Pozivamo vas da sa nama podelite svoja iskustva sa Interreg-om kroz proces onlajn konsultacija sa građanima i zainteresovanim stranama na programskoj teritoriji.

Program Interreg IPA Rumunija-Srbija pruža snažnu podršku saradnji između naša dva regiona. Glavni cilj Interreg programa je promovisanje prekograničnih partnerstava koja unapređuju  ekonomsko, društveno i ekološko blagostanje.  Naš Program poziva institucije, organizacije i sve građane  da sa nama podele svoje ideje, kako bismo ih zajedno sagledali. Smatramo da ste upravo VI ključni za izgradnju otpornijeg, prosperitetnijeg i bolje integrisanog  regiona.

„Ujedinjeni regioni i osnaženi glasovi“ imaju centralni značaj za Program. Upravo je to razlog zašto vaš doprinos predstavlja snagu Interreg-a, jer zajedničko kreiranje uspešnih opština  je važno za nas.

Kako bismo se što bolje pripremili za budućnost (To prepare for the future (post 2027), pokrenuli smo proces konsultacija zainteresovanih strana i građana koji žive u programskoj oblasti.

Vaš glas je važan! Sa ciljem da nastavimo da odgovaramo na vaša očekivanja, molimo vas da odgovorite na pitanja iz upitnika koji je dostupan na linku i koji je posebno osmišljen kako bi se uzela u obzir vaša iskustva. Rezultati upitnika doprineće prevazilaženju granica i zajedničkom kreiranju uspešne priče koja će se nastaviti i nakon tekućeg programskog perioda (2021-2027).

Svoja iskustva i viziju buduće saradnje na Interreg IPA Programu Rumunija-Srbija možete podeliti sa nama popunjavanjem upitnika do 30. septembra 2024. godine.