sa strateškim planom Intesa Sanpaolo, naše matične grupe,’, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

ENEF II je novi investicioni fond koji je osnovan uz podršku EU, nadovezujući se na uspeh prethodnog fonda ENEF. EBRD je u funkciji glavnog savetnika fonda, odgovoran za njegovo upravljanje. Posvećen malim i srednjim preduzećima na Zapadnom Balkanu, ENEF II već investira u lokalne kompanije.

EBRD je jedan od najvećih institucionalnih investitora na Zapadnom Balkanu, koji uključuje privrede AlbanijeBosne i HercegovineKosovaCrne GoreSeverne Makedonije i Srbije. Region i dalje ostaje strateška oblast i fokus za Banku, koja je uložila više od 18 milijardi evra u ove privrede.